IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 1
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Responsabili de ediție: Condraticova L.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 114
ISBN: 978-9975-3290-4-0
CZU: [008+02](082)=135.1=111=161.1 P 44
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 25 februarie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (13)Filologie (66)Istorie (82)Economie (13)Drept (1)Studiul artelor, culturologie (307)Arhitectura (20)Sociologie (9)Ştiinţe politice (3)Ştiinţe fizico-matematice (12)Biologie (16)Geologie şi Mineralogie (2)Pedagogie (21)Ştiinţe agricole (10)Chimie (1)Filosofie (3)Geografie (1)Medicină (11)Administrare publică (2)Psihologie (2)Altele (5)