IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 14, R
Locul publicării: Chișinău
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 108
ISBN: 978-9975-84-158-0
CZU: 008+7/9(082)=135.1=111=161.1 P 44
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 19 iulie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Istorie (299)Studiul artelor, culturologie (716)Sociologie (31)Ştiinţe politice (6)Filologie (26)Filosofie (3)Drept (2)Pedagogie (10)Medicină (2)Arhitectura (30)Psihologie (3)Economie (3)Biologie (4)Geografie (1)Ştiinţe fizico-matematice (3)Ştiinţe agricole (1)