IBN
Închide
Lacusta Victor Nicolae
Cuvinte-cheie (59): bruxism nocturn (2), dereglări vegetative (2), stres emoţional (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 31. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Conceptul parodontită–organ (cord)–ţintă — o paradigmă a medicinii integrative în parodontologia modernă
Fala Valeriu, Lacusta Victor, Bordeniuc Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 1(54) / 2020 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Temporomandibular disorders: perspective clinical usage of acupuncture
Lacusta Victor, Fala Valeriu, Bordeniuc Gheorghe
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 24 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Particularitățile ultrasonografiei și termografiei infraroșii mușchilor masticatori in normă și patologie.
Romaniuc Dumitru, Bordeniuc Gheorghe, Golovin Boris, Lacusta Victor, Fala Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 1(46) / 2018 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Coffee consumption influence upon the clinico-neurophysiological manifestations of primary sleep bruxism
Lacusta Victor1, Fala Valeriu1, Romaniuc Dumitru1, Bordeniuc Gheorghe1, Fala Paula2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute for Neurology and Neurosurgery
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(60) / 2017 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 18 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda reflexo-bruxism-reglatoare: eficienţa în funcţie de nivelul stresului emoţional
Lacusta Victor, Cereş Victoria, Gîlea Angela, Şincarenco Irina, Fala Paula
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea diagnosticului dereglărilor vegetative în sistemul stomatognat la pacienții cu bruxism nocturne sub influența substanțelor psihoactive
Romaniuc Dumitru, Bordeniuc Gheorghe, Fala Paula, Lacusta Victor, Fala Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul plicii transversale a lobulului auricular în screening-ul patologiei cardiovasculare la pacienţii cu bruxism nocturn
Lacusta Victor, Fala Valeriu, Grosu Aurel, Gavriliuc Mihail, Fala Paula
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 23 May, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

Analiza fractală a proceselor de reglare vegetativă la pacienţii cu bruxism
Lacusta Victor12, Fala Valeriu1, Bordeniuc Gheorghe1, Romaniuc Dumitru1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruxismul diurn și factorii cotidieni (studiu preliminar)
Fala Valeriu1, Lacusta Victor2, Bordeniuc Gheorghe1, Golovin Boris1, Romaniuc Dumitru1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Medicina stomatologică
Nr. 3(40) / 2016 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 22 November, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesiile şi statutul psihoemoţional la persoane sănătoase şi cu bruxism nocturn primar în funcţie de vârstă
Lacusta Victor12, Fala Valeriu1, Romaniuc Dumitru1, Bordeniuc Gheorghe1, Fala Paula1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorilor cotidieni în declanşarea/menţinerea manifestărilor clinice ale bruxismului
Fala Valentina1, Lacusta Victor12, Bordeniuc Gheorghe1, Romaniuc Dumitru1, Fala Paula1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Physiology and Sanocreatology
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика психоэмоционального состояния и биоэлектрической активности мимических мышц у больных гипотиреозом под влиянием лечения
Вуду Лорина1, Лакуста Виктор2
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Neuroscience for medicine and psychology XII International interdisciplinary congress
2016. Moscova, Rusia. .
Disponibil online 14 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Показатели вегетативной регуляции ритма сердца у больных гипотиреозом под влиянием лечения L-Тироксином
Лакуста Виктор1, Вуду Лорина2
1 Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Neuroscience for medicine and psychology XII International interdisciplinary congress
2016. Moscova, Rusia. .
Disponibil online 14 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Физиологическая концепция периодонтит-орган (сердце) – мишень в пародонтальной медицине
Лакуста Виктор, Фала Валерий
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Neuroscience for medicine and psychology XII International interdisciplinary congress
2016. Moscova, Rusia. .
Disponibil online 14 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Optimization of orthodontic treatment for children with Angle class III malocclusion by determining the influence of blink-reflex indices
Trifan Valentina, Lacusta Victor, Lupan Ion, Trifan D., Bordeniuc Gheorghe
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Curierul Medical
Nr. 5(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 29 December, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigma medicinei integrative în parodontologia modernă
Lacusta Victor12, Lupan Ion2, Fala Valeriu2
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 17 July, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile activității electroencefalografice Delta interictale în cadrul migrenei cronice associate cu asimetrie ventriculară
Rotaru Lilia1, Moldovanu Ion12, Odobescu Stela1, Rotaru Victor2, Grosu Oxana1, Concescu Diana1, Sajin Valeria1, Lacusta Victor2
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 February, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Membru corespondent al AŞM Anatolie SIDORENCO la 60 de ani
Canţer Valeriu, Duca Gheorghe, Culiuc Leonid, Tighineanu Ion, Lacusta Victor, Găină Boris
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(30) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trainingul cognitiv la persoanele cu edentaţie parţială şi dereglări cognitive
Lacusta Victor, Savocikin Rita, Cereş Victoria, Gîlea Angela, Şincarenco Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea diagnostică a indicilor potenţialului evocat cognitiv P300 la pacienţi cu edentaţie parţială
Lacusta Victor, Savocikin Rita, Cereş Victoria, Gîlea Angela, Şincarenco Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 40