IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Conferinţa ştiinţifică internaţională a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. " Istorie - Arheologie - Muzeologie, 32
Chisinau, Moldova, 27-28 octombrie 2022
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 32
Locul publicării: Chişinău
Editura: Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 221
ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-166-14-0 (PDF)
CZU: [902/904+94+069.01](082)=135.1=111=161.1 C 65
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 26 octombrie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Istorie (545)Studiul artelor, culturologie (83)Filologie (4)Pedagogie (4)Filosofie (2)Medicină (1)Psihologie (1)Sociologie (2)Ştiinţe politice (5)Ştiinţe fizico-matematice (1)Economie (1)Geologie şi Mineralogie (1)