Старообрядческое жилище в творчестве русских писателей
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
245 0
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 9-10 / 2011 / ISSN 1857-2049

Старообрядческое жилище в творчестве русских писателей

Pag. 246-251

Душакова Наталия
 
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2013


Rezumat

Literatura artistică este una din sursele scrise care cuprinde informaţii etnografice. În articolul de faţă sunt expuse elementele practicii de locuit a credincioşilor ruşi de rit vechi, prezente în creaţia scriitorilor ruşi din Rusia, România, Ucraina şi Republica Moldova.

Художественная литература является одним из письменных источников, содержащих этнографическую информацию. В данной статье рассматриваются элементы жилищной практики старообрядцев, представленные в творчестве русских писателей России, Румынии, Украины и Республики Молдова.

Literature is one of written sources containing ethnographic information. The article considers some elements of the dwelling practice of Old Believers reflected in the works of Russian writers of Russia, Romania, Ukraine and the Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie
литература,

дом, старообрядцы, баня, печь