IBN
Закрыть
Zaicovschi Tatiana
Cuvinte-cheie (160): Фольклорное сознание (5), Republica Moldova (5), folk consciousness (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Роль газеты «Русское Слово» (1993-1995) на начальном этапе развития русского этнокультурного движения в Республике Молдова
Зайковская Татьяна
Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 27 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Credincioșii de rit vechi din Republica Moldova din perspectiva istorică și etnologică
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția a I-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea informațiilor despre lipoveni in revista «Кишиневские епархиальные ведомости»
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simbolica constantei ontologice a spațiului în folclorul lipovenilor din Republica Moldova, refl ectată în conștiința etnică a purtătorilor săi
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 28 / 2020 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul interpretării textului folcloric ca mesaj codificat cu informație etnoculturală
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.I. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 15 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele viziuni asupra lipovenilor din Basarabia, reflectate în sursele scrise ale secolului al XIX-lea
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мир вещей и быта в зеркале этнического сознания носителей русского фольклора Республики Молдова. Символы, связанные с повседневной жизнью
Зайковская Татьяна
Институт культурного наследия
Studii culturale
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности интерпретации фольклорного текста как закодированного сообщения, содержащего этнокультурную информацию
Зайковская Татьяна
Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.I adaos. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Atributica casnică reflectată in conștiința etnică a purtătorilor folclorului rus din Republica Moldova și simbolurile legate de viața de zi cu zi
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea viziunii asupra al nostru/altul în cadrul opoziției binare arhetipale în textele mass media moderne din Republica Moldova (analizând o serie de resurse mass media în limba bulgară)
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 26 / 2019 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simbolismul constantei ontologice a spaţiului în cântecele populare ruse din Republica Moldova ca reflectare a conştiinţei etnice
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simbolismul fenomenelor naturale în cântece folclorice ruse din Republica Moldova ca reflectare a conștiinței etnice
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Время в мировосприятии русских и молдаван (исследование на основе свободного ассоциативного эксперимента)
Зайковская Татьяна
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отражение характеристик, связанных с модусами перцепции в языковой картине мира носителей румынского и русского языков
Зайковская Татьяна
Институт культурного наследия
Intertext
Nr. 3-4(51-52) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Reprezentarea viziunii colective a conceptelor oaspete şi vecin în cadrul opoziţiei al nostru – străin în parimiile româneşti, ruseşti şi bulgăreşti
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 24 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stereotipurile referitoare la reprezentanţii altor etnii, reflectate in paremiile ruse, romane şi bulgare
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 12 June, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Українсько-Молдовські етнокультурні зв’язки: мiжнароднi наукові читання пам’яті академіка Костянтина Поповича. Relaţiile etnoculturale moldo-ucrainene: simpozionul ştiinţific internaţional in memoriam academicianul Constantin Popovici”.
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 24 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этнокультурные маркеры своего и чужого сквозь призму культурных кодов (на материале русского, румынского и болгарского паремий)
Зайковская Татьяна
Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-136-87-7.
Disponibil online 16 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Organizațiile etno-culturale ruse ale Republicii Moldova: etapele devenirii și activitatea
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originile formării primelor organizații etno-culturale ruse in Republica Moldova
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 41