IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Latinitate, Romanitate, Românitate
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 4, R
Locul publicării: Chișinău
Editura: CEP USM
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 92
ISBN: 978-9975-152-56-3
CZU: 94(478)+94(498)+32(082)=00 L 26
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 9 noiembrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (11)Istorie (185)Studiul artelor, culturologie (19)Ştiinţe politice (4)Biologie (1)Pedagogie (6)Arhitectura (2)Sociologie (6)Altele (1)Administrare publică (2)Geologie şi Mineralogie (2)Economie (4)Geografie (7)Tehnică (1)Drept (1)