IBN
Închide
Ijboldina Irina Anatolie
Cuvinte-cheie (63): русская литература Бессарабии (2), periodic printing (1), feuilletons (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Imaginea comică a lumii în presa rusă din spațiul românesc în perioada interbelică
Ijboldina Irina
Institutul Patrimoniului Cultural
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Componentele etno-regionale ale literaturii de expresie rusă din Basarabia interbelică: particularităţi artistice şi aspecte contextuale
Ijboldina Irina
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente folclorice și etnografice în proza rusă a Basarabiei din sec. al XIX-lea
Ijboldina Irina
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 26 / 2019 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Повседневность как предмет художественной литературы: репрезентация феномена «провинции» в литературном дискурсе бессарабских очерков А. Т. Аверченко и А. М. Федорова
Ижболдина Ирина
Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția a 1-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Problemele particularităţilor etno-regionale de dezvoltare a literaturii ruse a Basarabiei anilor 1880–1900. Tematica basarabeană în proza locală
Ijboldina Irina
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 24 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revista „Nedelea” – un monument uitat al istoriei şi culturii Basarabiei interbelice
Ijboldina Irina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые аспекты культуры повседневности межвоенного Кишинева (1920-х гг.) в фельетонах русскоязычных периодических изданий как элемент этического и образно-эмоционального компонента культурного наследия Молдовы
Ижболдина Ирина
Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-136-87-7.
Disponibil online 17 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Публицистические эскизы бессарабской культуры повседневности в русскоязычной прессе межвоенного периода
Ижболдина Ирина
Институт культурного наследия АНМ
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Cultura cotidianului in Chişinăul anilor ’20 ai secolului al XX-lea in foiletoanele lui Anatoli Verşhovski
Ijboldina Irina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кишиневская действительность 1920-х гг. в фельетонах газеты «Ракета»: некоторые аспекты интерпретации культуры повседневности
Ижболдина Ирина
Институт культурного наследия АНМ
Славянские чтения
Nr. 10(16) / 2017 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 15 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Молдавские легенды в произведениях Николая Жигарина-Милецкого
Ижболдина Ирина
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 4 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Unele aspecte „culturii cotidianului” societăţii basarabene din anii ʼ20 ai secolului al XX-lea în schiţele lui Leonid Dobronravov (Donici)
Ijboldina Irina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 19 / 2016 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 10 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Социальное пространство путевых очерков Леонида Добронравова «Из петрограда в Бессарабию»
Ижболдина Ирина
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 11-12 / 2012 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Этнорегиональные особенности молдавской культуры, их роль в мотивации туристских путешествий
Ижболдина Ирина
Институт культурного наследия АНМ
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (2). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

«Волки» Павла Крушевана
Ижболдина Ирина
Институт культурного наследия АНМ
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15