IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare şi educaţie",
Chișinău, Moldova, 15 noiembrie 2018
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare şi educaţie
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia 3
Instituții responsabile de ediție:
Institutul Patrimoniului Cultural
Responsabili de ediție: Ghilaş V.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 48
ISBN: 978-9975-84-074-3
CZU: [39+902/904] (478):378(082)=135.1 = 161.1 V-20
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 29 decembrie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Istorie (98)Economie (5)Filosofie (2)Geografie (2)Drept (2)Pedagogie (29)Studiul artelor, culturologie (192)Psihologie (3)Sociologie (23)Filologie (4)Ştiinţe politice (8)Ştiinţe agricole (1)Biologie (1)Arhitectura (3)Altele (1)Medicină (1)