IBN
Închide
Accesări: 67 Vizitatori unici: 61

Lista articolelor în limba romana

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-20(207)
2018
1. BODA, G.

Costumul popular al pădurencelor între vechi și nou

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 23, 10-5. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
2. ROGOJANU, D.

Muzeul și democratizarea culturii. O perspectivă de ansamblu

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 23, 24-20. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
3. ONICA, D.

Considerații generale privind joncțiunea grupuri etnoculturale – identitate – peisaje

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 23, 30-25. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
4. URSU, V.

Patrimoniul cultural material și imaterial în cercetările științifice studențești

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 23, 39-31. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
5. DUMINICA, I.

Un manuscris necunoscut despre istoria comunei Bașcalia, județul Tighina

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 23, 47-40. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
6. FURTUNĂ, A.

Considerații cu privire la originea și aria de răspândire a unor proprietăți laice din ținutul Iași (I)

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 23, 76-67. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
7. DOLGHI, A., FELEA, A.

Reflectarea originii și apartenenței etnice a populației majoritare din Basarabia în sursele Imperiului Rus (sec. XIX – înc. sec. XX)

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 23, 105-92. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
8. MIRON, M.

Despre evoluția tipologiei locuințelor tradiționale în coloniile bulgare din Bugeac (tradiții și inovații)

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 23, 114-106. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
9. PIHUROV (OPREA), E.

Istoriografia românească interbelică a relaţiilor interetnice

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 23, 122-115. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
10. STANCEV, M., KRASIKO, N.

Simpozionul știinţific internaţional  „Nume bulgare în istoria Ucrainei și Moldovei”  (Harkov, 26 ianuarie 2018)

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 23, 123-123. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
11.

Conferinţa știinţifică internaţională  Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare Ediția a X-a: Prin știință spre cunoașterea patrimoniului național

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 23, 126-124. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
12.

In memoriam. Constantin Şişcan (11 decembrie 1933 – 30 aprilie 2018)

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 23, 127-127. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
13. PRISAC, L.

Recenzie. O nouă abordare privind coloniile bulgarilor din Basarabia (1774–1856)

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 23, 130-129. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
14. ŢĂRANU, M.

Recenzie. Elogiu fenomenului ornamental.  Ludmila Moisei. Ornamentul: fenomen artistico-estetic  (viziuni ontologice și estetice asupra ornamenticii  ţesăturilor tradiţionale).  Chișinău: Pontos, 2017, 271 p.)   

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 23, 132-131. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
15. OLĂRESCU, A.

 Nicolai Cervencov – om al știinţei

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 23, 134-133. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
2017
16. GRĂDINARU, N.

Componența curativă a textilelor tradiționale – suport al tehnicilor de marketing în dezvoltarea rurală

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 23-19. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
17.

Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”. Ediția a IX-a, Chișinău, 30–31 mai 2017

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 131-129. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
18. ZAHAROVA, L.

Conflictul artistic ca factor generator de subiect în trilogia lui Vasilii Diubin „Anca”

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 128-124. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
19. FURTUNĂ, A.

Considerații cu privire la geneza, evoluția și aria de răspândire a unor sate mănăstirești din ținutul Iași (II)

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 59-51. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
20. ŞIȘCAN, C.

Cu privire la cercetările în domeniul salvgardării patrimoniului cultural al Republicii Мoldova în contextul integrării europene

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 90-82. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
 
 

1-20 of 207