IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2007
Fondatori
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-21 12:30
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)68
  2018  (2 din 2)61
  2017  (2 din 2)54
  2016  (2 din 2)56
  2015  (2 din 2)60
  2014  (2 din 2)65
  2013  (2 din 2)72
  2012  (2 din 2)63
  2011  (2 din 2)63
  2010  (2 din 2)61
  2009  (2 din 2)68
  2008  (2 din 2)65
  2007  (2 din 2)75
imagine

pISSN: 1857-0240
eISSN: 2537-6330
Tyragetia. Serie nouă
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Arheologie, istorie, muzeologie, cercetări interdisciplinare în domeniul arheologico-istoric, protejarea patrimoniului


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole8312501853553825
Volume26220561747
Total8572722415300

Vizualizări   760Descărcări   50

Conţinutul numărului de revistă

Памятники типа Коржеуць в контексте истории Центральной и Восточной Европы раннего бронзового века 9-30

CZU: 902/903(478+4)"637"

Демченко Т
Глиняная модель «Колыбельки» из Каланчака и некоторые вопросы хронологии ранней и средней бронзы Днепро-Донецкого региона 31-58

CZU: 902/903(477)"637"

Николова Алла, Рассамакин Юрий
Проблемы абсолютного датирования катакомбной культуры Северного Причерноморья 59-70

CZU: 902/903.5

Кайзер Эльке
Consideraţii cu privire la mediatorii relaţiilor comerciale şi de schimb dintre lumea greacă şi localnicii din Nord-Vestul Pontului Euxin pe baza izvoarelor arheologice şi scrise din secolele VII-V a. Chr. 71-116

CZU: 94(100)...05”

Banaru Valeriu
О специфических особенностях каменного инвентаря слоя 3а грота Тринка 1 117-132

CZU: 902/903

Анисюткин Николай
Some observations on the neolithic and aeneolithic ornaments in the Romanian area 133-155

CZU: 902/903.25(498)

Enea Sergiu Constantin
Ювелирные изделия из золота и серебра, обнаруженные при раскопках памятников эпох энеолита и бронзы (по материалам из фондов НМАИМ) 157-168

CZU: 902/903.25-032.42(478)

Никулицэ Анна
Aşezări cu „Cenuşare” în bazinul Răutului (catalog) 169-190

CZU: 902/903.4(478)

Sava Eugen, Sîrbu Mariana
Rezultatele investigaţiilor arheologice la aşezarea civilă Saharna „Dealul mănăstirii” (campania 2008) 193-225

CZU: 902(478)

Niculiţă Ion, Nicic Andrei, Corobcean Andrei
O fibulă hallstattiană cu valenţe cultuale descoperită la Ormeniş-,,tipia ormenişului”, Judeţul Braşov 227-230

CZU: 902(498)

Costea Florea, Savu Lucica, Bălos Angelica
O posibilă trusă magică din prima epocă a fierului descoperită în câmpia Brăilei 231-234

CZU: 902(498)

Stoian Viorel
Погребение железного века у г. Слободзея в Нижнем Поднестровье в контексте северо-фракийских памятников 235-246

CZU: 902/903.5(478)

Фідря Ю.
Cercetările arheologice de la Buzduganii de Jos, pe Valea Ţuţorei, din anul 2008. Consideraţii preliminare 247-266

CZU: 902(498)

Tentiuc Ion, Levinschi Alexandru
Unele modificări privind datarea ştampilelor amforistice ale Rhodosului descoperite în mediul barbar al spaţiului Nord-Vest Pontic 267-276

CZU: 902(478)

Mateevici Natalia
The patterns of promotion within the roman army and administration – patronage versus experience and specialization 277-283

CZU: 355.07(450)(091)

Zyromski Marek
Trade contacts of Roman Dacia 285-292

CZU: 94:339.5(450)

Zmudzinski Mateusz
Unele consideraţii privind latina din Dacia 293-299

CZU: 930.85

Bîtca Ana
Cripta şi bazilica de la Niculiţel – simboluri ale prezenţei creştinismului la Nord de Balcani 301-307

CZU: 902/903(498)

Mocanu Petre
O monedă de aur din sec. V p. Chr. descoperită la Histria 309-312

CZU: 902(498)

Isvoranu Theodor, Dabîca Mircea
Раннесредневековое погребение у с. Хыртопул Маре 313-321

CZU: 902/903.5(478)

Власенко Иван , Вячеслав Бикбаев
Unele descoperiri monetare din cimitirul bisericii Adormirea Maicii Domnului de la Căuşeni 323-330

CZU: 902/903.5:737.1(478)

Bubulici Valeriu, Tentiuc Ion
Cahle cu motive heraldice de la Căuşeni 331-343

CZU: 902(478)

Tentiuc Ion
Cronica descoperirilor numismatice (III) 345-352

CZU: 902:737(478)

Boldureanu Ana
Etica şi deontologia profesională în arheologie 353-360

CZU: 902:17

Musteaţă Sergiu
Natalia Mateevici, Amforele greceşti în mediul barbar din Nord-Vestul pontului Euxin în sec. VI – începutul sec. II a. Chr. 361-366

CZU: 904(37)

Banaru Valeriu
Florin Curta, (Ed.), The other Europe in the middle ages. Avars, bulgars, khazars and cumans 367-372

CZU: 94(4)”450/1450”

Musteaţă Sergiu
Gheorghe Postică, Civilizaţia medievală timpurie din spaţiul Pruto-Nistrean (sec. V-XIII). 373-375

CZU: [904+94](478)"04/12"

Eşanu Andrei
Profesorul Ion Niculiţă la 70 de ani 377-380

CZU: 37:902(478)(092)

Zanoci Aurel, Arnăut Tudor
Dr. Tudor Soroceanu la 65 de ani 381-391

CZU: 902(478)(092)

Boroffka Nikolaus