IBN
Închide
Zaicovschi Tatiana
Cuvinte-cheie (115): Фольклорное сознание (4), Republica Moldova (4), conștiinţă folclorică (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 5

Atributica casnică reflectată in conștiința etnică a purtătorilor folclorului rus din Republica Moldova și simbolurile legate de viața de zi cu zi
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea viziunii asupra al nostru/altul în cadrul opoziției binare arhetipale în textele mass media moderne din Republica Moldova (analizând o serie de resurse mass media în limba bulgară)
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 26 / 2019 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simbolismul constantei ontologice a spaţiului în cântecele populare ruse din Republica Moldova ca reflectare a conştiinţei etnice
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simbolismul fenomenelor naturale în cântece folclorice ruse din Republica Moldova ca reflectare a conștiinței etnice
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția a 1-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отражение характеристик, связанных с модусами перцепции в языковой картине мира носителей румынского и русского языков
Зайковская Татиана
Институт культурного наследия
Intertext
Nr. 3-4(51-52) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Reprezentarea viziunii colective a conceptelor oaspete şi vecin în cadrul opoziţiei al nostru – străin în parimiile româneşti, ruseşti şi bulgăreşti
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 24 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stereotipurile referitoare la reprezentanţii altor etnii, reflectate in paremiile ruse, romane şi bulgare
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 12 June, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Українсько-Молдовські етнокультурні зв’язки: мiжнароднi наукові читання пам’яті академіка Костянтина Поповича. Relaţiile etnoculturale moldo-ucrainene: simpozionul ştiinţific internaţional in memoriam academicianul Constantin Popovici”.
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 24 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Organizațiile etno-culturale ruse ale Republicii Moldova: etapele devenirii și activitatea
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originile formării primelor organizații etno-culturale ruse in Republica Moldova
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relictele obiceiului „Săgeata” în satele rusești din Republica Moldova
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 21 / 2017 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Reflectarea fitosimbolisticii în conștiința folclorică a purtătorilor de folclor rus din Republica Moldova
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 19 / 2016 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 10 January, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Концептосфера русского песенного фольклора Республики Молдова
Зайковская Татиана
Институт культурного наследия АНМ
Славянские чтения
Nr. 8(14) / 2016 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 23 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отражение архетипической бинарной оппозиции молодой – старый в фольклорном сознании русских Республики Молдова
Зайковская Татиана
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016. Chișinău. ISBN 978-9975-84-050-7.
Disponibil online 8 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отражение архетипической бинарной оппозиции правый – левый в фольклорном сознании русских Республики Молдова
Зайковская Татиана
Институт культурного наследия АНМ
Славянские чтения
Nr. 7(13) / 2016 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сектор «Этнология русских»: 25 лет научного поиска
Зайковская Татиана
Институт культурного наследия АНМ
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 19 / 2016 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 10 January, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сектор ≪Этнология русских≫ Центра этнологии ИКН АНМ: 25 лет научного поиска
Зайковская Татиана
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016. Chișinău. ISBN 978-9975-84-050-7.
Disponibil online 6 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Imaginea lumii si lumea imaginilor:simbolica folclorului rus din Republica Moldova
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 18 / 2015 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 26 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анималистическая символика русского фольклора Республики Молдова
Друмя Луминица, Зайковская Татиана
Институт культурного наследия АНМ
Славянские чтения
Nr. 5(11) / 2015 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 3 March, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Свадебная обрядность в русских старообрядческих селах Республики Молдова
Зайковская Татиана, Друмя Луминица
Институт культурного наследия АНМ
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 16 / 2014 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 16 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29