IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 1
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Responsabili de ediție: Condraticova L.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 114
ISBN: 978-9975-3290-4-0
CZU: [008+02](082)=135.1=111=161.1 P 44
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 25 februarie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (6)Tehnică (2)Filologie (37)Biologie (2)Geologie şi Mineralogie (1)Istorie (52)Economie (2)Pedagogie (8)Studiul artelor, culturologie (178)Arhitectura (15)Sociologie (3)Ştiinţe politice (1)Administrare publică (1)Altele (1)Ştiinţe agricole (2)