IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2007
Fondatori
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-08-17 18:34
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2022  (2 din 2)22    CZU
 2022  (2 din 2)51    
Nr. 2(31) 29CZU
Nr. 1(31) 22CZU
 2021  (2 din 2)60    
Nr. 2(30) 30CZU
Nr. 1(30) 30CZU
 2020  (2 din 2)56    
Nr. 2(29) 33CZU
Nr. 1(29) 23CZU
 2019  (2 din 2)68    
Nr. 2(28) 36CZU
Nr. 1(28) 32CZU
 2018  (2 din 2)61    
Nr. 2(27) 34CZU
Nr. 1(27) 27CZU
 2017  (2 din 2)54    
Nr. 2(26) 29CZU
Nr. 1(26) 25CZU
 2016  (2 din 2)56    
Nr. 2(25) 31CZU
Nr. 1(25) 25CZU
 2015  (2 din 2)60    
Nr. 2(24) 35CZU
Nr. 1(24) 25CZU
 2014  (2 din 2)65    
Nr. 2(23) 41CZU
Nr. 1(23) 24CZU
 2013  (2 din 2)72    
Nr. 2(22) 43CZU
Nr. 1(22) 29CZU
 2012  (2 din 2)63    
Nr. 2(21) 39CZU
Nr. 1(21) 24CZU
 2011  (2 din 2)63    
Nr. 2(20) 39CZU
Nr. 1(20) 24CZU
 2010  (2 din 2)61    
Nr. 2(19) 37CZU
Nr. 1(19) 24CZU
 2009  (2 din 2)68    
Nr. 2(18) 39CZU
Nr. 1(18) 29CZU
 2008  (2 din 2)65    
Nr. 2(17) 36CZU
Nr. 1(17) 29CZU
 2007  (2 din 2)75    
Nr. 2(16) 40CZU
Nr. 1(16) 35CZU
imagine

pISSN: 1857-0240
eISSN: 2537-6330
Tyragetia. Serie nouă
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Arheologie, istorie, muzeologie, cercetări interdisciplinare în domeniul arheologico-istoric, protejarea patrimoniului


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9987050117640980
Volume32448623153
Total103074987310793

Vizualizări   1502Descărcări   217

Conţinutul numărului de revistă

Османский татарбунарский замок ХVІІ-ХVІІІ вв.: историко-топографический очерк 9-21

CZU: 94(477):728.81”XVI-XVII”

Сапожников Игорь
Influenţa factorilor externi asupra schimbărilor demografice din ţinutul Hotin în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-lea (Generalizări pe marginea unei monografii dedicate ţinutului Hotin) 23-44

CZU: 94(478):314"XVII-XVIII"

Tomuleţ Valentin
Revolta antibizantină vlaho-bulgară. Faza a II-a (toamna 1186 - toamna 1187) 45-52

CZU: 94(495)”1186-1187”

Mărculeţ Vasile
Few remarks on relations between Wladislaus of Opole and Moldova and Wallachia 53-59

CZU: 94(498+438):327

Sperka Jerzy
„Trădarea” lui Bogdan Vodă şi începuturile statului moldovenesc 61-67

CZU: 94(478)”XIV”

Cojocaru Victoria
Petru Rareş and Ludovico Gritti. The story about difficult relations between the ruler of Moldova and the Turkish spy in Hungary 69-77

CZU: 94(498+478):327”1526-1534”

Niemczyk Katarzyna
Testament of Moldavian princess Maria (Lupu) Radziwill from 1659 79-100

CZU: (94(478+438)”1659”

Zabolotnaia Lilia
Vegetable growing in the towns from Rzeczpospolita and Principality of Moldova in the XVIXVII centuries 101-105

CZU: 94(478+4):633”XV-XVI”

Dudnicenco Nicolae
Contributions to the history of the Romanian vocabulary: names of Polish coins that circulated in Moldova. I. Potronic 107-113

CZU: 811.135.1'373.22:737.1(091)+94(478):737.1

Croitoru Costin
Неизвестные страницы биографии К.А. Кантемира 115-128

CZU: 94(478):929C.A.Cantemir

Цвиркун Виктор
Poles in Russian Bessarabia – stages and reasons for their inflow 129-136

CZU: 94(=162.1)(478)

Skowronek Anna
Câteva sigilii ale breslelor din Basarabia în secolul al XIX-lea 137-144

CZU: 94(478):67"XVIII"

Melnic Mihail
Mateusz Gralewski about 19th century Georgia 145-148

CZU: 94(479.22)"XVIII"

Kiknadze Vazha
Instituirea şi funcţionarea magaziilor de rezervă a cerealelor în Basarabia (1834-1856) 149-160

CZU: 94(478):63"1834-1856"

Emilciuc Andrei
Aron Densuşianu: Suveniri şi impresiuni de călătorie din Ţara Haţegului (revista Familia, 1865-1866) 161-169

CZU: 821.135.1-92+94(498)

Boda Gherghina
Destrămarea mitului: construcţia podului feroviar peste râul Prut, la Ungheni 171-182

CZU: 94(478):624.2/.8

Iucal Vasile
Integration of reborn Poland and united Romania. Similarities and differences 183-194

CZU: 94(498+438)”1918”

Nowak Krzysztof
Poland, Romania, Finland: the formation of cordon sanitaire, 1918-1920 195-204

CZU: 94(498+438+480)”1918-1920”

Bondarenko Dmytro
The issue of compensation for expropriated Polish citizens in Romania in relations between Warsaw and Bucharest in the interwar period 205-216

CZU: 94(498+438):327”1921”

Walczak Henryk
Epurarea şi expurgarea cărţilor în România comunistă: cazul lui Ion Ionescu de la Brad 217-234

CZU: 94(498):351.751.5

Chiaburu Elena
Comunităţile religioase ale creştinilor evanghelişti-baptişti în RSSM (1944-1965) 235-246

CZU: 94(478):277.4”1944-1965”

Fuştei Nicolae
Noile simboluri heraldice ale oraşelor Criuleni, Glodeni, Străşeni 247-258

CZU: 929.6(478)

Andrieş-Tabac Silviu
Conacul familiei Lazo de la Piatra – într-o nouă formulă expoziţională 259-269

CZU: 94(478):728.82

Ploşniţă Elena
История реставрации иконостаса Андрея Рублева и мастера Даниила около 1425 года в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры 271-294

CZU: 94(470):7.04.025.4

Дудочкин Борис
O icoană repictată din colecţiile Muzeului Naţional de Artă al României 295-306

CZU: 069.51:7.04.025.4(498)

Cernea Emanuela , Chiroşca Adelaida
Medalia poloneză în colecţia Muzeului Naţional de Istorie a Moldove 307-313

CZU: 069.51:737.2(478)(091)

Povestca Anatolie
Istoria realizării Marii Uniri într-o carte poştală ilustrată 315-318

CZU: 069.51:94(498):008

Griţco Ana
Mărturii despre familia de nobili Leviţki (Lewicki) în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei 319-329

CZU: 069.02:929(478)(091)

Serjant Vera
Expoziţia foto-documentară „Război după război” 331-337

CZU: 069.51:77(478):(474.5)(091)

Postică Elena
Principiile Codului deontologic al ICOM şi unele probleme de etică profesională din sistemul muzeal al Republicii Moldova 339-346

CZU: 069.01:174.4(478)

Ploşniţă Elena
Андрій Красножон, Фортеці та міста Північно-Західного Причорномор’я (ХV-XVIII ст.). Одеса: Чорномор’я, 2018, 312 c. ISBN: 978-966-555-313-7 347-360

CZU: 94(4):728.82"XIV-XVII"

Сапожников Игорь
Maria Vassilaki, Working Drawings of Icon Painters after the Fall of Constantinople. TheAndreas Xyngopoulos Portfolio at the Benaki Museum 361-363

CZU: 069.5:7.04

Pyatnitsky Yuri
Lilia Zabolotnaia, Moldavian women in history (destinies, poiitics, and love). Târgovişte: Cetatea de Scaun, 2018, 295 p. ISBN: 606-537-410-2 364-366

CZU: 396(478)(091)

Fuştei Nicolae
Ştefan Lemny,, Dimitrie Cantemir, Un principe român în zorile Luminilor europene. A Romanian Prince at the Dawn of the European Enlightenment. Un prince roumain à l’aube des Lumières européennes” 367-368

CZU: 94(478):929D.Cantemir

Zabolotnaia Lilia
Mă doare aşa de tare somnul ei! 369-370

CZU: 94(478)(092)

Grossu Silvia
In memoriam Mihai Onilă (13.10.1958 – 01.05.2019) 371-371

CZU: 94(478)(092)

Marinescu-Tonu Lucia