Кишиневская действительность 1920-х гг. в фельетонах газеты «Ракета»: некоторые аспекты интерпретации культуры повседневности
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
383 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-14 10:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[94:070+008](478-25)"1920" (1)
SM ISO690:2012
ИЖБОЛДИНА, Ирина. Кишиневская действительность 1920-х гг. в фельетонах газеты «Ракета»: некоторые аспекты интерпретации культуры повседневности. In: Славянские чтения. 2017, nr. 10(16), pp. 172-191. ISSN 1857-4580.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Славянские чтения
Numărul 10(16) / 2017 / ISSN 1857-4580

Кишиневская действительность 1920-х гг. в фельетонах газеты «Ракета»: некоторые аспекты интерпретации культуры повседневности

Chisinau reality of the 1920 s. in the satires of the newspaper „Raketa”: some aspects of the interpretation of the culture of everyday life

Realităţile chişinăuiene din anii 1920 în foiletoanele ziarului „Raketa”: unele aspecte de interpretare ale culturii cotidianului

CZU: [94:070+008](478-25)"1920"

Pag. 172-191

Ижболдина Ирина
 
Институт культурного наследия АНМ
 
Disponibil în IBN: 15 martie 2020


Rezumat

Впервые в научной практике представлен структурно-эволютивный анализ газеты-журнала «Ракета» (Кишинев, 1922–1930). На базе материалов газеты предпринимается попытка выделить некоторые аспекты культуры повседневности Кишинева 1920-х годов, интерпретированные в художественно-очерковой литературе этого периода (сатирические фельетоны газеты-журнала «Ракета»), воссоздающие элементы проекции отдельного периода.

For the first time in scientific research this article provides us with structural and evolutional analyses of “Raketa” magazine (Chişinău, 1922–1930). On the basis of this magazine publications the authors tries to define some general aspects of everyday culture as they are artistically interpreted in the stated period literature. An unusual view on the subject is used: satiric feuilletons from “Raketa” magazine are considered as reflections of Bessarabian life in this period.

În articol pentru prima dată în domeniul cercetării este prezentată analiza structural-evolutivă a ziarului/revistei „Raketa” (Chişinău, 1922–1930). În baza materialelor publicate în acest periodic se încearcă evidenţierea unor aspecte ale culturii cotidianului din Chişinăul anilor 20’ ai secolului XX, prezentate prin optica textelor de schiţe literare din această perioadă. Este utilizată o perspectivă puţin obişnuită de cercetare a cotidianului: foiletoanele satirice din ziarul/revista „Raketa”, ce reconstituie elementele proecţiei unei perioade anumite a realităţilor basarabene.

Cuvinte-cheie
сатирические фельетоны, культура повседневности, межвоенный Кишинев, газета-журнал «Ракета» бессарабская действительность,

satiric feuilleton, everyday culture, interwar Chisinau, “Raketa” magazine,

foiletoane satirice, cultura cotidianului, Chişinăul interbelic, ziarul-revista „Raketa”