FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Tyragetia. Serie nouă
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
WZB. Wiessenschaftszentrum Berlin30 puncte
AWOL. The Ancient World Online30 puncte
Terrae Antiquae. Revistas online sobre el Mundo Antiguo30 puncte
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2017-08-0830 puncte
ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), 2017-01-3030 puncte
OAJI, 2017-02-0230 puncte
Google Scolar30 puncte
Archaeo Life. Archaeological info 30 puncte
Vifa Ost. Virtuelle Fachbibliotek Osteuropa30 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1150 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.0 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
53 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1103 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
0 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Alexianu Marius, dr., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)5 puncte
2. Boroffka Nikolaus, dr., Institutul de Arheologie din Germania (Germania)5 puncte
3. Falileyev Alexander, dr.hab., Aberystwyth University (Marea Britanie)5 puncte
4. Izbitser Elena, dr., (Statele Unite ale Americii)5 puncte
5. Kaiser Elke, dr.hab., Universitatea liberă din Berlin (Germania)5 puncte
6. Kaşuba Maia, dr., conf.cerc., Institutul de Istorie a Culturii Materiale, Academia Rusă de Științe (Rusia)5 puncte
7. Nicolae Eugen, dr., Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” (România)5 puncte
8. Niţulescu Virgil, dr., Muzeul Naţional al Ţăranului Român (România)5 puncte
9. Trifonov Victor, dr., Institutul de Istorie a Culturii Materiale, Academia Rusă de Științe (Rusia)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
4 din 21 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
152 puncte
1. Boldureanu Ana, dr., conf.cerc., Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57201691629
2. Manzura Igor, dr., conf.univ., Şcoala Antropologică Superioară (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57194179943, Scopus Author ID - 6504200995
3. Zabolotnaia Lilia, dr., conf.cerc., Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56768163100
4. Zanoci Aurel, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57217493964
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3197 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
150 autori in ultimii 3 ani, 91 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
121 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
150 autori in ultimii 3 ani, 26 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
139 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3250 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2007-2022
1 punct pentru fiecare an de apariție
15 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2021 (2 din 2)
2020 (2 din 2)
2019 (2 din 2)
2018 (2 din 2)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.345 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 745 puncte