IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 1
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Responsabili de ediție: Condraticova L.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 114
ISBN: 978-9975-3290-4-0
CZU: [008+02](082)=135.1=111=161.1 P 44
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 25 februarie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (98)Istorie (172)Filosofie (9)Pedagogie (41)Medicină (35)Studiul artelor, culturologie (510)Psihologie (10)Sociologie (25)Ştiinţe fizico-matematice (20)Tehnică (27)Ştiinţe agricole (18)Chimie (13)Biologie (32)Geologie şi Mineralogie (5)Economie (20)Geografie (2)Drept (15)Arhitectura (28)Ştiinţe politice (7)Administrare publică (5)Altele (5)