IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-14(14) pentru indicele czu "634.1(478)"
Costul normat al producţiei de fructe în diferite categorii de gospodării
CZU : 338.512:631.115:634.1(478)
, , ,
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности структуры акарокомплексов фруктовых насаждений
CZU : 632.654:634.1(478)
Куликова Людмила
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(303) / 2007 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea integrată de marketing - sursă de creştere a competitivităţii producţiei pomicole moldoveneşti pe piaţa internă şi cea externă
CZU : 339.138:634.1(478)
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa utilizării resurselor funciare în pomicultura Republicii Moldova
CZU : 332.5:634.1(478)
,
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări economice privind competitivitatea producţiei pomicole
CZU : 339.137.2:338.439.4:634.1(478)
,
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea actuală și tendințele de dezvoltare a pomiculturii în Republica Moldova

CZU : 634.1(478)
, , , , , ,
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(76) / 2018 / ISSN 1857-3142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea actuală şi tendinţele de dezvoltare a pomiculturii Moldovei de la începutul meleniului

CZU : 634.1(478)
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(23) / 2004 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Școala de pomicultură din Chișinău: proiecte, experiențe și realizări (1842-1867)

CZU : 94:377:634.1(478)"1842-1867"
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(111) / 2017 / ISSN 1857-2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultivarea nucului (Juglans regia L.): Aspecte biologice şi de producţie
CZU : 57:634.1(478)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea calităţii produselor pomicole
CZU : 634.1(478)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sisteme de cultură în pomicultură. Randamentul producţiei de fructe
CZU : 634.1(478)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(15) / 2009 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea actuală şi perspectiva pomiculturii în Republica Moldova
CZU : 634.1(478)
,
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(13) / 2009 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme și soluții privind dezvoltarea durabilă a sectorului pomicol din Republica Moldova

CZU : 338.435:634.1(478)
,
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(10) / 2008 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul intensităţii şi nuanţei culorii în maceratele hidro-alcoolice din mere şi gutui

CZU : 663.031.8.063.4:634.1(478)
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(26) / 2014 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14