IBN
Close
Zaicovschi Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 28. Publicaţii la conferinţe din RM - 33.
Publicații indexate în SCOPUS - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 5
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 26

2022 - 8

„Omul-epocă, omul-legendă...” (la 100 de ani de la nașterea Lucheriei Repida
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 31 / 2022 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 August, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codurile semiotice și simbolica nunții și căsătoriei în tradițiile lipovenilor din Republica Moldova
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediţia 4, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-165-8.
Disponibil online 5 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradițiile de nuntă ale lipovenilor din Republica Moldova
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14, R. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradițiile de nuntă ale lipovenilor din Republica Moldova (pe baza materialelor de teren)
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-171-9..
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradițiile lipovenilor din Republica Moldova pentru perioada premaritală, pețit și cununie
Zaicovschi Tatiana
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 31 / 2022 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 11 August, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradițiile prenupțiale de logodnă și cununie la lipovenii din Republica Moldova
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-157-3..
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vestimentația de nuntă a lipovenilor din Republica Moldova *
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 2, R. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-162-7.
Disponibil online 8 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Традиционная свадьба у старообрядцев Республики Молдова (на основе полевых материалов)
Зайковская Татьяна
Институт культурного наследия
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-173-3.
Disponibil online 20 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 11

„Украинист Божьей милостью...” (К юбилею Е. С. Кожухарь)
Зайковская Татьяна
Институт культурного наследия
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 30 / 2021 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Costumul tradițional femeiesc la lipovenii din Republica Moldova
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1, R. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-62-434-3..
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia Eudochiei Soroceanu „Pâinea în cultura populară a găgăuzilor: studiu etnolingvistic” (Chișinău: Lexon-Prim, 2020. 364 p.)
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 29 / 2021 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 13 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea informațiilor despre lipoveni în revista «Кишиневские епархиальные ведомости»
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Editia 2, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ritualurile și interdicțiile din perioada prenatală la lipoveni din Republica Moldova
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, R. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 29 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riturile de trecere și viziunea asupra impurității rituale în ritualurile de maternitate și botez la lipovenii din Republica Moldova
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediția 3, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riturile la naştere şi botez ale credincioşilor de rit vechi din Republica Moldova
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 30 / 2021 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обряды перехода и представление о ритуальной нечистоте в родильно крестильной обрядности липован Республики Молдова
Зайковская Татьяна
Институт культурного наследия
Studii Culturale
Ediția 3, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978–9975–84–166–5.
Disponibil online 12 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пренатальный период и связанные с ним запреты, и предписания у старообрядцев Республики Молдова
Зайковская Татьяна
Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3513-6-2.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Родильная обрядность липован Республики Молдова
Зайковская Татьяна
Институт культурного наследия
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль газеты «Русское Слово» (1993-1995) на начальном этапе развития русского этнокультурного движения в Республике Молдова
Зайковская Татьяна
Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 27 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Credincioșii de rit vechi din Republica Moldova din perspectiva istorică și etnologică
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 61