Cuvinte româneşti cu sensuri speciale în graiurile dacoromâne din sud-estul Ucrainei
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
62 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-05 14:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1'282.4 (2)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (822)
SM ISO690:2012
PAVEL, Vasile. Cuvinte româneşti cu sensuri speciale în graiurile dacoromâne din sud-estul Ucrainei. In: Lecturi in memoriam acad. Silviu BerejanColocviul științific naţional. Ediția a 4-a, 12 noiembrie 2019, Chişinău. Chişinău: Tipogr. „Pro Libra”, 2020, pp. 76-79. ISBN 978-9975-3392-1-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția a 4-a, 2020
Colocviul "Lecturi în memoriam acad. Silviu BEREJAN"
Chişinău, Moldova, 12 noiembrie 2019

Cuvinte româneşti cu sensuri speciale în graiurile dacoromâne din sud-estul Ucrainei


CZU: 811.135.1'282.4
Pag. 76-79

Pavel Vasile
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 7 februarie 2020


Rezumat

Comunicarea se referă la sensul special al unor cuvinte, atestate în graiul satelor româneşti din spaţiul cuprins între Bug, Nipru şi Doneţ, precum şi în regiunea Krasnodar (Caucaz), în baza textelor dialectale culese în anii 1996 şi 1998 de către dialectologii din Bucureşti, Chişinău şi Kiev. Informaţiile cuprinse în textele dialectale, inclusiv cele referitoare la semantică, sunt preţioase pentru dialectologia istorică.  

The communication refers to the special meaning of words, attested in the language of the Romanian villages in the area between Bug, Dnieper and Donets, as well as in the region Krasnodar (Caucasus), based on the dialectical texts collected in the years 1996-1998 by the dialectologists from Bucharest, Chișinău and Kyiv.  The information that is included in the dialectal texts including those relating to semantics is valuable for historical dialectology.  

Cuvinte-cheie
enclavă, grai, izolare, sens special, text dialectal