IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(212) pentru indicele czu "398.3"
Sacroterapia in concepția culturii populare
CZU : 398.3
Grădinaru Natalia
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 13-14 / 2013 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pomeni, date de sufletul celor răposaţi in cadrul ciclului pascal: naraţiuni etnografice
CZU : 398.332.1(478)
Cotoman Carolina
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 13-14 / 2013 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новогодний карнавал молдаван и румын Буковины (Черновицкой области Украины): ≪Маланка≫
CZU : 398.332.42(=135.1)(477)
Кожолянко Александр
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 13-14 / 2013 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Жилище украинцев молдовы: материалы и техника строительства
CZU : 398.34(=161.2)(478)
Кожухарь Виктор
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 13-14 / 2013 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пасха мертвых: Связь с названием столицы болгарии и ее праздником покровителя города (К постановке проблемы)
CZU : 398.3(478+497.2)
Miglev Ivan
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 11-12 / 2012 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Старообрядческое жилище в творчестве русских писателей
CZU : 821.135.1+398.34
Душакова Наталия
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 9-10 / 2011 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Жилище старообрядцев и молдаван:общее и особенное
CZU : 398.341(=135.1)+(=161.1)(478)
Душакова Наталия
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 9-10 / 2011 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обряды вызывания дождя у бессарабских болгар
CZU : 398.3/.4(=163.2)(478)
Ковалов Александр
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 9-10 / 2011 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние хозяйственной деятельности на формирование на ционального характера молдаван
CZU : 398.34(478)
Лукьянец Ольга
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 9-10 / 2011 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Спасовден - праздник проводов душ умерших в традиционных представлениях болгар Северо ‑Восточной Болгарии и Бессарабии
CZU : 398.3(=163.2)(478)
Miglev Ivan
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мужское и женское жилое пространство (на материале жилища в зоне культурного пограничья)
CZU : 398.34
Душакова Наталия
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименования церковных праздников и хрононимов в гагаузском народном календаре
CZU : 398.33(=512.165)
Сорочяну Евдокия
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rusaliile – Trinitate divină feminină (I)
CZU : 398.332.16
Osadci Raisa
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Христианские элементы в румынских вариантах легенды О мартовской старухе
CZU : 398.3
Голант Наталья
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pâinea de ritual în tradiţia creştinismului popular
CZU : 398.3
Buzilă Varvara
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мировоззрение в процессе переходов: Материалы по бытованию заговоров в советский период
CZU : 398.3
Пригарин Александр, Serebriannikova N.
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câteva consideraţii privind creştinismul popular în Europa Răsăriteană şi de Sud-Est
CZU : 398.3(4)
Tentiuc Anastasia
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Способы номинации в гагаузской календарной обрядности
CZU : 398.3(=512.165)(478)
Сорочяну Евдокия
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colindatul de ceată bărbătească în integritatea complexă solstiţială
CZU : 398.332(478+498)
Filip Iulian
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colindatul în ceată bărbătească – candidat Unesco
CZU : 398.3
Băieşu Nicolae
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(23) / 2011 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 212