IBN
Închide

52Publicaţii

867Descărcări

25843Vizualizări

Caunenco Irina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 26. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Intercultural relations and problems of perception of their ethnic group among young people in a society in transition
Caunenco Irina
Institute of Cultural Heritage
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологические особенности восприятия своей группы во временной перспективе у молодeжи молдаван
Кауненко Ирина
Институт культурного наследия
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Социально-психологические особенности восприятия своей группы у молодёжи молдаван
Кауненко Ирина
Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Particularități ale integrării psihosociale: focus pe condiția adolescenților imigranți moldoveni din Italia
Roșca Tatiana1 , Caunenco Irina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-242. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Socio-cultural potential of contemporary youth: a psychological approach
Caunenco Irina1 , Gaşper Lucia2
1 Institute of Cultural Heritage,
2 Institute of Legal, Political and Sociological Research
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificitatea crizei identitare la adolescenții imigranți
Roșca Tatiana1 , Caunenco Irina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-302-8.
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-217. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The psycho-pedagogical approach in the activity of forming patriotic conciousness in today's young people
Caunenco Irina , Chiriţa Olga
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile culturale ale tineretului moldovean: markeri ai erei schimbarii
Caunenco Irina
Institute of Cultural Heritage
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variability of the ethnic groups’ perception related to social and cultural changes: problems and prospects
Кауненко Ирина
Институт культурного наследия
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Культурные ценности молодежи молдаван: маркеры эпохи перемен
Кауненко Ирина
Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1 adaos. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы межкультурных отношений в транзитивном обществе: интеграция и преадаптация
Кауненко Ирина
Институт культурного наследия
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологические проблемы трансформации ценностной сферы в транзитивном обществе: теоретический аспект
Кауненко Ирина
Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Социально-психологические проблемы культурных ценностей в транзитивном обществе
Кауненко Ирина
Институт культурного наследия
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(37) / 2020 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Ethnic identity in immigrant adolescents: continuity vs. discontinuity
Roșca Tatiana1 , Caunenco Irina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fațetele asimilării selective în cazul adolescenților imigranți din Italia
Roșca Tatiana1 , Caunenco Irina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 10. 2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 24 July, 2020. Descarcări-153. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Socio-psychological determinants of formation the patriotical consciousness
Chiriţa Olga1 , Caunenco Irina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The perception of social and cultural changes among the ethnic groups of the Republic of Moldova during the transition period
Caunenco Irina
Institute of Cultural Heritage
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The system of values and perception of time in the transitional society: socio-psychological issues and perspectives
Caunenco Irina1 , Gaşper Lucia2
1 Institute of Cultural Heritage,
2 Institute of Legal, Political and Sociological Research
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variability of the ethnic groups’ perception related to social and cultural changes occurring in the Republic of Moldova
Caunenco Irina
Institute of Cultural Heritage
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болгарский род Увалиевых в Бессарабии
Думиника Иван , Кауненко Ирина
Институт культурного наследия
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 52