IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 1
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Responsabili de ediție: Condraticova L.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 114
ISBN: 978-9975-3290-4-0
CZU: [008+02](082)=135.1=111=161.1 P 44
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 25 februarie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (27)Tehnică (34)Ştiinţe agricole (19)Filologie (103)Chimie (27)Biologie (57)Istorie (218)Filosofie (14)Geografie (3)Drept (23)Pedagogie (58)Medicină (62)Medicină veterinară (1)Studiul artelor, culturologie (602)Sociologie (56)Administrare publică (6)Altele (6)Psihologie (10)Geologie şi Mineralogie (5)Economie (20)Arhitectura (28)Ştiinţe politice (7)