IBN
Închide
Accesări: 44 Vizitatori unici: 42

Lista articolelor în limba romana

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-20(192)
2017
1. GRĂDINARU, N.

Componența curativă a textilelor tradiționale – suport al tehnicilor de marketing în dezvoltarea rurală

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 23-19. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
2.

Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”. Ediția a IX-a, Chișinău, 30–31 mai 2017

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 131-129. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
3. ZAHAROVA, L.

Conflictul artistic ca factor generator de subiect în trilogia lui Vasilii Diubin „Anca”

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 128-124. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
4. FURTUNĂ, A.

Considerații cu privire la geneza, evoluția și aria de răspândire a unor sate mănăstirești din ținutul Iași (II)

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 59-51. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
5. ŞIȘCAN, C.

Cu privire la cercetările în domeniul salvgardării patrimoniului cultural al Republicii Мoldova în contextul integrării europene

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 90-82. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
6. SÎCIOV, S.

Impactul populației ruse asupra activității Gimnaziului pentru fete al zemstvei din Chișinău

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 112-107. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
7. URSU, V.

Învăţământul superior etnologic în Republica Moldova: file de istorie

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 18-10. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
8. DUMINICA, I., OLĂRESCU, A.

Manifestări științifice organizate în anul 2017 de Societatea Științifică a Bulgariștilor din Republica Moldova

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 134-132. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
9. MIRON, M.

Prezentare generală a surselor bibliografice despre locuințele bulgarilor în istoriografia de specialitate

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 123-118. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
10. DUMINICA, I.

Primele mențiuni referitoare la prezența strămoșilor romilor/țiganilor moldoveni în spațiul carpato-nistrean conservate în legendele locale și consemnate în publicații

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 106-91. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
11. REABȚEV, I.

Procesele de migrație și schimbările în structura etnodemografică a populației din Basarabia în anii 1897–1930

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 117-113. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
12. ENACHI, V.

Recenzie. Cercetarea și valorificarea patrimoniului național și universal în învățământul preuniversitar. Culegere de studii. Chișinău: Garomont-Studio, 2016, 175 p.

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 139-138. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
13. BANCOVA, E.

Ritualul de naștere la bulgarii din Moldova

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 39-36. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
14. MOISEI, L.

Reprezentarea mâinii în ornamentica tradițională: considerații istorico-etnografice

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 28-24. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
15. DOLGHI, A. Valorificarea potențialului culturii tradiționale – o soluție pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 21, 9-5. ISSN 1857-2049. (Cat. )
16. BOANGIU, G. Spațiu și timp în descântecele românești. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 21, 13-10. ISSN 1857-2049. (Cat. )
17. SOROCEANU, E. Pâinea în ritualurile de naştere ale găgăuzilor. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 21, 28-22. ISSN 1857-2049. (Cat. )
18. ZAICOVSCHI, T. Relictele obiceiului „Săgeata” în satele rusești din Republica Moldova. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 21, 34-29. ISSN 1857-2049. (Cat. )
19. BODA, G. Simbolistica Ielelor în mitologia românească. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 21, 38-35. ISSN 1857-2049. (Cat. )
20. ONICA, D. Peisajul cultural: retrospectiva legislativă și științifică a conceptului. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 21, 53-45. ISSN 1857-2049. (Cat. )
 
 

1-20 of 192