IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2007
Fondatori
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-20 17:28
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Vol. 17(32) / Nr. 1 / 2023  (2 din 2)20    CZU
 2023  (2 din 2)51    
Vol. 17(32), nr. 120CZU
Vol. 17 (32), nr. 231
 2022  (2 din 2)51    
Nr. 2(31)29CZU
Nr. 1(31)22CZU
 2021  (2 din 2)60    
Nr. 2(30)30CZU
Nr. 1(30)30CZU
 2020  (2 din 2)56    
Nr. 2(29)33CZU
Nr. 1(29)23CZU
 2019  (2 din 2)68    
Nr. 2(28)36CZU
Nr. 1(28)32CZU
 2018  (2 din 2)61    
Nr. 2(27)34CZU
Nr. 1(27)27CZU
 2017  (2 din 2)54    
Nr. 2(26)29CZU
Nr. 1(26)25CZU
 2016  (2 din 2)56    
Nr. 2(25)31CZU
Nr. 1(25)25CZU
 2015  (2 din 2)60    
Nr. 2(24)35CZU
Nr. 1(24)25CZU
 2014  (2 din 2)65    
Nr. 2(23)41CZU
Nr. 1(23)24CZU
 2013  (2 din 2)72    
Nr. 2(22)43CZU
Nr. 1(22)29CZU
 2012  (2 din 2)63    
Nr. 2(21)39CZU
Nr. 1(21)24CZU
 2011  (2 din 2)63    
Nr. 2(20)39CZU
Nr. 1(20)24CZU
 2010  (2 din 2)61    
Nr. 2(19)37CZU
Nr. 1(19)24CZU
 2009  (2 din 2)68    
Nr. 2(18)39CZU
Nr. 1(18)29CZU
 2008  (2 din 2)65    
Nr. 2(17)36CZU
Nr. 1(17)29CZU
 2007  (2 din 2)75    
Nr. 2(16)40CZU
Nr. 1(16)35CZU
imagine

pISSN: 1857-0240
eISSN: 2537-6330
Categoria:
  • B (25.06.2021-25.06.2025)
  • B (18.07.2017-24.06.2021)
  • B (27.06.2013-27.06.2017)
  • B (30.04.2009-26.06.2013)
Pagina web: http://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia
Email: [email protected]
Telefon: (+373)22238279
Adresa: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei Str. 31 August 1989, nr. 121A, MD-2012, Chişinău
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10499522349670998
Volume34532983200
Total1083100553212870

Vizualizări   2150Descărcări   69

Conţinutul numărului de revistă

Portretul Mariei (Lupu) Radziwill reflectat într-o lucrare a pictorului polonez Korneli Szlegiel (1851) 9-22

CZU: [929:75+94](438)

Zabolotnaia Lilia , Iftimi Sorin
Enigma postmortem a lui Dimitrie Cantemir 23-34

CZU: 929CantemirDmitrie+94(498.3)"17"

Ţvircun Victor
Țaratul Vlaho-Bulgar și puterile cruciadei în timpul domniei țarului Boril Asan (1207-1218). De la conflict armat la colaborare politică și militară 35-52

CZU: 94(4)"1207-1218"

Mărculeţ Vasile
Королёвский замок Нялаб во владении потомков молдавского воеводы Саса 53-66

CZU: 904:725.1.03(477+478)"XIV-XV"

Прохненко Игорь , Жиленко Мария
«Проскинитарий Святой Горы Афон» Иоанна Комнина Моливда в славянском переводе иеродиакона Дамаскина (1701 г.) 67-72

CZU: 94:271.22-055(495)

Куйкина Евгения
Из истории фортификации и картографирования Бессарабии и Молдовы: работы Ф. Кауффера 1793-1797-х годов 73-96

CZU: 94:528.9(478)"1793-1797"

Сапожников Игорь
Материалы для изучения крепостей Бессарабии (1807-1820 гг.) 97-116

CZU: 94:72(478)"1807-1820"

Сапожников Игорь
Importul de mărfuri din Imperiul Rus în Principatul Moldovei la sfârşitul secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea 117-128

CZU: 94(478)sec."XVII-XVII"

Cereş Irina
Din istoria familiei în Basarabia la începutul sec. al XIX-lea: incapacitatea soțului la viață conjugală 129-134

CZU: 94:392.6(478)"sec.18"

Felea Alina
Reflecţii istoriografice privind statutul ruptaşilor din Basarabia sub dominaţie ţaristă (anii 1812-1847) 135-148

CZU: 94(478)"1812-1847"

Tomuleţ Valentin
Consideraţii privind competenţele Consiliului Suprem al Basarabiei (28 august 1816 - 29 februarie 1828) 149-162

CZU: 94(478)"1816-1828"

Tomuleţ Valentin , Baxan Angela
Edificiile mănăstirii Căpriana în primele două decenii ale secolului al XIX-lea 163-172

CZU: 271(478)(091)"XIX"

Ciocanu Sergius
Aspecte privind influența legislației țariste asupra statutului nobilimii din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea 173-186

CZU: 94(478)"sec.XIX"

Gherasim Cristina
Problema Basarabiei reflectată în rapoartele ambasadorului francez la Petersburg Charles Auguste de Morny (1856-1857) 187-198

CZU: 94(478)"1856-1857"

Sclifos Eugen-Tudor
Un manuscris inedit din arhiva „Paul Gore” (1860) 199-210

CZU: 008(478)(091)

Danilov Maria
Pregătirea și implementarea în Basarabia a reformei notariale din 14 aprilie 1866 211-222

CZU: 94:347.961(478)"1866"

Emilciuc Andrei
Însemnări și ex-librisul arhimandritului Dosoftei Crihană. Studiu de caz 223-236

CZU: 94:271(498)+929:271DosofteiCrhihană

Manea Lăcrămioara
Înființarea școlilor primare rurale în Basarabia la sfârșitul anilor ’60 ai secolului al XIX-lea 237-250

CZU: 94:37(478-22)"XIX""

Argint Alexandru
Statute și decizii privind concesiunea de omnibusuri și fiachere în Comitatul Brașov 251-256

CZU: 94:656.1(498-21)

Tănase Cristina
„Pătrunşi de simţul datoriei”?! Despre loialitatea funcţionarilor publici din Basarabia în anul 1940 257-266

CZU: 94:35.08(478)"1940"

Suveica Svetlana
O instituție de legătura între guvernul sovietic și cultele religioase – „Consiliul pentru problemele cultelor religioase de pe lângă Consiliul de Miniștri al URSS (1944-1965) 267-278

CZU: 94:2(47+57)"1944-1965"

Fuştei Nicolae
Коптские ткани графа А.А. Бобринского в Эрмитаже: история одной ошибки 279-288

CZU: 904:746.1

Пятницкий Юрий
О рукописи Милеску Спатару в собрании Национального Музея истории Молдовы (к 380-летию со дня рождения ученого) 289-300

CZU: 94(478)(092)

Исаченко Татьяна
Hristos Euharistic în colecția de icoane a Muzeului Național de Istorie a Moldovei 301-316

CZU: 069.5:2(478)(091)

Chiroşca Adelaida
Afişul propagandistic sovietic din perioada celui de-al Doilea Război Mondial din patrimonial Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei 317-326

CZU: 069.5:070:94(478)

Stăvilă Vera
Реставрация и атрибуция иконы «Богоматерь Умиление» (Новое приобретение византий-ского собрания Эрмитажа) 327-334

CZU: 069.42:281.2(470)

Крупенко Андрей , Пятницкий Юрий
Expoziția „Anunțul publicitar în Basarabia” 335-338

CZU: 94:659.1(478)

Serjant Vera
Ion Ungureanu, un destin luminat de Luceafăr 339-350

CZU: 792(478)(092)

Postică Elena
Considerații privind muzeificarea sitului istoric Tabăra regelui suedez Carol al XII-lea de la Varnița 351-364

CZU: 069.4:904:72(478)(091)

Ploşniţă Elena
Zabolotnaia Lilia, Dreptul la proprietate şi la moştenire al femeilor din Moldova şi ţările vecine (secolele XIV-XVII). Studii şi documente. Istoria la feminin. Chişinău: Cardidact, 2015, 351 p. 365-367

CZU: 94:347.23-055.2(478+4)"XIII-XVI"

Stepanov Veaceslav
Elena Ploșnița, Muzeul și publicul. Istorie și realități. Chișinău: Bons Offices, 2015 368-371

CZU: 069(478)(091)

Opriş Ioan