IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-22 10:34
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 2)30
  2019  (2 din 2)59
  2018  (2 din 2)41
  2017  (2 din 2)56
  2016  (2 din 2)62
  2015  (2 din 2)50
  2014  (2 din 2)51
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)69
  2011  (2 din 2)81
  2010  (2 din 2)84
  2009  (2 din 2)68
  2008  (2 din 2)96
  2007  (2 din 2)144
imagine

pISSN: 1811-2668
eISSN: 2345-1009
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Probleme politico-filozofice şi socio-demografice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole947325088471839527
Volume27237281112
Total9743488165830

Vizualizări   540Descărcări   54

Conţinutul numărului de revistă

Răspândirea și receptarea „Cazaniei” lui Varlaam  în spațiul dintre Prut și Nistru

3-9

CZU: 821.135.1-97.09Varlaam

Condrea Iraida

Norma literară în textele religioase editate la Chișinău  la începutul secolului al XX-lea

10-16

CZU: 811.135.1'276.6:82-97:655:”19”

Cemîrtan Claudia

Clasificări structurale ale termenilor din domeniul telecomunicațiilor

17-19

CZU: 811.111’373.46:654

Caterenciuc Cristina

Valori semantice ale prefixoideor în terminologia tehnică

20-22

CZU: 811.111’373.46:654

Caterenciuc Svetlana

Stabilirea unei tipologii a discursului

23-26

CZU: 811.135.1’42

Veste Lucia

«Диссиденты, или Фанни Каплан» Венедикта Ерофеева:  декодирование эстетической парадигмы

27-33

CZU: 821.161.1-2.09Ерофеев

Безруков Андрей

Максим Горький: вчера, сегодня, завтра

34-38

CZU: 821.161.1.09Горький

Носов Владимир

Specificul abordării problemelor de ordin estetic  în lucrarea lui Alexandru Scarlat Sturza  Ideal și imitație în artele frumoase

39-43

CZU: 14(498):7.01+111.852

Moşin Octavian

Însemnătatea concepțiilor lui Bogdan Petriceicu Hașdeu pentru contemporaneitate

44-49

CZU: 14

Coandă Svetlana

Raporturl global–local, multiculturalism–naționalism: realităţi „confuze” ale contemporaneităţii 

50-56

CZU: 130.2:316.42

Dodul Dumitru

Impactul evenimentelor politice din perioada 1711-1859 asupra circulaţiei monetare din principatul Moldovei  

57-64

CZU: 321:[336.7:94(478)“1711/1859”]

Arcuş-Jantovan Elena

Fondarea şi ctitorii mănăstirii Hârbovăț în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea

65-70

CZU: 271(478)"17"

Moşneguţu Ioan

Arbori genealogici, spiţe de neam şi de moşie  (sf. sec. al XVIII-lea – mijlocul sec. al XIX-lea): o categorie de documente nevalorificate din „colecţia de acte medievale moldoveneşti” a ANRM (Studiu arhivistic)

71-84

CZU: 929.52:[340.130:930.253(093)“17/18”]

Frumosu (Darii) Elena

Aprovizionarea militarilor ruși încartiruiți în Basarabia cu lemne și cu materiale de iluminare (1812-1828))   

85-89

CZU: 355.11(478.7):94“1812/1828”

Leşcu Anatol

Difuzarea cărţii româneşti vechi în estul Moldovei în primele trei decenii ale secolului al XIX-lea

90-99

CZU: 002:[271(478):09(18)]

Cereteu Igor

Activitatea negustorilor supuşi străini de confesiune iudaică în Basarabia: cadrul legal şi fiscal (1812-1860)

100-106

CZU: 94:[34.03:658.87-051(478)“1812/1860”]

Emilciuc Andrei

Reorganizarea sistemului medico-sanitar din Basarabia anilor 1918-1919

107-113

CZU: 614.2:94“1918/1919”

Ghețan Alexandru

History and memory. The Great Union in Victor Şuiaga’s memories

114-119

CZU: 94(498)"19"

Boda Gherghina

Parohia romano-catolică „Providența Divină” din Chișinău în perioada interbelică

120-129

CZU: 281(478-21)(091)

Ciobanu Petru

Construcția națională și socială a corpului studențesc postbelic al Universității de Stat din Moldova

130-140

CZU: 94:378.4-057.875(478)

Rotaru Liliana

Moldovenismul actual: „realizări” şi „perspective” (I)

141-150

CZU: 94=135.1(478)

Eremia Ion

Valentin TOMULEŢ. Ţinutul Hotin în surse statistice ruseşti din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Chişinău: Lexon-Prim, 2018. 1056 p.

151-154
Martea Galina

Ariadna Ștefănescu. Variație și unitate în limba română standard din Basarabia. Editura Universității din București, 2016. 368 p. ISBN 978-606-16-0741-9

155-160
Condrea Iraida