IBN
Închide
Emilciuc Andrei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 54. Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 5

Aspecte comparative privind instituirea magaziilor de rezervă a cerealelor în Principatele Române și Basarabia (1832-1840)
Emilciuc Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-09-9.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Circuitul de mărfuri şi practici comerciale între Basarabia şi restul spaţiului românesc (1812-1859).
Emilciuc Andrei
Institutul de Istorie
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Integral. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia comparativă a sistemului vamal în România şi Basarabia (1859-1914)
Emilciuc Andrei
Institutul de Istorie
Conferinţa ştiinţifică internaţională a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 31. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exportul de animale vii din Basarabia în Imperiul Habsburgic (1812-1861))
Emilciuc Andrei
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(30) / 2021 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul războiului Crimeii (1853-1856) asupra comerţului din Basarabia
Emilciuc Andrei
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(127-128) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

CIrcuitul de mărfuri şi practici comerciale între Basarabia şi restul spaţiului
Emilciuc Andrei
Institutul de Istorie
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Rezumate. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marii negustori exportatori şi importatori din Basarabia (1812-1856)
Emilciuc Andrei
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 9 / 2020 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul importului de sare din Principatul Moldovei în Imperiul Rus prin vămile Basarabiei (1812-1859)
Emilciuc Andrei
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(121-122) / 2020 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentanţi ai Basarabiei la expoziţiile de mărfuri din Imperiul Rus şi Europa Occidentală (1829-1869)
Emilciuc Andrei
Institutul de Istorie
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(29) / 2020 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situația invalizilor, văduvelor și orfanilor de război din Basarabia în timpul primei conflagrații mondiale și după încheierea acesteia
Emilciuc Andrei
Institutul de Istorie
COHORTA
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-0100
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

Constituirea şi evoluţia instituţiei notariatului în Basarabia (1813-1866)
Emilciuc Andrei
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 8 / 2019 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constituirea şi evoluţia instituţiei notariatului în Basarabia (1813-1866)
Emilciuc Andrei
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 20 decembrie 2018
2019. Chişinău. ISSN 2345-1939.
Disponibil online 17 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epidemiile şi epizootiile – impedimente în dezvoltarea comerţului în Basarabia
Emilciuc Andrei12
1 Institutul de Istorie,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia VI. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia sistemului fiscal în oraşele din Basarabia (1812‒1871)
Emilciuc Andrei
Institutul de Istorie
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expoziţiile de mărfuri – elemente moderne în comerţul Basarabiei (1836-1860)
Emilciuc Andrei
Institutul de Istorie
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei
Ediția 29 . 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituirea şi funcţionarea magaziilor de rezervă a cerealelor în Basarabia (1834-1856)
Emilciuc Andrei
Institutul de Istorie
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 31 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lacurile sărate și extracția sării în Basarabia (1812-1850)
Emilciuc Andrei
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(117-118) / 2019 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 12 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restricţionarea administrativă a activităţilor comerciale  din Basarabia în perioadele de război şi epidemii (1806-1856)
Emilciuc Andrei
Institutul de Istorie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(124) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situația invalizilor, văduvelor și orfanilor de război din Basarabia în timpul primei conflagrații mondiale și după încheierea acesteia
Emilciuc Andrei
Institutul de Istorie
COHORTA
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-0100
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 9

Activitatea negustorilor supuşi străini de confesiune iudaică în Basarabia: cadrul legal şi fiscal (1812-1860)
Emilciuc Andrei
Institutul de Istorie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 70