IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-13(13) pentru cuvîntul-cheie "grai"
Cuvinte româneşti cu sensuri speciale în graiurile dacoromâne din sud-estul Ucrainei
Pavel Vasile
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termeni pentru măr și măr pădureț în graiurile moldovenești
Lebediuc Adela
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Graiul românesc de la est de Prut în atenția dialectologilor
Pavel Vasile
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Graiul românesc din Nordul Bucovinei: influenţă şi dăinuire în timp
Pavel Vasile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elogiu graiului matern în creația poeților basarabeni
Corjița Natalia, Străjescu Natalia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba literară ca „limbă exemplară” în viziunea lui Eugeniu Coșeriu și Silviu Berejan
Cimpoi Mihai
Philologia
Nr. 1(316) / 2022 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhiva dialectologică: scurt istoric
Pavel Vasile
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele coordonate lingvistice ale limbajului poetic eminescian
Bahnaru Vasile
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe lexicale în graiurile româneşti din Republica Moldova
Spînu Stela
Lumina verbului matern
2019. . .
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regionalismele – registru stilistic al oralității
Molea Viorica
Lumina verbului matern
2019. . .
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe fonetice şi morfologice ale graiurilor moldovenești vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
Spînu Stela
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-1001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia și istoria sovietică moldovenească – diversiune științifică cu suport ideologic și geopolitic
Bahnaru Vasile
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-28. Vizualizări-1063
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Graiurile româneşti din Republica Moldova. Note lexicale
Spînu Stela
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13