FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Revista de Etnologie şi Culturologie
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
SCOPUS, 2019-10-0150 puncte
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2017-11-0730 puncte
ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), 2016-09-0130 puncte
OAJI, 2016-12-2030 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1140 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
41 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1141 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
0 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Popov Veselin, conf.univ., University of St Andrews (Marea Britanie)5 puncte
2. Stepanov Veaceslav, dr.hab., prof.cerc., Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева (Rusia)5 puncte
3. Duşacova Natalia, dr., Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova (Rusia)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
6 din 35 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
137 puncte
1. Arapu Valentin, dr., Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57216752829
2. Boda Gherghina, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (România) - Scopus Author ID - 57189047727
3. Dolghi Adrian, dr., Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57216861883
4. Kalaşnikova Natalia, Muzeul de Antropologie și Etnografie în numele lui Petru cel Mare (Kunstkamera) al Academiei Ruse de Științe (Rusia) - Scopus Author ID - 57192835085
5. Rogojanu Dumitru-Cătălin, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (România) - Scopus Author ID - 56233480500
6. Romanciuc Alexei, Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57200424911
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3152 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
98 autori in ultimii 3 ani, 51 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
104 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
98 autori in ultimii 3 ani, 10 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
82 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3186 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2006-2023
1 punct pentru fiecare an de apariție
17 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2022 (2 din 2)
2021 (2 din 2)
2020 (2 din 2)
2019 (2 din 2)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.347 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 666 puncte