IBN
Închide
Popovschi Liliana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9

2023 - 2

„Arhiva fonogramică a graiului popular” de la Chișinău în context general românesc și european
Popovschi Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-7-7.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Texte dialectale.Supliment la Atlasul lingvistic moldovenesc (ALM)”: probleme ale reeditării
Popovschi Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 3(321) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Aspecte ale literarizării textelor dialectale moldoveneşti
Pavel Vasile , Popovschi Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare.
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefață
Popovschi Liliana
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare.
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Maria Onofraş, Tamara Pahomi, Valeriu Sclifos, Lidia Vrabie, Ana Vulpe. Dicţionar explicativ tematic. Universul. Natura. Omul. Chişinău: Tipogr. „Reclama”, 2020, 460 p.
Popovschi Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilităţi de abordare a textelor dialectale din perspectiva teoriei coşeriene a variaţiei limbii
Popovschi Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prelucrarea digitală a textelor dialectale publicate la Chișinău în anii 1969–1987
Popovschi Liliana1 , Malahov Ludmila2 , Colesnicova Vlada3
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici",
3 Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textul dialectal ca sursă pentru cercetarea ştiinţifică
Popovschi Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Despre necesitatea revitalizării „Textelor dialectale” publicate la Chişinău
Popovschi Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Conceptualizări metonimice ale realității (pe baza „Atlasului limbilor Europei”)
Popovschi Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările lexicografiei: trecut, prezent şi viitor
Pahomi Tamara , Popovschi Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia motivaţiei termenilor referitori la bolile omului în graiurile dacoromâne
Popovschi Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Aspecte semasiologice şi onomasiologice ale polisemiei
Pahomi Tamara , Popovschi Liliana
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hărţile de motivaţie – o etapă nouă în istoria geografiei lingvistice
Popovschi Liliana
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţii ale denumirilor de boli în graiurile dacoromâne.
Popovschi Liliana
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 18 / 2017 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale motivaţiei unităţilor de vocabular în graiurile dacoromâne
Popovschi Liliana
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-133-85-2.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Studii de dialectologie şi onomasiologie. Chişinău
Popovschi Liliana
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(285-286) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Analiza onomasiologică a unor somatisme populare
Popovschi Liliana
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 15-16 / 2015 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 6 March, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Reflectarea caracterului sistemic al lexicului în dicţionarele ideografice
Pahomi Tamara1 , Popovschi Liliana2
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Buletin de Lingvistica
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Aspecte onomasiologice ale creării unităţilor denominative (pe baza terminologiei somatice dialectale româneşti)
Popovschi Liliana
Institutul Relaţii Internaţionale „Perspectiva“
Philologia
Nr. 3-4(262) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre aplicarea metodelor structurale în dialectologie
Popovschi Liliana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microsistemul terminologic „stomac” – „pântece” (pe baza atlaselor lingvistice româneşti)
Popovschi Liliana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Philologia
Nr. 5-6(264) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termeni pentru microsistemul „geană” – „sprânceană” – „pleoapă”
Popovschi Liliana
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4354-5-1.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Specificul lexicului dialectal
Popovschi Liliana
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

La fonction déictique des pronoms personnels
Popovschi Liliana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2006 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 25 of 25