IBN
Închide
Gabinschi Marc
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 12
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 12
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9

2019 - 2

Cu privire la „mecanismul contactelor” ca factor hotărâtor al comunităţii limbilor balcanice
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opera lui Creangă – mărturie grăitoare a spontaneităţii unei evoluţii importante a limbii române
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Buletin de Lingvistica
Nr. 19-20 / 2019 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Referitor la „hibrid”, „monstru” „Janus” ş.a.m.d. şi la „instabilitatea” lui în limbă
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Încă o precizare privind „supinul” românesc (Prepozitivele substantivelor inexistente ca atare)
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN
Ediţia 3. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-4371-7-2.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la identificarea cuvântului ca fenomen glotic general
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre motivarea în fond nelingvistică a prezentării unei sfere a limbii române
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 18 / 2017 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda polistadială de identificare a claselor de cuvinte (a „părţilor de vorbire”)
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O întrebare pentru cercetătorii diferitor limbi (O enigmă a limbii române)
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 18 / 2017 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O chestionare dialectologică ce se impune
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-133-85-2.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Metoda polistabilă de identificare a claselor de cuvinte (a „părţilor de vorbire”)
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O discuţie impusă autorului (Apropo de antroponimia Odesei)
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un balcanism derivaţional de probabilă origine latino-romanică
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(287-288) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 January, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Formează oare articolul o clasă de cuvinte (o „parte de vorbire”?)
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(277-278) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 August, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O inadvertenţă a adepţilor ideii de „supin” din limba română
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibila soluţie a unei vechi controverse albanologice
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(281-282) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 25 December, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rectificări la tratarea general acceptată a balcanismelor (unele exemple)
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflexos longinquos do lusitanismo
Gabinschi Marc
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Intertext
Nr. 3-4(35-36) / 2015 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 3 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Ecolalia (psitacismul) – un flagel al lingvisticii româneşti
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(74) / 2014 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 22 September, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Etimologii onomastice şi etnonimice
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(266) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variante temporale ale unei limbi. Cazul limbii ebraice
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 6

Alte diferenţieri privind „supinul” românesc
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4354-5-1.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce este substantivat în „supin” ?
Gabinschi Marc
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(54) / 2012 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etimologii folclorice
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 13 / 2012 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iarăşi „supinul” – abordare nouă şi deficienţe vechi
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(262) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logoforma ca dat nemijlocit şi cuvântul ca abstracţie
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un balcanism extrabalcanic – paradoxul şi rezolvarea lui
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(260) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Etimologii 2010
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 12 / 2011 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etimologii balcanice
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(254) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O privire confruntativă asupra situaţiei glotice din Republica Moldova
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(256) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repetarea ca fenomen semiotic în general şi glotic în particular
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 12 / 2011 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Apropo de prezentarea conceptului de alautemie în revista „Limba română” (Bucureşti)
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(248) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centenarul Victor Comarniţchi(1910-1991)
Pavel Vasile1 , Udler Rubin2 , Gabinschi Marc1 , Dumbrăveanu Albina1
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Philologia
Nr. 1-2(248) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Substantivitatea postverbală, paraverbalitatea şi verbalitatea nepredicativă în limbile balcanice (Cazuri grele de delimitare)
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele antroponime demne de atenţia lingviştilor (alb. trako şi dako)
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Confruntări intra- şi extrabalcanice (Frazeologie, paremiologie, semantică, sintaxă)
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(246) / 2009 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Etimologii – 2007
Gabinschi Marc
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(236) / 2008 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 36 of 36