IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova",
Chișinău, Moldova, 23 martie 2016
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
Descărcări / accesări publicații
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Instituții responsabile de ediție:
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Responsabili de ediție: Zaicovschi T.
Locul publicării: Chișinău
Editura: "Notograf Prim" SRL
Anul publicării: 2016
ISBN: 978-9975-84-050-7 (Notograf Prim).
CZU: [008+39](=161.1)(478)(082)=135.1=161.1 P 44
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 8 martie 2018
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (2)Filologie (25)Istorie (8)Economie (1)Filosofie (1)Pedagogie (3)Studiul artelor, culturologie (37)Sociologie (5)Ştiinţe politice (3)Altele (1)