IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 14
Instituții responsabile de ediție:
Institutul Patrimoniului Cultural
Responsabili de ediție: Malcoci V., Duminica I.
Locul publicării: Chișinău
Editura: Notograf Prim
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 276
ISBN: 978-9975-84-171-9.
CZU: 008+7+39(082)=135.1=111=161.1 P 44
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (31)Istorie (302)Pedagogie (15)Studiul artelor, culturologie (813)Sociologie (33)Economie (4)Arhitectura (31)Ştiinţe politice (7)Filosofie (3)Drept (2)Medicină (2)Psihologie (3)Biologie (4)Geografie (1)Ştiinţe fizico-matematice (3)Ştiinţe agricole (1)