IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2007
Fondatori
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-31 21:18
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (1 din 2)29
  2021  (2 din 2)60
  2020  (2 din 2)56
  2019  (2 din 2)68
  2018  (2 din 2)61
  2017  (2 din 2)54
  2016  (2 din 2)56
  2015  (2 din 2)60
  2014  (2 din 2)65
  2013  (2 din 2)72
  2012  (2 din 2)63
  2011  (2 din 2)63
  2010  (2 din 2)61
  2009  (2 din 2)68
  2008  (2 din 2)65
  2007  (2 din 2)75
imagine

pISSN: 1857-0240
eISSN: 2537-6330
Tyragetia. Serie nouă
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Arheologie, istorie, muzeologie, cercetări interdisciplinare în domeniul arheologico-istoric, protejarea patrimoniului


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9765807655599959
Volume31382672752
Total10076190328351

Vizualizări   1422Descărcări   88

Conţinutul numărului de revistă

Instituţia căsătoriei în epoca medievală: impedimente şi interdicţii. Explorări de antropologie istorică şi studii comparative9-30

CZU: 94(478)

Zabolotnaia Lilia
Marea boierime valahă în procesul de tranziţie de la „Vechiul regim agrar feudal” la „Era nouă burgheză revoluţionară”. O perspectivă critică asupra concepţiei politice şi economice dezvoltată de Ştefan Zeletin31-54

CZU: 94(478)

Bucur Bogdan
Comerţul cu sare în Basarabia în contextul includerii provinciei în sistemul economic al imperiului rus (1812-1850)55-70

CZU: 94(478)”1812-1850”

Emilciuc Andrei
An imperial eye to the past: Byzantine exhibitions in the state Hermitage Museum, 1861-200671-98

CZU: 069.51:7.033.2”1861-2006”

Pyatnitsky Yuri
Unele supoziţii cu privire la localizarea Vicinei (sfârşitul sec. al xiii-lea - prima jumătate a sec. al XIV-lea) reflectate în istoriografia românească99-104

CZU: 902(498)”XII-XIII”

Barcari Silvia
Consideraţii privind titulatura şi statutul politico-juridic internaţional al dinaştilor dobrogeni din secolul al XIV-lea105-111

CZU: 94(498)”XIII”

Mărculeţ Vasile
Localitatea Veprova-Puţintei, ţinutul Orhei – datarea şi hotarele113-117

CZU: 908(478-22)

Onilă Mihail
Schitul Maşcăuţi/Macicăuţi (al lui Albu Pârcălab) şi moşia Maşcăuţi din ţinutul Orhei119-138

CZU: 94(478):908

Ciocanu Sergius
Unele consideraţii privind vechimea şi originea numelui Ungheni în lumina documentelor scrise139-143

CZU: 94(478):908

Iucal Vasile
Evenimente istorice din secolele XVII-XVIII atestate în însemnări pe manuscrise şi cărţi vechi cu circulaţie în Ţara Moldovei145-164

CZU: 94(478)”XVI-XVII”

Cereteu Igor
Testamentele cantemireştilor. Studiu de caz (sec. al XVIII-lea - înc. sec. al XIX-lea)165-184

CZU: 94(478)”XVII-XVIII”

Felea Alina
Baza legislativă a învăţământului secundar din imperiul rus în epoca modernă185-198

CZU: 94:37(47)

Chicaroş Tatiana
Impactul prestaţiilor extraordinare impuse populaţiei Principatelor Române în timpul ostilităţilor ruso-turce din anii 1806-1812199-204

CZU: 94(498)”1806-1812”

Cereş Irina
Unele aspecte privind politica imperială rusă în comerţul cu principatul Moldova (1812-1825)205-214

CZU: 94(478)”1812-1825”

Pantaz Silvia
Unele consideraţii privind schimbările în mentalitatea elitei nobiliare din Basarabia în anii ’30-’40 ai secolului al XIX-lea215-222

CZU: [94+929.7](478)"XIX"

Gherasim Cristina
Activitatea social-pastorală a mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni223-233

CZU: 94(478):929

Fuştei Nicolae
Pledarea nobilimii basarabene pentru studierea limbii române în instituţiile de învăţământ din provincie235-244

CZU: 94(478):37

Poştarencu Dinu
Cenzură, carte şi biblioteci (sec. al XIX-lea)245-260

CZU: 94(478)”XVIII”

Danilov Maria
Новые данные об Александре Стурдза из Одесского архива (два письма середины XIX века)261-270

CZU: 94(478):929

Пономарёв Александр
Colonii evreieşti din Basarabia în secolul al XIX-lea271-282

CZU: 94(=411.16)(478)”XVIII”

Tomuleţ Valentin
Un prim manifest de la 1864 contra unei eventuale reîntregiri a Basarabiei cu România283-294

CZU: 94(478)

Varta Ion
File din istoria instituţiilor hoteliere din Basarabia. Contribuţii cartofilice (a doua jumătate a sec. XIX - începutul sec. XX)295-301

CZU: 94(478)”XIX-XX”

Griţco Ana
Reclama caselor de comerţ şi a magazinelor în presa basarabeană (sf. sec. XIX - înc. sec. XX)303-318

CZU: 94(478)”XVIII-XIX”

Serjant Vera
Роль и место женщины ювелира в развитии современного декоративного искусства Молдовы (1960-1990-е гг.)319-325

CZU: 739.2-055.2(478)”1960-1990”

Кондратикова Лилиана
File din istoria instituţiilor juridice din RSSM (1978-1991)327-332

CZU: 94(478):34”1978-1991”

Gîrbu Nicolae
Criza sistemului totalitar-comunist şi acutizarea stărilor de conflict în RSSM (1985-1991)333-340

CZU: 94(478)”1985-1991”

Turtureanu Ovidiu
Teatrul republican pentru copii şi tineret „Luceafărul” – pagini de istorie341-348

CZU: 94:792(478)

Stăvilă Vera
Le progrès accomplis dans la réforme macroéconomique dans les pays de la cei. Recherche comparée avec l‘appui sur la réforme agraire en République de Moldova349-359

CZU: 330.101:338.43(478+100)

Zelinschi Octavian
Însemnele vexilare derivate din drapelul de stat al Republicii Moldova361-372

CZU: 94(478):929.6

Andrieş-Tabac Silviu
Коллекция значков из фондов Национального Музея Археологии и Истории Молдовы373-378

CZU: 069.5:737.2(478)(091)

Щипакина Ольга
Codul de etică al muzeelor – baza principală de funcţionare a muzeului contemporan379-382

CZU: 069.01:17

Pisica Gheorghe
Muzeul memorial în Republica Moldova: tipologie şi clasificare383-386

CZU: 069.01(478)

Dobrea Sergiu
Muzeul de istorie şi cercetarea ştiinţifică – tehnologia relaţiei387-392

CZU: 069.02:94+069.8

Ploşniţă Elena
Pedagogie de patrimoniu – între iluzie şi realitate393-399

CZU: 069.01+008

Marinescu-Tonu Lucia
Câteva consideraţii despre expoziţia muzeală „Universul calendarelor”401-406

CZU: 069.5:050.9

Ploşniţă Elena
Recenzie. Иоганн Тунманн, Крымское ханство407-411

CZU: 94(4)

Chirtoagă Ion
Recenzie. Florin Marinescu, Vlad Mischevca, Cărţile româneşti din biblioteca mănăstirii athonite Sfântul Pavel412-415

CZU: 026:09

Danilov Maria
Recenzie. Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, Moştenirea culturală a cantemireştilor 416-418

CZU: 929.52(478)+008(478)(092)

Danilov Maria
Recenzie. Ion Xenofontov, Războiul din Afghanistan (1979-1989) în memoria participanţilor din Republica Moldova. Realitatea istorică şi imaginarul social419-420

CZU: 355.48(47+57)!1979-1989”

Condraticova Liliana