Graiul românesc din Nordul Bucovinei: influenţă şi dăinuire în timp
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
86 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-11 18:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1'282.3 (2)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (822)
SM ISO690:2012
PAVEL, Vasile. Graiul românesc din Nordul Bucovinei: influenţă şi dăinuire în timp. In: Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanMoştenire, Influenţă, Continuitate. Ediţia a 12-a, 6 decembrie 2018, Chişinău. Chişinău: "Tipocart Print" SRL, 2019, pp. 105-109. ISBN 978-9975-3289-0-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia a 12-a, 2019
Colocviul "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european"
Chişinău, Moldova, 6 decembrie 2018

Graiul românesc din Nordul Bucovinei: influenţă şi dăinuire în timp


CZU: 811.135.1'282.3
Pag. 105-109

Pavel Vasile
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 20 august 2019


Rezumat

În comunicare tratăm unele aspecte ce țin de transformările în timp a graiului românesc din nordul Bucovinei: interferențe ale graiului de tip moldovenesc cu cele maramureșene și nord-transilvănene; influențe glotice germane, ucrainene, ruse; continuitate și inovație.

Cuvinte-cheie
atlas lingvistic, element arhaic, grai, influenţă, inovaţie, interferenţa