FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Tyragetia. Serie nouă

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-0240
eISSN: 2537-6330

3. Site-ul revistei

http://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia

4. Fondatorul

DenumireaMuzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
AdresaMuzeul Naţional de Istorie a Moldovei Str. 31 August 1989, nr. 121A, MD-2012, Chişinău
Telefon / fax / e-mail(+373)22238279, , tyragetia.sn@gmail.com
Webwww.nationalmuseum.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(28), 2019 - 100
Nr. 2(27), 2018 - 100
Nr. 1(27), 2018 - 100
Nr. 2(26), 2017 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Sava Eugen, dr.hab., conf.univ., Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei (Republica Moldova), Redactor şef
2.Zanoci Aurel, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Secretar responsabil
3.Alexianu Marius, dr., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
4.Boldureanu Ana, dr., conf.cerc., Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei (Republica Moldova)
5.Boroffka Nikolaus, dr., Institutul de Arheologie din Germania (Germania)
6.Danilov Maria, dr., conf.cerc., Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova)
7.Eremia Ion, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
8.Falileyev Alexander, dr.hab., Aberystwyth University (Marea Britanie)
9.Izbitser Elena, dr., (Statele Unite ale Americii)
10.Kaiser Elke, dr.hab., Freie University of Berlin (Germania)
11.Kaşuba Maia, dr., conf.cerc., Институт Истории Материальной культуры, Российская Академия Наук (Rusia)
12.Manzura Igor, dr., conf.univ., Şcoala Antropologică Superioară (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57194179943, Scopus Author ID - 6504200995
13.Nicolae Eugen, dr., Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” (România)
14.Niculiţă Ion, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
15.Niţulescu Virgil, dr., Muzeul Naţional al Ţăranului Român (România)
16.Ploşniţă Elena, dr.hab., conf.cerc., Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei (Republica Moldova)
17.Postică Elena, dr., Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei (Republica Moldova)
18.Postică Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Ministerul Culturii (Republica Moldova)
19.Tentiuc Ion, dr., conf.cerc., Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei (Republica Moldova)
20.Tomuleţ Valentin, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
21.Trifonov Victor, dr., Институт Истории Материальной культуры, Российская Академия Наук (Rusia)
22.Zabolotnaia Lilia, dr., conf.cerc., Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2007

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 2apărute: 2
2015Numere planificate: 2apărute: 2
2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 33%
Romana - 52%
Engleza - 13%
Franceza - 2%
RezumateRusa - 71%
Romana - 45%
Engleza - 80%
Franceza - 2%
Germana - 2%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2537-6330, 2017 - 2020
2.Archaeo Life. Archaeological info , http://archaeolife.blogspot.com/2012/05/useful-links-for-archaeologist.html
3.Vifa Ost. Virtuelle Fachbibliotek Osteuropa, http://www.vifaost.de/zeitschriften/zeitschriftenschau/?action=select
4.WZB. Wiessenschaftszentrum Berlin, http://www.wzb.eu/de/bibliothek
5.AWOL. The Ancient World Online, http://ancientworldonline.blogspot.com/2011/03/open-access-journal-revista-tyragetia.html
6.Terrae Antiquae. Revistas online sobre el Mundo Antiguo, http://terraeantiqvae.com/group/libros/page/revistas-online-sobre-el-mundo-antiguo?xg_source=activity#.UaZdUNJHLSv

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bacumenco-Pîrnău Ludmila - Scopus Author ID - 57200092797
2.Bejenaru Luminiţa - Scopus Author ID - 39764506000
3.Kiosak Dmitrii - Scopus Author ID - 56523383000
4.Matveev Sergiu - Scopus Author ID - 56806503300
5.Razumov Serghei - Scopus Author ID - 56401729700
6.Sinica Vitalii - Scopus Author ID - 56401885400
7.Sîrbu Ghenadie - Scopus Author ID - 57194191274
8.Sîrbu Livia - Scopus Author ID - 57202054384
9.Telnov Nicolai - Scopus Author ID - 56401913800
10.Terna Stanislav - Scopus Author ID - 55772964700
11.Vlasenco Ivan - Scopus Author ID - 57205366676
12.Vornic Vladimir - Scopus Author ID - 57202054811
13.Vornicu Nicoleta - Scopus Author ID - 35195127300

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 БЕЙСЕНОВ, А., Институт археологии им. А.Х. Маргулана Комитета науки МОН РК, Kazahstan, ДЖУМАБЕКОВА, Г., Институт археологии им. А.Х. Маргулана Комитета науки МОН РК, Kazahstan, БАЗАРБАЕВА, Г., Институт археологии им. А.Х. Маргулана Комитета науки МОН РК, Kazahstan, ДУЙСЕНБАЙ, Д., Институт археологии им. А.Х. Маргулана Комитета науки МОН РК, Kazahstan Находка костяного футляра в кургане тасмолинской культуры (Центральный Казахстан). Tyragetia. Serie nouă. 2016, nr. 1(25), 236-225. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
2 BODA, G., Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, România Educaţia muzeală ca formă de educaţie non-formală. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 2(27), 30-25. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
3 BOGHIAN, D., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România, BERZOVAN, A., Institutul de Arheologie Iasi, România, ENEA, S., Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu Frumos, România Cetatea getică de la Crivești (comuna Strunga, jud. Iași). Tyragetia. Serie nouă. 2017, nr. 1(26), 206-201. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
4 БОНДАРЕНКО, Д., Национальный историко-археологический заповедник «Ольвия» Национальной академии наук Украины, Ucraina Поселение позднеархаического времени Викторовка-І.  . Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 266-249. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
5 БУРДО, Н., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Антропоморфная пластика курганных погребений раннего бронзового века в  бугоднепровском междуречье и поднепровье. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 114-97. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
6 CHELCU, C., Academia Româna, România Punitive methods for unfulfilled taxes in Moldavia (the second half of the 17th and the first half of the 18th century). Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 2(27), 65-55. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
7 ЧХАТАРАШВИЛИ, Г., Батумский Археологический Музей, Georgia Финальный верхний палеолит в пещере Дзудзуана. Tyragetia. Serie nouă. 2016, nr. 1(25), 80-75. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
8 CROITORU, C., Muzeul Brăilei, România Topoare medievale identificate în judeţul Galaţi. Tyragetia. Serie nouă. 2016, nr. 1(25), 344-333. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
9 TERNA, S., DEBIEC, M., University of Regensburg, Germania, VORNICU-ȚERNA, A., Muzeul Județean Botoșani, România, VASILACHE-CUROȘU, M., SAILE, T., University of Regensburg, Germania Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice întreprinse în anul 2016 în aşezarea neoeneolitică de la Nicolaevca V . Tyragetia. Serie nouă. 2016, nr. 1(25), 128-117. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
10 DIACONU, V., Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Piatra-Neamţ, România, SÎRBU, M. O practică mai puţin întâlnită. Reutilizarea unor topoare de piatră din epoca bronzului. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 148-141. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
11 ДОДЕ, З., Южный Научный Центр Российской Академии , Rusia Предметы женского костюма из золотоордынского захоронения могильника Тингутинский I. Консервация и предварительные выводы. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 346-331. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
12 DOGARU, C., Universitatea din Bucureşti, România Courses de chevaux et courses d’automobiles: les clubs exclusivistes roumains entre la fin du XIXe siecle et le debut du XXe siècle. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 2(27), 158-149. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
13 DONCEVA, S., НАИМ-БАН, Bulgaria Метрическая система и пропорциональность в раннехристианской архитектуре. Tyragetia. Serie nouă. 2017, nr. 1(26), 251-235. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
14 ФУРАСЬЕВ, А., Государственный Эрмитаж, Rusia «Великое переселение народов» – новая экспозиция Государственного Эрмитажа (обзор – приглашение). Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 381-373. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
15 TOPAL, D., GOLEC, M., Palacký University Olomouc, Cehia Vekerzug culture and new finds of Scythian Akinakai in Moravia. Tyragetia. Serie nouă. 2017, nr. 1(26), 22-7. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
16 ГРЕБЕННИКОВ, В., Государственная инспекция по охране памятников культуры в Николаевской области, Ucraina Поселения, стоянки и клады степного Побужья эпохи поздней бронзы (материалы к археологической карте). Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 185-155. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
17 GUGEANU, M., Complexul Muzeal Naţional Moldova, România, ANĂSTĂSOAEI, D., Complexul Muzeal Naţional Moldova, România, VORNICU, N., Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, România, POSTICĂ, G., dr.hab., CUZMIN, F. Credință, arheologie, conservare. Mănăstirea Căpriana, Republica Moldova. Tyragetia. Serie nouă. 2017, nr. 2(26), 286-275. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
18 ГУРЕВИЧ, Д., Necunoscută, SUA, Statele Unite ale Americii Неовизантийский литургический набор великой княгини Марии Александровны, герцогини Эдинбургской. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 2(27), 266-249. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
19 HÂNCEANU, G., Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Piatra-Neamţ, România Bastarnii de la Roşiori. Rezultatele campaniei arheologice din anul 2016. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 292-271. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
20 ЯНОВ, Д., Одесский археологический музей НАН Украины, Ucraina Комплекс монет XV-XVI вв. в коллекции краеведческого музея г. В илково. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 372-361. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
21 ZABOLOTNAIA, L., dr., IFTIMI, S., Complexul Muzeal Naţional Moldova, România Portretul Mariei (Lupu) Radziwill reflectat într-o lucrare a pictorului polonez Korneli Szlegiel (1851). Tyragetia. Serie nouă. 2016, nr. 2(25), 22-9. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
22 IZBITSER, E., dr., Necunoscută, SUA, Statele Unite ale Americii Bulls and wagons: an “innovative” approach to representing archaeological data. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 120-115. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
23 KATIĆ, M., Univerzitet u Beogradu, Serbia The proskynetarion icon in the private collection. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 2(27), 248-235. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
24 КИОСАК, Д., Одесский Национальный Университет им.И.И.Мечникова, Ucraina К интерпретации кремнеобработки Прекукутень - Триполье А . Tyragetia. Serie nouă. 2016, nr. 1(25), 164-147. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
25 KOLESNIK, A., Донецкий Национальный Университет, Ucraina Неутилитарный контекст обожженных кремней из поселений бронзового века Северского Донца. Tyragetia. Serie nouă. 2017, nr. 1(26), 92-87. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
26 КОСТЕНКО, А., Херсонский областной краеведческий музей, Ucraina «Утерянная коллекция» Ивана Суручана в Херсонском областном краеведческом музее. Tyragetia. Serie nouă. 2016, nr. 1(25), 356-345. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
27 КРУПЕНКО, А., Государственный Эрмитаж, Rusia, ПЯТНИЦКИЙ, Ю., Государственный Эрмитаж, Rusia Реставрация и атрибуция иконы «Богоматерь Умиление» (Новое приобретение византий-ского собрания Эрмитажа). Tyragetia. Serie nouă. 2016, nr. 2(25), 334-327. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
28 КУЙКИНА, Е., Петрозаводский государственный университет, Rusia «Проскинитарий Святой Горы Афон» Иоанна Комнина Моливда в славянском переводе иеродиакона Дамаскина (1701 г.). Tyragetia. Serie nouă. 2016, nr. 2(25), 72-67. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
29 KURODA, A., University of Tokyo, Japonia Why and how did silver dominate across Eurasia late-13th through mid-14th century? historical backgrounds of the silver bars unearthed from Orheiul Vechi. Tyragetia. Serie nouă. 2017, nr. 1(26), 34-23. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
30 MANEA, L., Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Tulcea , România Însemnări și ex-librisul arhimandritului Dosoftei Crihană. Studiu de caz. Tyragetia. Serie nouă. 2016, nr. 2(25), 236-223. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
31 MĂRCULEŢ, V., Colegiul Tehnic „Mediensis”, Mediaș, România Un posibil Quaestor Justinianus exercitus: Germanus, fiul lui Dorotheus. Tyragetia. Serie nouă. 2017, nr. 1(26), 234-227. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
32 MATEI, D., Necunoscută, România, România Profesorul Mihai Bărbulescu. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 388-385. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
33 МОЦЯ, Е., Институт истории Национальной Академии наук Украины, Ucraina Традиции античности в военном искусстве средневековой Таврики. Tyragetia. Serie nouă. 2016, nr. 1(25), 322-315. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
34 NIEMCZYK, K., University of Silesia, Katowice , Polonia Antemurale Christianitatis? Anti-turkish propaganda and the true goal of Johannes Olbracht’s crusade. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 2(27), 43-31. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
35 OPRIŞ, I., dr., Muzeul Naţional de Istorie a României, România Alexandru V. Boldur – atitudini . Tyragetia. Serie nouă. 2017, nr. 2(26), 202-195. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
36 OŢA, L., Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, România Sarmatian children graves in Wallachia and Moldavia. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 70-41. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
37 PARENT, A., Mykolo Romerio University, Lituania Vivre en bonne intelligence sur les deux rives du Dniestr: les relations diplomatiques entre la Principaute de Moldavie et la Republique des Deux Nations (1757-1763). Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 2(27), 79-67. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
38 ПИСТРУИЛ, И., Одесский археологический музей НАН Украины, Ucraina Комплекс кремневых изделий стоянки Зализничное (по материалам сборов 1970 года). Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 96-89. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
39 ПРОХНЕНКО, И., Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Ucraina, ЖИЛЕНКО, М., Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Ucraina Рыцарское надгробие из Королёвского замка Нялаб. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 359-347. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
40 RAEV, B., Южный Научный Центр Российской Академии , Rusia, BELOV, M., Южный Научный Центр Российской Академии , Rusia, JADAEVA, A., ООО «Кубаньархеология», Rusia Половецкое погребение в Кургане 2 могильника Кисляковский 13 (Краснодарский край). Tyragetia. Serie nouă. 2017, nr. 1(26), 280-265. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
41 RASSAMACHIN, I., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Уникальная находка модели носа из погребения ямной культуры в Кургане на реке Молочной (Украина). Tyragetia. Serie nouă. 2017, nr. 1(26), 74-67. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
42 САПОЖНИКОВ, И., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Симеоновский пещерный монастырь у села Роги на Днестре. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 2(27), 90-81. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
43 TENTIUC, I., dr., BUBULICI, V., SIMALCSIK, A., Academia Română, filiala Iași, România Despre mormântul de incineraţie în situlă de bronz de la Sipoteni (sec. II-I a. Chr.). Tyragetia. Serie nouă. 2016, nr. 1(25), 74-39. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
44 SOLCAN, ?., Universitatea din Bucureşti, România Imaginea femeii pe baza documentelor proceselor de vrăjitorie din Transilvania din secolele XVI-XVIII. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 2(27), 53-45. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
45 SOROCEANU, T., Necunoscută, Germania, Germania, SAVA, E., dr.hab. Omagiere. Nikolaus Boroffka sau lupta cu inerția. Tyragetia. Serie nouă. 2017, nr. 1(26), 320-303. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
46 СТЕПАНОВ, В., dr.hab., Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, Rusia История жизни Марии Кантемир в письмах и документах Автор-составитель Лилия Заболотная Кишинэу: «Lexon Prim», 2018, 270 с. ISBN 978-9975-139-44-1. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 2(27), 338-336. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
47 TĂNASE, C., Muzeul Județean de Istorie, Brașov, România Participarea braşovenilor la efortul de război austro-ungar. studiu de caz „Gold gab ich für Eisen”. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 2(27), 165-159. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
48 TESLENKO, D., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Катакомбное погребение с повозкой из Кургана у с. Войково. Tyragetia. Serie nouă. 2017, nr. 1(26), 82-75. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
49 ТУПЧИЕНКО, Н., Кировоградский национальный технический университет, Ucraina Поиск географии и путей формирования мифоритуальной символики железа у населения Северного Причерноморья по данным археологии. Tyragetia. Serie nouă. 2016, nr. 1(25), 224-211. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
50 ВИДЕЙКО, М., Киевский университет имени Бориса Гринченко, Киев, Ucraina Кризисы и ранние процессы урбанизации в Европе. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 28-9. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
51 ВОТЯКОВА, О., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Индустрия слоя II стоянки Королево в Закарпатье. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 88-71. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
52 ЗИМОВЕЦ, Р., Институт философии им. Г.С. Сковороды НАН Украины, Ucraina, СКОРЫЙ, С., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina, ОКАТЕНКО, В., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Бронзовая матрица с Бельского городища: к вопросу о центральноазиатских мотивах в раннескифском зверином стиле Северного Причерноморья. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 236-219. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(27) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Tiragetia_1_2018.pdf
Numărul 2(27) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Tyragetia_2_2018.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: