IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-18 16:23
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (3 din 2)
  2018  (2 din 2)
  2016  (3 din 3)
  2015  (3 din 3)
  2014  (4 din 3)
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • C (2019.07.09-2021.07.09)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole39561304158037531
Volume156216356
Total410675201936
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   486Descărcări   9

Conţinutul numărului de revistă

Sumar 4-5
Показатели характеризующие инновационный потенциал и инновационную активность 6-11
Цуркан(Шушу) Aурелия
Анализ причин возникновения конфликта, истоки и перспективы разрешения приднестровского конфликта 11-20
Cerba Valeriu
Despre gândirea economică şi ştiinţa economică 20-24
Corcodel Svetlana, Corcodel Artur, Oriol Irina
Les risques professionnels au sein des EHPAD de France 25-31
Garabajii Ecaterina
Возможности использования механизмов государственно- частного партнерства для развития научного и инновационного потенциала Украины 31-34
Samoilikov Alexei
Schimbarea condiţiilor pentru implementarea inovaţiilor în Republica Moldova în percepţia antreprenorilor 34-39
Maier Lidia
Aspecte din rezultatele activităţii sistemului bancar 39-47
Morozniuc Ion, Colesnicova Tatiana
Aspecte din domeniul businessului moldovenesc 47-52
Morozniuc Ion, Colesnicova Tatiana, Iaţişin Tatiana
Impactul costurilor serviciilor medicale asupra activităţii instituţiilor medicosanitare 52-55
Copăceanu Cristina
Integrarea financiară europeană a Republicii Moldova 55-58
Duhlicher Grigore
Влияние инновационной политики и научно-технологического потенциала на экономическое развитие государств 58-67
Шаргу Лилия, Грибинча Александр, Тодорова Людмила
Controlul aplicării normelor în cadrul organizaţiei internaţionale a muncii 68-71
Larion Alina-Paula
Sistemul OSCE de prevenire a conflictelor şi de management al crizelor postconflictuale: avantaje şi oportunităţi 71-74
Chirtoacă Natalia, Mătăşel Alina
Principiul neamestecului în treburile interne ale altor state: de la cadrul legislativ la practica internaţională 74-77
Mătăşel Adrian
Caracterul revocabil al testamentului şi incidentele jurisprudenţiale 77-80
Bănărescu Iulia
Viciile de consimţământ în materia testamentului 81-85
Bănărescu Iulia
Eroarea de drept şi cunoaşterea antijuridicităţii faptei infracţionale 85-90
Mariţ Alexandru
Cunoaşterea şi previzibilitatea legii penale 90-93
Mariţ Alexandru
Conceptualizarea corupţiei prin prisma reglementărilor națonale si internaționale in contextul integrării în spațiul european 93-95
Prodan Svetlana
Характеристика Судебной реформы 60-х годов XIX века в Бессарабии 96-101
Боршевский Андрей, Сосна Борис
Unele consideraţii cu privire la excepţia de la prezumţia proprietăţii în cazul posesiei bunurilor furate, pierdute sau ieşite din posesie fără voia posesorului, a banilor şi a titlurilor de valoare la purtător 101-107
Bîtca Ion, Curarari V.
Vinovăţia sub formă de intenţie 107-110
Mîţu Serghei
Retenţia - mod de garantare a executării obligaţiilor 111-114
Şaptefraţi Cristian
Conflictele asimetrice îngheţate euroasiatice 115-118
Vieriu Eufemia
Les mecanismes de lexicalisation semantique des adjectives 119-122
Cubreacov Natalia
Aspecte ale tipologiei predicatului în limba română 122-125
Dodon Eugenia
Expresivitatea umorului american şi a celui englez 126-129
Gîncu Irina
Titlul – componentă de bază a textului 129-132
Bîrca Valentina, Dodon Eugenia
Деловые медиа Украины в контексте евроинтеграционных процессов 133-137
Dudcenko Ludmila
Украина-Европа, Украина-Россия: освещение в украинских и российских СМИ 138-144
Koziri Iulia
Noile tehnologii media şi invaţamântul jurnalistic. Cum sa faci faţă provocării? 144-147
Enachi Valentina
Расплата за европейский выбор: медиа сумщины в процессе информационной войны 148-152
Gavriliuk Inna
Научное наследие М.В.Ломоносова как один из источников ноосферных представлений 153-156
Kozikov Ivan, Стан Валентина
Доверие как основа социальной сплоченности общества: статистические показатели 156-161
Grinenko Anatolie, Chiriliuc Vladimir
Зарубежный опыт в построении моделей компетенций hr-специалистов 161-168
Zaharcenko Iaroslav