IBN
Închide

58Publicaţii

594Descărcări

40090Vizualizări

Şuşu-Ţurcan Aurelia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)

Articole în reviste din RM - 47. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 1. Cărţi publicate în RM
  • 1.2.Contribuții în monografii - 1
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 12
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 28
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10

2021 - 2

Problematica statisticii potențialului științific uman al Republicii Moldova
Şuşu-Ţurcan Aurelia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration4th International Conference
Ediția 4, Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-0-3.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra politicii agricole comune și mediu
Bujor Tatiana1 , Şuşu-Ţurcan Aurelia2 , Beţivu Ala1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration4th International Conference
Ediția 4, Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-0-3.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Considerații privind managementul resurselor educaționale electronice
Şuşu-Ţurcan Aurelia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Aspecte cu privire la studierea criptografiei ın invatamantul superior
Cerbu Olga1 , Cerbu Anatol1 , Şuşu-Ţurcan Aurelia2 , Pasecinic Irina3 , Gonta Vadim3 , Jalba Roman3 , Luncasu Galina3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
3 Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, Chişinău
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3369-3-2.
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 8

Analiza situației economice din Republica Moldova, prin prisma managementului de succes
Şuşu-Ţurcan Aurelia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 28 December, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-902
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia şi căile de stimulare a micului busines din sectorul agrar în vederea creşterii competivităţii
Şuşu-Ţurcan Aurelia1 , Bujor Tatiana2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. V(1) / 2016 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 21 June, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de identificare şi prevenire a riscului în activităţi investiţionale
Şuşu-Ţurcan Aurelia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. V(1) / 2016 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 21 June, 2016. Descarcări-36. Vizualizări-854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici inovatoare pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii
Şuşu-Ţurcan Aurelia1 , Bujor Tatiana2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-22. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentul și viitorul agriculturii Republicii Moldova. O scurtă schită statistică
Şuşu-Ţurcan Aurelia1 , Bujor Tatiana2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 2 June, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационные элементы в системе высшего образования – составляющая процветания экономики стран
Перчинская Наталья1 , Шушу-Цуркан Аурелия2 , Грига Виталий3
1 Национальный Институт Экономических Исследований АНМ,
2 Европейский Университет Молдовы,
3 Национальная академия наук Украины
Vector European
Nr. 2 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 28 December, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-964
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Технопарки как инструменты инновационной политики: международный опыт, возможные уроки для Молдовы
Шушу-Цуркан Аурелия
Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. 3 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Типология инноваций как основа инновационного менеджмента. Аналитическая обзорная статья.
Шушу-Цуркан Аурелия
Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 2 June, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Analiza componentei demografice a potenţialului ştiinţific al Republicii Moldova. Articol de sinteză.
Şuşu-Ţurcan Aurelia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 February, 2016. Descarcări-34. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza statistică a finanţării activităţii ştiinţifice în Republica Moldova în contextul economiei bazate pe cunoaştere . Articol de sinteză
Şuşu-Ţurcan Aurelia1 , Oprea Olga2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 February, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea managementului resurselor umane în condiţiile creării societăţii cunoaşterii
Şuşu-Ţurcan Aurelia , Sedleţchi Nicolae
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 February, 2016. Descarcări-43. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea riscului investiţional în societatea cunoaşterii
Şuşu-Ţurcan Aurelia , Sedleţchi Nicolae
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 February, 2016. Descarcări-21. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovaţii în competenţele şi calificările manageriale. Articol de sinteză.
Şuşu-Ţurcan Aurelia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 February, 2016. Descarcări-56. Vizualizări-1030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul IMM în creșterea competitivității economiei Republicii Moldova.
Şuşu-Ţurcan Aurelia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 February, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 9

Dinamica investiţiilor în sectorul educaţiei al Republicii Moldova
Sedleţchi Nicolae1 , Şuşu-Ţurcan Aurelia2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 February, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea sectorului cercetare-inovare: analize şi sugestii.
Şuşu-Ţurcan Aurelia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 February, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 58