IBN
Închide
20.80009.0807.19 Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii
Conducătorul proiectului:  Grati Aliona
83 publicații (100%) au menționat Proiectul ca sursă de finanțare
Organizaţia Executoare:

Articole în reviste din RM - 41. Publicaţii la conferinţe din RM - 43.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 41
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 14
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 43
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 26

2023 - 36

„Noi astfel vă iubim în Franța! Acum faceți ce vreți cu iubirea noastră!” sau despre vizitele unor scriitori la Chișinău
Grati Aliona , Filip Iulian
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
105 ani de la înfăptuirea Marii Uniri Etapele revenirii Basarabiei în cadrul statului național unitar român
Enciu Nicolae
Institutul de Istorie, USM
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1(S) / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 25 September, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
150 de ani de la deschiderea Școlii Reale de la Chișinău: pe urmele unui turneu educațional la Iași
Grati Aliona1 , Ceastina Alla2
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări tehnice și artistico-plastice în creația arhitectului Alexandru Bernardazzi
Ursachi Rodica12
1 Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 5 May, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actul Unirii Basarabiei cu România de la 1918 și patrimoniul cultural: impact, evoluție, perspective
Condraticova Liliana1 , Bujorean Tatiana2 , Cercașin Marina3 , Tocarciuc Alina2 , Pintilei Elena4 , Ischimji Ana5
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 Muzeul de Istorie a Oraşului Chişinău,
4 Biblioteca Naţională a Republicii Moldova,
5 Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1(S) / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 25 September, 2023. Descarcări-20. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta metalelor din Republica Moldova: patrimoniu și afirmare culturală
Condraticova Liliana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 April, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta portretistică într-un manuscris de inspirație cantemiriană: Chipurile împăraților turcești, 1710
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chișinăul de la 1919 în notele de călătorie ale americanului John Kaba și ale francezului Emmanuel de Martonne
Grati Aliona
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1(S) / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 25 September, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chișinăul modern în pictura lui Iurii Șibaev
Procop Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 5 May, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Computational literature – creation under the auspices of AI and GPT models
Gotca Rodica
Moldova State University
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialogul ne unește. Izolarea ne dezbină
Condraticova Liliana1 , Toma Constantin2 , Nicoară Marius-Adrian3
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Primăria orașului Buzău,
3 Academia Oamenilor de Știință din Romania
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1(S) / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 25 September, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia arhitectural-urbanistică a oraşului Cahul în secolul al XX-lea – începutul secolului al XXI-lea
Şlapac Mariana , Ceastina Alla
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia arhitectural-urbanistică a oraşului Cahul în secolul al XX-lea – începutul secolului al XXI-lea
Şlapac Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exegeza lui Gheorghe Grigurcu. Câteva opinii
Severin Marta
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginarul literei. Vânturarea cenușii jilave, Altfel, Cine locului se ține?, Ploi cu tot felul de surprize, Stereotipă așteptată invazie, Prețul liberei alegeri, Limpezimi de apus
Filip Iulian
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 5 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea orașului Bălți în memoria victimelor regimului totalitar-comunist
Grati Aliona1 , Cojocaru Ludmila D.2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 1 September, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea orașului Cahul în proză: Alexandru Manoil, B.P. Hasdeu și Dimitrie Iov
Iovu Elisaveta
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 13 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria orașului Bălți în retorica supraviețuitorilor Gulagului (anii 1950–1960)
Cojocaru Ludmila D.12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La începuturile Chișinăului
Chirtoagă Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 5 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La création du plasticien Ion Serbinov
Procop Natalia
Université d’Etat de Moldavie
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 13 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lacurile Chișinăului în pictura de șevalet
Procop Natalia12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 8. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 23 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mărturii documentare privind evoluţia arhitectural-urbanistică a oraşului Bălţi (sec. al XIX-lea – înc. sec. al XX-lea)
Şlapac Mariana , Ceastina Alla
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metamorfozele poetice ale orașului Chișinău
Gotca Rodica
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 2 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Municipiul Cahul din punct de vedere demografic, edilitar, economic și cultural (conform datelor recensământului din 29 decembrie 1930) (II)
Enciu Nicolae
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 5 May, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nichita Stănescu: „Chișinăul e o perlă albă, în atâta verde pur”
Grati Aliona
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 5 May, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orașul Bălți în artele plastice
Stăvilă Tudor
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 1 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orașul Bălți: varietatea etno-culturală de-a lungul istoriei
Miron Marina
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 13 April, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul etnic al orașul Bălți în diferite perioade de dezvoltare
Miron Marina1 , Miron Viorel2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Agenţia Turismului Republicii Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 1 September, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raporturi cromatice în pictura artiștilor basarabeni din perioada postbelică
Ursachi Rodica12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revenirea acasă a lui Ștefan Sadovnicov
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 1 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala autohtonă de giuvaiergerie: nume necunoscute și pe nedrept pierdute
Condraticova Liliana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 5 May, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scriitorii români despre Chișinăul sovietic
Grati Aliona
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 13 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teodor Cotelnic: lingvist cutezător și patriot desăvârșit
Hanganu Aurelia
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А.В. Щусев – художник-архитектор (1873–1949). К 150-летию рождения Мастера
Частина Алла
Молдавский Государственный Университет
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 8. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 23 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The literature in the digital era – new theoretical challenges
Gotca Rodica
Moldova State University
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 13 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The narrativization of urban space – a process of assimilation of ethnofolklore and mythopoetic elements
Dementieva Diana
Moldova State University
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 April, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 24

„Lupta de la Cahul” – între istorie și mitopoetică
Iovu Elisaveta12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Strășeni
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Orașul dorului” în pictura Iraidei Ciobanu
Procop Natalia12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andrei Negură și transpunerea emoțiilor în culoare
Condraticova Liliana12
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(66) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhitectura Chişinăului în perioada postsovietică
Şlapac Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(67) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhitectura realist-socialistă a Chişinăului
Şlapac Mariana12
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-25. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta pentru popor sau „realismul socialist” din anii 1944–1991
Stăvilă Tudor
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atelierul de giuvaiergerie al Fondului Plastic al Uniunii Artiştilor Plastici: 50 de ani de la fondare
Condraticova Liliana12
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 32. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bălțiul interbelic în reportajele românilor din Regat
Vrabie Diana12
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chișinăul vechi în creația lui Florentin Leancă
Procop Natalia12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de cititor din perspectiva dialogismului literar
Dementieva Diana
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la exercițiul memoriei la cunoașterea istorică: arhivele de familie în narativizarea ocupați- ei sovietice a orașului Bălți
Cojocaru Ludmila D.12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice, Muzeul Național de Istorie a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digitizarea Patrimoniului Cultural Mobil din Republica Moldova – un pas pentru o nouă platformă de comunicare
Suruceanu Valeria12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Muzeul de Istorie a Oraşului Chişinău
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea etnică și confesională a orașului Cahul de-a lungul istoriei
Miron Marina
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literatura digitală: contextul reactualizării literaturii
Gotca Rodica
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 84