IBN
Închide
01 Elaborarea masurilor diferenţiate de conservare şi majorare a conţinutului de substanţă organică în solurile podzolite din Bielorusia şi cernoziomurile obişnuite din Moldova de SudPublicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 4

Ability to influence socio-professionally based on gender
Hânză Laura
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 12. 2022. Chişinău, 2022. ISBN 978-9975-164-83-2.
Disponibil online 1 August, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale legendelor orașului Chișinău
Grati Aliona , Dementieva Diana
Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
Studii culturale
Ediţia 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-165-8.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia comportamentală și provocarile previzionarii
Frunze Oleg
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Семейно-бытовые отношения в литературно-художественном дискурсе социокультурного пространства межвоенной Бессарабии
Ижболдина Ирина
Институт культурного наследия АНМ
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6.
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Rolul inteligenței emoționale în managementul emoțiilor la angajați
Pavlenko Lilia , Cernolev Mariana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Returning home
Morar Maria
Universitatea din Bucureşti
Realizarea de sine - adaptare și integrare socială
Volumul II. 2019. Chişinău. .
Disponibil online 7 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The motivation of employees versus work efficiency
Kaushan Anatoly
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Social Sciences
Ediția a 7-a, Socs.. 2019. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-8624-09-9.
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Supravegherea pieţei financiare în contextul circulaţiei monedei virtuale
Gorobeţ Ilinca , Darovannaia Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
2017. Chișinău, Republica Moldova. e-ISBN ISBN 978-9975-75-891-8..
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Пути достижения профессиональной зрелости учителя физической культуры в аспекте инновационных подходов в образовании
Андросова Алёна
Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко, Луганск
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice
Ediția 2. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-131-37-7.
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Работа воспитателя с родителями дошкольников с ЗПР
Романюк Марина
Детский сад села Дану, район Глодень
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 2. 2016. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-71-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Evaluarea calității vieții la pacienții cu hipertensiune arterială
Testemiţanu Olga , Gudima Diana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 2 August, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Работа учителя по преодолению отклоняющегося поведения младших школьников
Трунина Валентина
Теоретический лицей им. Н. В. Гоголя, м. Бэлць
Rezistenţa la educaţie: Soluţii şi perspective
2014. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-132-15-2.
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12