IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2007
Fondatori
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-23 07:52
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)68
  2018  (2 din 2)61
  2017  (2 din 2)54
  2016  (2 din 2)56
  2015  (2 din 2)60
  2014  (2 din 2)65
  2013  (2 din 2)72
  2012  (2 din 2)63
  2011  (2 din 2)63
  2010  (2 din 2)61
  2009  (2 din 2)68
  2008  (2 din 2)65
  2007  (2 din 2)75
imagine

pISSN: 1857-0240
eISSN: 2537-6330
Tyragetia. Serie nouă
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Arheologie, istorie, muzeologie, cercetări interdisciplinare în domeniul arheologico-istoric, protejarea patrimoniului


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole8312659763625825
Volume26231501793
Total8572891265418

Vizualizări   994Descărcări   78

Conţinutul numărului de revistă

Cetatea Orheiului în strategia lui Ştefan cel Mare 9-16

CZU: 94(478)

Postică Gheorghe
Unele opinii şi controverse privind relaţia dintre creştinismul popular şi ritul şi ritualurile funerare medievale timpurii în Europa Centrală şi de Sud-Est 17-30

CZU: 393(4)(091)

Tentiuc Ion, Tentiuc Anastasia
Mănăstirea de pe Vişnevăţ şi Căpriana – aşezăminte monastice distincte. Poiene şi prisăci 31-43

CZU: 271(478)(091)

Ciocanu Sergius
Evreii în structura etnică a burgheziei comerciale din Basarabia (anii 1812-1868) 45-56

CZU: [94(=411.16)+316.343.62(091)](478)

Tomuleţ Valentin
Literatura didactică Basarabeană: tiraje, reeditări şi modele impuse (1814-1918) 57-68

CZU: 37(478)(091)”1814-1918”

Danilov Maria
Reflectarea proceselor etno-culturale din sec. II-XIV din spaţiul Pruto-Nistrean în cercetările etno-folclorice sovietice 69-78

CZU: 398(478)(091)

Matveev Sergiu
Dreptul de ctitorie în ţările române la sfârşitul secolului al XIV-lea – secolul al XVI-lea: tradiţie bizantină şi specific local 79-85

CZU: 94(498+478):2”XIII-XV”

Sava Igor
Тезаврация Александра Доброго в Белгород-Днестровске 87-93

CZU: 902:737(478)

Дергачева Лилия
Пряжки-пафты из собрания национального музея археологии и истории Молдовы 95-105

CZU: 069.02:902(478)

Абызова Екатерина, Рябцева Светлана
Condiţii de încheiere a căsătoriei în evul mediu. Studiu comparativ 107-112

CZU: 94(498):314.5

Zabolotnaia Lilia
Серебряные ювелирные изделия и монеты из двух средневековых монетно-вещевых кладов 113-121

CZU: 902:[737.1+739.2](478)

Никулицэ Анна
Populaţia târgului Soroca (sec. XVI - înc. sec. XIX) 123-127

CZU: 94(478)”XV-XVIII”

Felea Alina
Пластинчатый доспех из фондов национального музея археологии и истории Молдовы 129-134

CZU: 069.02:902(478)

Филатов Виктор
Mileştii mici, raionul Ialoveni, primele atestări documentare 135-142

CZU: 94(478):908

Brihuneţ Emanuil
Influenţa Sfântului Munte Athos asupra vieţii spirituale şi culturale a Moldovei 143-148

CZU: 008(478)(091)

Melinti Maxim
Медаль Г. Гаупта «Битва при калише» (1706 г.) из коллекции национального музея археологии и истории Молдовы 149-151

CZU: 069.51:737.2(478)(091)

Гончарова Ирина
Dinamica numărului populaţiei lipoveneşti din Basarabia în perioada 1812-1835 153-158

CZU: 94(478):314.1”1812-1835”

Gumenâi Ion
Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, actvităţi admisitrative la eparhia de Kiev şi Halici 159-164

CZU: 94:27-523

Fuştei Nicolae
Mănăstirea Curchi. Istoricul şi rezultatele cercetărilor arheologice de salvare din anul 2006 165-188

CZU: 94:27-523(478)

Bubulici Valeriu, Onilă Mihail
Medalioane cu chipul Maicii Domnului din colecţia Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei 189-193

CZU: 069.51:737.2(478)(091)

Chiroşca Adelaida
Biserica Sf. Gheorghe din Chişinău (1819) 195-200

CZU: 94:27-523(478)(091)

Ghimpu Vlad
Rolul transportului terestru în comerţul basarabiei (1812-1853) 201-210

CZU: 94(478)”1812-1853”

Emilciuc Andrei
Consideraţii privind comerţul cu cereale din Basarabia prin porturile Ismail şi Reni (anii 1812-1856) 211-216

CZU: 94(478)”1812-1856”

Maftei Maria
Situaţia economică a Basarabiei în ajunul războiului din Crimeea 217-228

CZU: 94(478)

Timohina Natalia
Manifestarea elementului naţional în zemstva basarabeană 229-239

CZU: 94(478)

Coadă Ludmila
Forme de organizare a timpului liber în Chişinău la începutul secolului al XX-lea 241-256

CZU: 008(478)(091)

Sava Lucia
Mihail Ozmidov, primul arhitect şi inginer cadastral al Basarabiei din perioada ţaristă 257-258

CZU: 72(478)(092)

Poştarencu Dinu
„Tovărăşia” (1906-1911) – periodic de profil cooperatist al românilor transilvăneni 259-266

CZU: 94(498):050/070”1906-1911”

Dobrescu Vasile
Aspecte ale mediului urban al Chişinăului la începutul secolului al XX-lea (1900-1918) 267-274

CZU: 711.4(478-25)(091)”1900-1918”

Sava Lucia
Escrocherie şi şantaj în presa română – schiţă istorică 275-280

CZU: 94(498):070

Petcu Marian
Activitatea diplomaţiei române în contextual relaţiilor sovieto-engleze (1924-1926) 281-287

CZU: 94(498):930.22”1924-1926”

Pădureac Lidia
Contribuţii privind activitatea orfelinatului „Casa copilului” din Chişinău 289-293

CZU: 94(478):37.01

Stăvilă Vera
Consecinţele acordului de la München asupra relaţiilor româno-bulgare 295-301

CZU: 94(498:479.2)

Costea Maria
Rechiziţiile – o formă de „sovietizare” a ţăranului basarabean 303-307

CZU: 94(478)

Griţco Ana
Expoziţia muzeală – mijloc de valorificare al patrimoniului arheologic 309-316

CZU: 069.51:903(478)

Postică Iulia
Expoziţie jubiliară la muzeu (80 de ani de la naşterea academicianului Sergiu Rădăuţanu) 317-322

CZU: 069.5:929RădăuțanuS.

Şcipachina Olga
Moldova independentă văzută prin prisma unei expoziţii muzeale 323-329

CZU: 069.5(478)(091)

Postică Elena
Aspecte privind etapele reformării învăţământului superior în Republica Moldova (1991-2006) 331-336

CZU: 37.014(478)”1991-2006”

Apostol Sergiu
Muzeul naţional de arheologie şi istorie – de la utopie la certitudine 337-346

CZU: 069.02:902(478)

Ploşniţă Elena
Cu drag despre un om drag: la aniversarea doamnei Aurelia Corneţchi 361-362

CZU: 069.01(478)(092)

Postică Elena