FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revista de Etnologie şi Culturologie

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-2049

3. Site-ul revistei

http://ethnology.asm.md/

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Adresabd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1 MD-2001 Chișinău, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22271007, , etnologie@mail.ru
Webwww.patrimoniu.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 25, 2019 - 150
Nr. 24, 2018 - 150
Nr. 23, 2018 - 150
Nr. 22, 2017 - 150

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Cara Nadejda, conf.univ., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)
2.Zaicovschi Tatiana, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)
3.Şofransky Zinovia, dr.hab., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)
4.Stepanov Veaceslav, dr.hab., prof.cerc., Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева (Rusia)
5.Procop Svetlana, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef
6.Nicoglo Diana, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)
7.Guboglo Mihail, m.o., Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН (Rusia)
8.Ghinoiu Ion, Institutul de Etnografie şi Folclor „C.Brăiloiu“ al Academiei Române (România)
9.Duşacova Natalia, dr., Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova (Rusia) - Scopus Author ID - 57204614352
10.Duminica Ion, dr., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)
11.Derlicki Jaroslaw, Institutului de Arheologie şi Etnologie al Academiei de Ştiinţe din Poloniaţ (Polonia)
12.Damian Victor, dr., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
13.Duminica Ivan, dr., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2006

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 2apărute: 2
2015Numere planificate: 2apărute: 2
2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 22%
Romana - 69%
Engleza - 9%
RezumateRusa - 100%
Romana - 100%
Engleza - 97%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2537-6152, 2017 - 2020

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Romanciuc Alexei - Scopus Author ID - 57200424911

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 BOANGIU, G., Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh. Şincai” din Târgu-Mureş al Academiei Române, România Reprezentări simbolice ale „omului bun” în folclorul românesc. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 24, 34-25. ISSN 1857-2049.
2 BODA, G., Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, România Costumul popular al pădurencelor între vechi și nou. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 23, 10-5. ISSN 1857-2049.
3 CAZANJI, V., Universitatea din Sofia „Sfîntul Kliment Ohridski”, Bulgaria Relațiile moldo-bulgare: istorie și cultură / Молдовско-български връзки: история и култура. Сост. Червенков Н., Думиника Ив. Кишинев. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 21, 139-137. ISSN 1857-2049.
4 CIOBANU, O., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România The emergence of vlach necropolises with petroglyphs in Western Balkans. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 24, 10-5. ISSN 1857-2049.
5 COSTEA, M., Necunoscută, România, România Aspecte demografice privind natalitatea în satul Măgoaja (1814–1914). Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 24, 47-41. ISSN 1857-2049.
6 DAVID, L., Institutul de Etnografie şi Folclor „C.Brăiloiu“ al Academiei Române, România Păstoritul transhumant în culoarul Rucăr-Bran (România). Revista de Etnologie şi Culturologie. 2016, nr. 20, 44-36. ISSN 1857-2049.
7 DOBOS, B., Institute for Minority Studies, Hungarian Academy of Sciences, Ungaria Elections in a Non-Territorial Autonomous Setting: the Minority Self-Governments in Hungary. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2016, nr. 20, 95-87. ISSN 1857-2049.
8 ЕРМАК, Ю., Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, Belarus Этнопедагогические традиции женского еврейского воспитания в конце XIX – начале ХХ века. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 23, 91-83. ISSN 1857-2049.
9 ФЕДОРЧУК, O., Национальная академия наук Украины, Ucraina Два подхода к периодизации этнической художественной традиции. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 21, 73-66. ISSN 1857-2049.
10 YASYNETSKA, O., Центр памятниковедения НАН и Украинского общества охраны памятников истории и культуры, Ucraina The peculiarities of genealogy and marriage conditions of the king of Poland Bolesław II the Generous and Kyivan Rus’ princess Vysheslava (c. 1067). Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 23, 66-56. ISSN 1857-2049.
11 ILIN-GROZOIU, L., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române, România Despre ritualistica funerară românească. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2016, nr. 20, 32-27. ISSN 1857-2049.
12 KAMUSELLA, T., University of St Andrews, Marea Britanie Ends of Various Worlds. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 24, 62-54. ISSN 1857-2049.
13 КОРЕНЕВ, Д., Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, Rusia Летник в женском костюме русского средневековья: новый взгляд на проблему (Опыт реконструкции как обоснование гипотезы). Revista de Etnologie şi Culturologie. 2016, nr. 19, 22-17. ISSN 1857-2049.
14 СТАНЧЕВ, М., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina, ВОВК, О., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina, КРАСЬКО, Н., Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого, Ucraina Назар Александрович Каразин в свете новых документов. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 24, 110-103. ISSN 1857-2049.
15 MORAUSZKI, A., Institute for Minority Studies, Hungarian Academy of Sciences, Ungaria Conceptualizing Ethnic Civil Society. Case studies of Košice, Pécs and Timișoara. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2016, nr. 20, 86-78. ISSN 1857-2049.
16 ПОНОМАРЁВ, А., Центральный государственный исторический архив Украины , Ucraina Положение Mолдавской церкви во время русско-турецкой войны 1768–1774 гг.. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 81-72. ISSN 1857-2049.
17 MARUŞIACOVA, E., ПОПОВ, В., University of St Andrews, Marea Britanie Валерий Санаров – жизнь, творчество, легенды. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2016, nr. 19, 91-87. ISSN 1857-2049.
18 ROGOJANU, D., Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, România Muzeul și democratizarea culturii. O perspectivă de ansamblu. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 23, 24-20. ISSN 1857-2049.
19 ШАБАШОВ, А., Одесский Национальный Университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Элементы двойственной системы терминов родства у гагаузов и других тюркских народов. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2016, nr. 20, 26-22. ISSN 1857-2049.
20 САКОВИЧ, В., dr.hab., Белорусский национальный технический университет, Belarus, КВИЛИНКОВА, Е., dr.hab. Отражение черт национального характера в этнических автостереотипах белорусов Молдовы. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 23, 19-11. ISSN 1857-2049.
21 СМИРНОВА- СЕСЛАВИНСКАЯ, М., Российский институт культурологии, Rusia Болгарские цыгане Бессарабии (материалы к исследова- 14 нию). Исследования этнодиалектных и территориальных общностей цыган Российской империи, СССР и постсоветских стран. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 21, 21-14. ISSN 1857-2049.
22 СОБОЛЕВСКАЯ, О., Белорусский институт правоведения, Belarus Формирование еврейской интеллигенции Гродненской губернии (конец XIX – начало ХХ вв.). Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 50-40. ISSN 1857-2049.
23 СТЕПАНОВ, В., dr.hab., Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, Rusia Очерки похоронно-поминальных практик русского населения Республики Молдовы. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2016, nr. 19, 32-22. ISSN 1857-2049.
24 СУББОТИНА, И., Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Rusia, СУББОТИНА, Ж., Образовательный центр «Акцент», Rusia Концепт «звезда» в поэзии Степана Курогло. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2016, nr. 19, 46-38. ISSN 1857-2049.
25 ВАСИЛЬЕВА , С., Бурятский государственный университет, Rusia Регистрация старообрядческих общин Забайкалья (20–30-е гг. ХХ в.). Revista de Etnologie şi Culturologie. 2016, nr. 19, 63-59. ISSN 1857-2049.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 23, 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista%20de%20Etnologie_23_2018.pdf
Numărul 24, 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Etnologie%20si%20Culturologie_24_2018.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: