FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Tyragetia. Serie nouă

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-0240
eISSN: 2537-6330

3. Site-ul revistei

http://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia

4. Fondatorul

DenumireaMuzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
AdresaMuzeul Naţional de Istorie a Moldovei Str. 31 August 1989, nr. 121A, MD-2012, Chişinău
Telefon / fax / e-mail(+373)22238279, , tyragetia.sn@gmail.com
Webwww.nationalmuseum.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(28), 2019 - 100
Nr. 2(28), 2019 - 100
Nr. 2(27), 2018 - 100
Nr. 1(27), 2018 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Sava Eugen, dr.hab., conf.univ., Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei (Republica Moldova), Redactor şef
2.Zanoci Aurel, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Secretar responsabil - Scopus Author ID - 57217493964
3.Alexianu Marius, dr., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
4.Boldureanu Ana, dr., conf.cerc., Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei (Republica Moldova)
5.Boroffka Nikolaus, dr., Institutul de Arheologie din Germania (Germania)
6.Danilov Maria, dr., conf.cerc., Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova)
7.Eremia Ion, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
8.Falileyev Alexander, dr.hab., Aberystwyth University (Marea Britanie)
9.Izbitser Elena, dr., (Statele Unite ale Americii)
10.Kaiser Elke, dr.hab., Universitatea liberă din Berlin (Germania)
11.Kaşuba Maia, dr., conf.cerc., Институт Истории Материальной культуры, Российская Академия Наук (Rusia)
12.Manzura Igor, dr., conf.univ., Şcoala Antropologică Superioară (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57194179943, Scopus Author ID - 6504200995
13.Nicolae Eugen, dr., Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” (România)
14.Niculiţă Ion, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
15.Niţulescu Virgil, dr., Muzeul Naţional al Ţăranului Român (România)
16.Ploşniţă Elena, dr.hab., conf.cerc., Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei (Republica Moldova)
17.Postică Elena, dr., Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei (Republica Moldova)
18.Postică Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Ministerul Culturii (Republica Moldova)
19.Tentiuc Ion, dr., conf.cerc., Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei (Republica Moldova)
20.Tomuleţ Valentin, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
21.Trifonov Victor, dr., Институт Истории Материальной культуры, Российская Академия Наук (Rusia)
22.Zabolotnaia Lilia, dr., conf.cerc., Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2007

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2015Numere planificate: 2apărute: 2
2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 25%
Romana - 51%
Engleza - 22%
Germana - 1%
RezumateRusa - 70%
Romana - 53%
Engleza - 72%
Franceza - 2%
Germana - 2%
Spaniola - 2%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2537-6330, 2017 - 2033
2.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2537-6330, 2017 - 2033
3.Terrae Antiquae. Revistas online sobre el Mundo Antiguo, http://terraeantiqvae.com/group/libros/page/revistas-online-sobre-el-mundo-antiguo?xg_source=activity#.UaZdUNJHLSv
4.Archaeo Life. Archaeological info , http://archaeolife.blogspot.com/2012/05/useful-links-for-archaeologist.html
5.Vifa Ost. Virtuelle Fachbibliotek Osteuropa, http://www.vifaost.de/zeitschriften/zeitschriftenschau/?action=select
6.WZB. Wiessenschaftszentrum Berlin, http://www.wzb.eu/de/bibliothek
7.AWOL. The Ancient World Online, http://ancientworldonline.blogspot.com/2011/03/open-access-journal-revista-tyragetia.html

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bacumenco-Pîrnău Ludmila - Scopus Author ID - 57200092797
2.Băţ Mihail - Scopus Author ID - 57219012278
3.Bejenaru Luminiţa - Scopus Author ID - 39764506000
4.Emilciuc Andrei - Scopus Author ID - 57218919100
5.Mateevici Natalia - Scopus Author ID - 57212840949
6.Matveev Sergiu - Scopus Author ID - 56806503300
7.Sîrbu Ghenadie - Scopus Author ID - 57194191274
8.Sîrbu Livia - Scopus Author ID - 57202054384
9.Terna Stanislav - Scopus Author ID - 55772964700
10.Topal Denis - Scopus Author ID - 56528396600
11.Vlasenco Ivan - Scopus Author ID - 57205366676
12.Vornic Vladimir - Scopus Author ID - 57202054811
13.Vornicu Nicoleta - Scopus Author ID - 35195127300
14.Zanoci Aurel - Scopus Author ID - 57217493964

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 СОРОЧЯНY, Т., Necunoscută, Germania, Germania, ДОБРИНЕСКУ, К., Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, România, АИЛИНКЭЙ, С., Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Tulcea , România, БОДОЛИКЭ, В., Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, România, САВА, Т., Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Holubei", România Комплекс культуры Кослоджень (яма № 121) в Чернаводэ – «шоссе № 2, 152-й км» как отражение восточно-европейского конвергентного взаимодействия в регионе. Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 1(28), 228-183. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
2 АМИРОВА, С., University College London, Marea Britanie, РАДИВОЕВИЧ, М., University College London, Marea Britanie Медный котел с поселения Кривинка 1. композиционный и металлографический анализ . Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 1(28), 163-159. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
3 BOGHIAN, D., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România, BERZOVAN, A., Institutul de Arheologie Iasi, România, ENEA, S., Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu Frumos, România Cetatea getică de la Crivești (comuna Strunga, jud. Iași). Tyragetia. Serie nouă. 2017, nr. 1(26), 206-201. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
4 BODA, G., Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, România Aron Densuşianu: Suveniri şi impresiuni de călătorie din Ţara Haţegului (revista Familia, 1865-1866). Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 2(28), 169-161. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
5 БОНДАРЕНКО, Д., Национальный историко-археологический заповедник «Ольвия» Национальной академии наук Украины, Ucraina Поселение позднеархаического времени Викторовка-І.  . Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 266-249. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
6 BONDARENKO, D., University of Szeged, Ungaria Poland, Romania, Finland: the formation of cordon sanitaire, 1918-1920. Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 2(28), 204-195. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
7 БУРДО, Н., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Керамические прясла культурного комплекса Триполье-Кукутень. Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 1(28), 43-27. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
8 CERNEA, E., Muzeul Naţional de Artă al României, România, CHIROŞCA, A. O icoană repictată din colecţiile Muzeului Naţional de Artă al României. Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 2(28), 306-295. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
9 CHELCU, C., Academia Româna, România Punitive methods for unfulfilled taxes in Moldavia (the second half of the 17th and the first half of the 18th century). Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 2(27), 65-55. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
10 CHIABURU, E., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Epurarea şi expurgarea cărţilor în România comunistă: cazul lui Ion Ionescu de la Brad. Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 2(28), 234-217. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
11 CROITORU, C., Museum of Brăila “Carol I”, România Contributions to the history of the Romanian vocabulary: names of Polish coins that circulated in Moldova. I. Potronic. Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 2(28), 113-107. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
12 ОЛИХ, О., Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей–заповедник, Rusia, ДАНИЛЬЧЕНКО, А., Институт Истории Материальной культуры, Российская Академия Наук, Rusia, РЕВИНА, Е., Ростовский областной музей краеведения, Rusia Марьева Гора (Северо-Восточное Приазовье) – уникальный памятник археологии. Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 1(28), 79-71. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
13 ДОДЕ, З., Southern Scientific Center, RAS, Rusia Предметы женского костюма из золотоордынского захоронения могильника Тингутинский I. Консервация и предварительные выводы. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 346-331. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
14 DOGARU, C., Universitatea din Bucureşti, România Courses de chevaux et courses d’automobiles: les clubs exclusivistes roumains entre la fin du XIXe siecle et le debut du XXe siècle. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 2(27), 158-149. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
15 DONCEVA, S., НАИМ-БАН, Bulgaria Метрическая система и пропорциональность в раннехристианской архитектуре. Tyragetia. Serie nouă. 2017, nr. 1(26), 251-235. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
16 ДУДОЧКИН, Б., Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва, Rusia История реставрации иконостаса Андрея Рублева и мастера Даниила около 1425 года в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры. Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 2(28), 294-271. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
17 ФУРАСЬЕВ, А., Государственный Эрмитаж, Rusia «Великое переселение народов» – новая экспозиция Государственного Эрмитажа (обзор – приглашение). Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 381-373. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
18 GOGÂLTAN, F., Institutul de Arheologie și Istoria Artei din Cluj-Napoca, România Despre cronologia absolută a bronzului târziu în estul BazinuluiCcarpatic. Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 1(28), 70-45. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
19 TOPAL, D., GOLEC, M., Palacký University Olomouc, Cehia Vekerzug culture and new finds of Scythian Akinakai in Moravia. Tyragetia. Serie nouă. 2017, nr. 1(26), 22-7. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
20 ГРЕБЕННИКОВ, В., Государственная инспекция по охране памятников культуры в Николаевской области, Ucraina Поселения эпохи поздней бронзы левобережья Тилигульского лимана и бассейна р. Березань (материалы к археологической карте Северного Причерноморья). Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 1(28), 182-171. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
21 GUGEANU, M., Complexul Muzeal Naţional Moldova, România, POSTICĂ, G., dr.hab. Cercetarea şi conservarea-restaurarea unei structuri textile din săpăturile arheologice de la Mănăstirea Căpriana. Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 1(28), 474-467. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
22 ГУРЕВИЧ, Д., Necunoscută, SUA, Statele Unite ale Americii Неовизантийский литургический набор великой княгини Марии Александровны, герцогини Эдинбургской. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 2(27), 266-249. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
23 HÂNCEANU, G., Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Piatra-Neamţ, România Bastarnii de la Roşiori. Rezultatele campaniei arheologice din anul 2016. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 292-271. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
24 ЯНОВ, Д., Одесский археологический музей НАН Украины, Ucraina Комплекс монет XV-XVI вв. в коллекции краеведческого музея г. В илково. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 372-361. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
25 ИЗБИЦЕР, Е., dr., Necunoscută, SUA, Statele Unite ale Americii Погребения с повозками в ямах эпохи средней брозы в бассейне Дона. Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 1(28), 170-165. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
26 KATIĆ, M., Univerzitet u Beogradu, Serbia The proskynetarion icon in the private collection. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 2(27), 248-235. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
27 KIKNADZE, V., Institute of History and Ethnology, Tbilisi State University, Ilia Chavchavadze, Georgia Mateusz Gralewski about 19th century Georgia. Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 2(28), 148-145. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
28 КОЛЕСНИК, А., Донецкий Национальный Университет, Ucraina, МАНЬКО, Н., Донецкий Национальный Университет, Ucraina К типологии каменных отбойников из нео-энеолитических мастерских Донбасса. Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 1(28), 98-81. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
29 КРЫЖАНОВСКИЙ, В., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Следы бронзолитейного производства на западной окраине древнего Киева. Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 1(28), 438-425. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
30 KURODA, A., University of Tokyo, Japonia Why and how did silver dominate across Eurasia late-13th through mid-14th century? historical backgrounds of the silver bars unearthed from Orheiul Vechi. Tyragetia. Serie nouă. 2017, nr. 1(26), 34-23. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
31 САПОЖНИКОВ, И., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina, ЛЕВЧУК, В., Государственный архив Одесской области, Ucraina Генерал-лейтенант и «ученый археолог» Н.А. Маркс: вклад в исследования Бендерской крепости. Tyragetia. Serie nouă. 2017, nr. 2(26), 194-173. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
32 MĂRCULEŢ, V., Colegiul Tehnic „Mediensis”, Mediaș, România Revolta antibizantină vlaho-bulgară. Faza a II-a (toamna 1186 - toamna 1187). Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 2(28), 52-45. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
33 MATEI, D., Necunoscută, România, România Profesorul Mihai Bărbulescu. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 388-385. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
34 МЕРЦ, В., Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова , Kazahstan Медный котел с поселения Кривинка 1 . Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 1(28), 158-149. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
35 NIEMCZYK, K., University of Silesia, Katowice , Polonia Petru Rareş and Ludovico Gritti. The story about difficult relations between the ruler of Moldova and the Turkish spy in Hungary. Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 2(28), 77-69. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
36 NOWAK, K., University of Silesia, Katowice , Polonia Integration of reborn Poland and united Romania. Similarities and differences. Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 2(28), 194-183. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
37 OPRIŞ, I., dr., Muzeul Naţional de Istorie a României, România Alexandru V. Boldur – atitudini . Tyragetia. Serie nouă. 2017, nr. 2(26), 202-195. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
38 OŢA, L., Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, România Sarmatian children graves in Wallachia and Moldavia. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 70-41. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
39 PARENT, A., Mykolo Romerio University, Lituania Vivre en bonne intelligence sur les deux rives du Dniestr: les relations diplomatiques entre la Principaute de Moldavie et la Republique des Deux Nations (1757-1763). Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 2(27), 79-67. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
40 PYATNITSKY, Y., Государственный Эрмитаж, Rusia Maria Vassilaki, Working Drawings of Icon Painters after the Fall of Constantinople. TheAndreas Xyngopoulos Portfolio at the Benaki Museum. Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 2(28), 363-361. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
41 ПИСТРУИЛ, И., Одесский археологический музей НАН Украины, Ucraina Комплекс кремневых изделий стоянки Зализничное (по материалам сборов 1970 года). Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 96-89. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
42 ПРОХНЕНКО, И., Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Ucraina, ЖИЛЕНКО, М., Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Ucraina Рыцарское надгробие из Королёвского замка Нялаб. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 359-347. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
43 RAEV, B., Southern Scientific Center, RAS, Rusia Roman bronzes and door knockers from the Black Sea cities of Central Anatolia. An ethnographic étude. Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 1(28), 397-393. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
44 RASSAMACHIN, I., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Уникальная находка модели носа из погребения ямной культуры в Кургане на реке Молочной (Украина). Tyragetia. Serie nouă. 2017, nr. 1(26), 74-67. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
45 ЗИМОВЕЦ, Р., Институт философии им. Г.С. Сковороды НАН Украины, Ucraina, СКОРЫЙ, С., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina, ОКАТЕНКО, В., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Бронзовая матрица с Бельского городища: к вопросу о центральноазиатских мотивах в раннескифском зверином стиле Северного Причерноморья. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 236-219. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
46 MUNTEANU, O., SIMALCSIK, A., “Olga Necrasov” Center of Anthropological Research of Romanian Academy , România Un mormânt medieval cu inele de tâmplă descoperit la Butuceni, Orhei (preliminarii). Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 1(28), 466-439. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
47 SKOWRONEK, A., Adam Mickiewicz University in Poznan, Polonia Poles in Russian Bessarabia – stages and reasons for their inflow. Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 2(28), 136-129. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
48 СНЫТКО, И., Государственная инспекция по охране памятников культуры в Николаевской области, Ucraina, БОНДАРЕНКО, А., Николаевская областная организация Украинского общества охраны памятников истории и культуры, Ucraina Монетные сегменты – весовые гирьки Ольвийского полиса IV-III вв. до н.э.. Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 1(28), 371-363. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
49 SOLCAN, ?., Universitatea din Bucureşti, România Imaginea femeii pe baza documentelor proceselor de vrăjitorie din Transilvania din secolele XVI-XVIII. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 2(27), 53-45. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
50 SPERKA, J., Institutul de Istorie, Universitatea din Silesia (Katowice), Polonia Few remarks on relations between Wladislaus of Opole and Moldova and Wallachia. Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 2(28), 59-53. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
51 СТЕПАНОВ, В., dr.hab., Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, Rusia История жизни Марии Кантемир в письмах и документах Автор-составитель Лилия Заболотная Кишинэу: «Lexon Prim», 2018, 270 с. ISBN 978-9975-139-44-1. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 2(27), 338-336. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
52 TĂNASE, C., Muzeul Județean de Istorie, Brașov, România Participarea braşovenilor la efortul de război austro-ungar. studiu de caz „Gold gab ich für Eisen”. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 2(27), 165-159. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
53 TESLENKO, D., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Катакомбное погребение с повозкой из Кургана у с. Войково. Tyragetia. Serie nouă. 2017, nr. 1(26), 82-75. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
54 VIDEIKO, M., Киевский университет имени Бориса Гринченко, Киев, Ucraina, ULRAU, R., Universitatea Christian- Albrechts din Kiel, Germania, SLESAREV, E., Киевский университет имени Бориса Гринченко, Киев, Ucraina, VIDEIKO, M., Киевский университет имени Бориса Гринченко, Киев, Ucraina Новые исследования на поселении трипольской культуры этапа ВІ-ІІ Коломийцив Яр. Tyragetia. Serie nouă. 2017, nr. 1(26), 66-55. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
55 ВОТЯКОВА, О., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Индустрия слоя II стоянки Королево в Закарпатье. Tyragetia. Serie nouă. 2018, nr. 1(27), 88-71. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.
56 WALCZAK, H., University of Szczecin, Polonia The issue of compensation for expropriated Polish citizens in Romania in relations between Warsaw and Bucharest in the interwar period. Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 2(28), 216-205. ISSN 1857-0240 ISSNe 2537-6330.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 2(28) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Tyragetia_2_2019.pdf
Numărul 1(28) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Tyragetia_1_2019_com.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: