IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2007
Fondatori
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-23 23:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)68
  2018  (2 din 2)61
  2017  (2 din 2)54
  2016  (2 din 2)56
  2015  (2 din 2)60
  2014  (2 din 2)65
  2013  (2 din 2)72
  2012  (2 din 2)63
  2011  (2 din 2)63
  2010  (2 din 2)61
  2009  (2 din 2)68
  2008  (2 din 2)65
  2007  (2 din 2)75
imagine

pISSN: 1857-0240
eISSN: 2537-6330
Tyragetia. Serie nouă
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Arheologie, istorie, muzeologie, cercetări interdisciplinare în domeniul arheologico-istoric, protejarea patrimoniului


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole8312659883625825
Volume26231521793
Total8572891405418

Vizualizări   1109Descărcări   68

Conţinutul numărului de revistă

Unele consideraţii asupra relaţiilor politice dintre Moldova şi Veneţia în secolul al XV-lea şi la începutul secolului al XVI-lea 9-24

CZU: 94(478):327

Mărculeţ Vasile
Nobilii basarabeni Dicescu 25-35

CZU: 929:008(478)”Dicescu”

Poştarencu Dinu
Difuzarea presei imperiale în Basarabia şi instituţiile de cenzură 37-50

CZU: 050/070(478)(091)

Danilov Maria
Câteva consideraţii cu privire la valorificarea memorială a casei familiei Lazo de la Piatra, Orhei 51-60

CZU: 069.01(478)

Ploşniţă Elena
Atestări româneşti din Rusia de nord-vest în secolele XI-XVI (cercetări preliminare) 61-70

CZU: 94(498)”X-XV”

Ghimpu Vlad
Unele aspecte istoriografice privind activitatea comercială a genovezilor la Est de Carpaţi şi la gurile Dunării (sfârşitul sec. al XIII-lea - prima jumătate a sec. al XIV-lea) 71-77

CZU: 94(478)

Barcari Silvia
Unele consideraţii privind hotarele Ţării Moldovei în a doua jumătate a secolului al XIV-lea – Pocuţia şi Colomeea 79-92

CZU: 94(478)

Eremia Ion
„Un sórok de samuri ” – o husă de samuri care includea patruzeci de samuri? 93-103

CZU: 94(478)

Eremia Ion
Populaţia satului Morozeni, ţinutul Orhei (sfârşitul sec. XV - începutul sec. XIX) 105-114

CZU: 94(478)

Onilă Mihail
Câteva precizări despre dinastia Branković 115-122

CZU: 94:929

Zabolotnaia Lilia
Monede medievale descoperite în cetatea Soroca 123-126

CZU: 069.5:737.1(478)

Chiroşca Adelaida
Circulaţia cărţii româneşti vechi de Râmnic în Basarabia 127-136

CZU: 09(478)

Cereteu Igor
Despre biblioteca contelui Alexandru Sturdza (cercetare istorico-bibliografică) 137-142

CZU: 94(478)

Lupan Ştefan
Unele consideraţii privind factorii care au generat schimbări în mentalitatea boierimii din Basarabia sub regim de dominaţie ţaristă (1812-1817) 143-152

CZU: 94:008(478)"1812-1817"

Tomuleţ Valentin, Gherasim Cristina
Rolul exportului de cereale în comerţul extern al Basarabiei (1812-1830) 153-161

CZU: 94(478)"1812-1830"

Emilciuc Andrei
Instituirea administraţiei speciale a oraşului Ismail şi rolul ei în evoluţia burgheziei comerciale (1830-1853) 163-176

CZU: 94(478)”1830-1853”

Tomuleţ Valentin
Direcţii prioritare în politica comercial-vamală a ţarismului în Basarabia în prima treime a sec. al XIX-lea 177-185

CZU: 94(478)”XVIII”

Tomuleţ Valentin, Bordian Alexandru
Câteva date despre urmaşii lui Manuc Bey (sec. XIX - înc. sec. XX) 187-202

CZU: 94(478)”XVIII-XIX”

Felea Alina
Activitatea şcolii reale din Chişinău în perioada anilor 1873-1918 203-211

CZU: 37(478)(091)”1873-1918”

Chicaroş Tatiana
O farmacie din Chişinăul de odinioară (sf. sec. XIX - înc. sec. XX) 213-217

CZU: 94(478)”XVIII-XIX”

Griţco Ana
Reclama fabricilor, uzinelor şi depozitelor în presa basarabeană (sfârşitul secolului XIX - începutul secolului XX) 219-229

CZU: 050/070(478)(091)”XVIII-XIX”

Serjant Vera
Preocupările Zemstvei din Basarabia privind navigaţia comercială pe fluviul Nistru (1868-1914) 231-235

CZU: 94(478)”1868-1914”

Emilciuc Andrei
Rolul Zemstvei basarabene în deschiderea şcolii de viticultură şi vinificaţie din Saharna 237-244

CZU: 377.5(478)(091)

Serjant Vera
Activitatea lui Constantin F. Cazimir în zemstva basarabeană 245-250

CZU: 94(478)(092)"1860-1910"

Griţco Ana
Sovietizarea Basarabiei şi politica faţă de femei (1944-1945): crearea adunărilor de delegate 251-256

CZU: 94(478)”1944-1945”

Caşu Diana
Procese judiciare intentate participanţilor la mişcarea de rezistenţă antisovietică din Moldova postbelică 257-266

CZU: 94(478)

Postică Elena
Teatrul naţional „Vasile Alecsandri” din Bălţi: retrospectivă istorică 267-272

CZU: 792.2(478)(091)

Stăvilă Vera
О некоторых крупнейших авиакатастроф в истории воздушного транспорта 273-276

CZU: 656.7.082:629.735(091)

Щипакина Ольга
Activitatea meşterilor-giuvaiergii din Moldova în anii ’70-’80 ai secoluluI XX (în baza Fabricii de bijuterii din Chişinău) 277-284

CZU: 739.2(478)”XX”

Condraticova Liliana
Impactul tranziţiei din agricultură asupra modului de viaţă şi de percepţie a realităţilor sociale de către locuitorii din mediul rural (rezultatele unei cercetări realizate în raionul Anenii Noi) 285-290

CZU: 94(478):316.47

Zelinschi Octavian
Consideraţii privind politicile muzeale în cadrul complexului Orheiul Vechi şi perspective de viitor 291-296

CZU: 069.01(478)

Postică Gheorghe, Postică Iulia
Instituţia muzeală în „Capcana globalizării” 297-302

CZU: 069.01+008

Marinescu Lucia
În regăsirea Lumii Pierdute a Vechii Europe 303-306

CZU: 069(478)

Postică Iulia
Recenzie. Mihai Maxim, Noi documente turceşti privind Ţările Române şi Înalta Poarta (1526-1602) 307-314

CZU: 94(498)”1526-1602”

Eremia Ion
Recenzie.Sorin Şipoş, Silviu Dragomir – istoric 315-320

CZU: 94(498)(092)

Eremia Ion, Ţugulschi-Neaga Rodica
Recenzie.Ştefan Plugaru, Teodor Candu, Episcopia Huşilor şi Basarabia (1598-1949) 321-324

CZU: 281.9(498:478)”1598-1949”

Danilov Maria
Recenzie. Elena Ploşniţă, Concepte muzeografice cu profil de istorie: retrospectivă şi perspectivă 325-328

CZU: 069.02:[902/904+93/94]

Postică Gheorghe