IBN
Închide
Şuşu-Ţurcan Aurelia Gheorghe
Cuvinte-cheie (131): dezvoltarea economică (2), capacitatea de inovare (2), cercetare şi inovare (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 45.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2016 - 8

Analiza situației economice din Republica Moldova, prin prisma managementului de succes
Şuşu-Ţurcan Aurelia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 28 December, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia şi căile de stimulare a micului busines din sectorul agrar în vederea creşterii competivităţii
Şuşu-Ţurcan Aurelia1, Bujor Tatiana2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. V(1) / 2016 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 21 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de identificare şi prevenire a riscului în activităţi investiţionale
Şuşu-Ţurcan Aurelia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. V(1) / 2016 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 21 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici inovatoare pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii
Şuşu-Ţurcan Aurelia1, Bujor Tatiana2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentul și viitorul agriculturii Republicii Moldova. O scurtă schită statistică
Şuşu-Ţurcan Aurelia1, Bujor Tatiana2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 2 June, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационные элементы в системе высшего образования – составляющая процветания экономики стран
Перчинская Наталья1, Цуркан(Шушу) Aурелия2, Грига Виталий3
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Европейский Университет Молдовы,
3 Национальная академия наук Украины
Vector European
Nr. 2 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 28 December, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Технопарки как инструменты инновационной политики: международный опыт, возможные уроки для Молдовы
Цуркан(Шушу) Aурелия
Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. 3 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Типология инноваций как основа инновационного менеджмента. Аналитическая обзорная статья.
Цуркан(Шушу) Aурелия
Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 2 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Analiza componentei demografice a potenţialului ştiinţific al Republicii Moldova. Articol de sinteză.
Şuşu-Ţurcan Aurelia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 February, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza statistică a finanţării activităţii ştiinţifice în Republica Moldova în contextul economiei bazate pe cunoaştere . Articol de sinteză
Şuşu-Ţurcan Aurelia1, Oprea Olga2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 February, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea managementului resurselor umane în condiţiile creării societăţii cunoaşterii
Şuşu-Ţurcan Aurelia, Sedleţchi Nicolae
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea riscului investiţional în societatea cunoaşterii
Şuşu-Ţurcan Aurelia, Sedleţchi Nicolae
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 February, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovaţii în competenţele şi calificările manageriale. Articol de sinteză.
Şuşu-Ţurcan Aurelia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 February, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul IMM în creșterea competitivității economiei Republicii Moldova.
Şuşu-Ţurcan Aurelia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 February, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 9

Dinamica investiţiilor în sectorul educaţiei al Republicii Moldova
Sedleţchi Nicolae1, Şuşu-Ţurcan Aurelia2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 February, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea sectorului cercetare-inovare: analize şi sugestii.
Şuşu-Ţurcan Aurelia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea – pârghie de creștere a performanței în cercetare – dezvoltare
Calalb Mihai1, Şuşu-Ţurcan Aurelia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. IV(2) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 22 January, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necessity to build a complex Model of Evaluation in Science and Technology in the context of Moldova's European integration
Şuşu-Ţurcan Aurelia, Calalb Mihai
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 16 February, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica internaţională a relaţiilor de cercetare în colaborare între universităţi şi industrie
Vicol Snejana1, Sedleţchi Nicolae2, Şuşu-Ţurcan Aurelia2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. IV(2) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 22 January, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea şi analiza experienţei internaţionale privind educaţia –componentă a economiei bazate pe cunoaştere
Vicol Snejana1, Sedleţchi Nicolae2, Şuşu-Ţurcan Aurelia2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. IV(2) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 22 January, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45