Graiurile populare în atenţia acad. Nicolae Corlăteanu
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
117 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-10 16:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1'282 (14)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (822)
SM ISO690:2012
PAVEL, Vasile. Graiurile populare în atenţia acad. Nicolae Corlăteanu. In: Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european. Ediția a 9-a, 14 mai 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Filologie, 2017, pp. 232-235.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția a 9-a, 2017
Colocviul "Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european"
Chișinău, Moldova, 14 mai 2015

Graiurile populare în atenţia acad. Nicolae Corlăteanu


CZU: 811.135.1'282
Pag. 232-235

Pavel Vasile
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 11 septembrie 2018