IBN
Închide
Caunenco Irina Ion
Cuvinte-cheie (134): этническая идентичность (8), time perspective (5), ethnic groups (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Specificitatea crizei identitare la adolescenții imigranți
Roșca Tatiana1, Caunenco Irina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-302-8.
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile culturale ale tineretului moldovean: markeri ai erei schimbarii
Caunenco Irina
Institute of Cultural Heritage
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variability of the ethnic groups’ perception related to social and cultural changes: problems and prospects
Кауненко Ирина
Институт культурного наследия
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Ethnic identity in immigrant adolescents: continuity vs. discontinuity
Roșca Tatiana1, Caunenco Irina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fațetele asimilării selective în cazul adolescenților imigranți din Italia
Roșca Tatiana1, Caunenco Irina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Preocupări contemporane ale științelor socioumane
Ediția a X-a . 2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 24 July, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Socio-psychological determinants of formation the patriotical consciousness
Chiriţa Olga1, Caunenco Irina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The perception of social and cultural changes among the ethnic groups of the Republic of Moldova during the transition period
Caunenco Irina
Institute of Cultural Heritage
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The system of values and perception of time in the transitional society: socio-psychological issues and perspectives
Caunenco Irina1, Gaşper Lucia2
1 Institute of Cultural Heritage,
2 Institute of Legal, Political and Sociological Research
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variability of the ethnic groups’ perception related to social and cultural changes occurring in the Republic of Moldova
Caunenco Irina
Institute of Cultural Heritage
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Восприятие времени этническими группами Республики Молдова: социально-психологический аспект
Кауненко Ирина
Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Percepţia imaginii Rusiei in randul generaţiei a treia din Republica Moldova
Caunenco Irina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В поисках этнической идентичности или становление этнической психологии в Республике Молдова
Кауненко Ирина
Институт культурного наследия АНМ
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Восприятие России разными поколениями Республики Молодова: социально-психологический аспект
Кауненко Ирина
Институт культурного наследия
EcoSoEn
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Восприятие социальных изменений этническими группами в трансформирующемся обществе
Кауненко Ирина
Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 23 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Formarea imaginii Rusiei la diferite grupe de varstă in Republica Moldova
Caunenco Irina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul psihosocial al tînarului din societatea în transformare
Botnari Stefan1, Caunenco Irina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a . 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности восприятия этническими группами этнокультурных изменений в трансформирующемся обществе
Кауненко Ирина
Академия Наук Молдовы
Știință, educație, culturăConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 29 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психология больших социальных групп: этнопсихологический аспект
Кауненко Ирина, Caunova Natalia
Институт культурного наследия АНМ
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этническая идентичность молодежи в трансформирующемся обществе
Кауненко Ирина
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 4 March, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Подготовка психологов к работе в поликультурном образовательном пространстве
Кауненко Ирина
Институт культурного наследия АНМ
Valorificarea patrimoniului etnoculturalal Republicii Moldova în educația tinerei generații
Ediția 1. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-133-48-7.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 38