IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2007
Fondatori
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-10 07:08
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 2)56
  2019  (2 din 2)68
  2018  (2 din 2)61
  2017  (2 din 2)54
  2016  (2 din 2)56
  2015  (2 din 2)60
  2014  (2 din 2)65
  2013  (2 din 2)72
  2012  (2 din 2)63
  2011  (2 din 2)63
  2010  (2 din 2)61
  2009  (2 din 2)68
  2008  (2 din 2)65
  2007  (2 din 2)75
imagine

pISSN: 1857-0240
eISSN: 2537-6330
Tyragetia. Serie nouă
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Arheologie, istorie, muzeologie, cercetări interdisciplinare în domeniul arheologico-istoric, protejarea patrimoniului


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole8872934543795875
Volume28247201953
Total9153181745748

Vizualizări   1142Descărcări   51

Conţinutul numărului de revistă

Identitatea socială în mediul nobilimii din Basarabia în secolul al XIX-lea 9-18

CZU: 94(478)"XVII"

Gherasim Cristina
Политические партии и деятели Бессарабского земства (1869-1917) 19-30

CZU: [94+329](478)"1869-1917"

Tomuleţ Valentin, Сычёв Сергей
Conacul familiei Lazo de la Piatra. Repere de muzeificare 31-40

CZU: 728.83(478)(091)

Ploşniţă Elena
Legal and Tax Systems in Moldavia (Late 16th Century - 17th Century): The Case of the Dedicated Monasteries 41-50

CZU: 94(478)"XV-XVI"

Chelcu Cătălina
The first testament of Maria Cantemir, from 1725 51-60

CZU: 94(47)"1725"

Zabolotnaia Lilia
Transhumanța comercială în Basarabia (1812-1853) 61-83

CZU: 94:339.5(478:470)"1812-1853"

Emilciuc Andrei
Mazili și ruptași (și alte categorii sociale) în statistica recensământului populației din 1817 85-110

CZU: 94(478)”1817”

Tomuleţ Valentin
Valoarea bibliofilă a unui manuscris din biblioteca lui Ștefan Ciobanu (Ф.Ф. Вигел, Замечания по нынешнее состояния Бессарабии, 1823) 111-118

CZU: 94(478)

Danilov Maria
Circulația monetară în secolul al XIX-lea în Principatul Moldovei: corespondența comercială a consulatelor franceze din Iași și Galați (1803-1866) 119-126

CZU: 94(478)”XIX”

Arcuş-Jantovan Elena
Documente referitoare la Basarabia în arhiva de politică externă de la Paris (1856-1857) 127-140

CZU: 94(478)”1856-1857”

Sclifos Eugen-Tudor
Considerații privind componența socială și etnică în școlile agricole din Basarabia 141-146

CZU: 94(478)

Golban Petru
Stil și eleganță în fotografia basarabeană în cea de-a doua jumătate a secolului XIX 147-162

CZU: 77(478)(091)”XIX”

Dohot Mihai
Stabilirea și modificarea hotarului pe segmentul Basarabiei de Sud pe parcursul secolului al XIXlea 163-172

CZU: 94(478)”XIX”

Muțac Zoreana
Генерал-лейтенант и «ученый археолог» Н.А. Маркс: вклад в исследования Бендерской крепости 173-194

CZU: 930.1:303.446.4

Сапожников Игорь, Левчук Владими
Alexandru V. Boldur – atitudini 195-202

CZU: 930.25

Opriş Ioan
Problema intrării României în Primul Război Mondial în viziunea liderilor partidelor politice – Partidul Național Liberal și Partidul Conservator 203-206

CZU: 94(498)"1916/1918"

Povestca Anatolie
Încercare de periodizare a istoriei relațiilor dintre statul sovietic și cultele religioase 207-232

CZU: 94:261.7(470)"1918/1990"

Fuştei Nicolae
Dezghețul hrușciovian și eliberarea basarabenilor din Gulag (1953-1963) 233-246

CZU: 94(47+57)”1953-1963”

Ţăranu Mariana
Tentative de implementare a legislaţiei lingvistice în şcoala superioară din RSS Moldovenească. 1989-1991 247-260

CZU: 378.016.46:811.135.1(478)

Rotaru Liliana
Embleme ale justiției în heraldica moldovenească contemporană 261-274

CZU: 929.651(478)

Andrieş-Tabac Silviu
Credință, arheologie, conservare. Mănăstirea Căpriana, Republica Moldova 275-286

CZU: 904:271(478)

Gugeanu Mariana, Anăstăsoaei Doina, Vornicu Nicoleta, Postică Gheorghe, Cuzmin Filaret
Muzeele din Polonia: modalități de valorificare a patrimoniului național 287-300

CZU: 069:008(438)(091)

Tipa Violeta
Medierea culturală în muzee (Cultural mediation in museums) 301-306

CZU: 069.01:008

Boda Gherghina
Mesajul iconografic al compozițiilor Cina cea de Taină din colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei 307-320

CZU: 069.02:7.046(478)

Chiroşca Adelaida
Mărturii despre familiile de nobili de elită din Basarabia: Cantacuzin și Krupenski în colecțiile Muzeului Național de Istorie a Moldovei 321-336

CZU: 069.02:929.7(478)

Serjant Vera
Cartea poștală cu suport publicitar din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Moldovei (sf. sec. XIX - prima jum. a sec. XX) 337-344

CZU: 069.02:656.835.12(478)(091)

Griţco Ana
Love, Politics, and Fine Arts. The mechanical automaton “Golden Peacock” of Catherine the Great and its Byzantine model 345-370

CZU: 069.02:745(091)

Pyatnitsky Yuri
Igor Cereteu, Cartea bisericească în mănăstirile din Republica Moldova. Chișinău: Ed.Enciclopedică, 2016, 503 p. ISBN: 978-9975-53-739-1 371-374

CZU: [094:2+281.9](478)(01)

Chelcu Cătălina
Liliana Condraticova, Arta metalelor din Basarabia (secolul al XIX-lea - prima jumătate a sec. XX). Chișinău: Grafema Libris, 2017 375-378

CZU: 739(478)"XVIII-XIX"

Ursu Valentina