IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2022  (1 din 2)27
  2021  (2 din 2)72
  2020  (2 din 2)77
  2019  (3 din 2)93
  2018  (2 din 2)54
  2016  (3 din 3)41
  2015  (3 din 3)66
  2014  (4 din 3)141
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • C (2019.07.09-2021.07.09)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole571260372113105513198
Volume20223641024
Total59128273612334

Vizualizări   1367Descărcări   24

Conţinutul numărului de revistă

Sumar 4-5
Показатели характеризующие инновационный потенциал и инновационную активность6-11

CZU: 001.895:338

Цуркан (Шушу) Aурелия
Анализ причин возникновения конфликта, истоки и перспективы разрешения приднестровского конфликта11-20

CZU: 323.2(478)+327.7+341.62

Cerba Valeriu
Despre gândirea economică şi ştiinţa economică20-24

CZU: 330.8

Corcodel Svetlana , Corcodel Artur , Oriol Irina
Les risques professionnels au sein des EHPAD de France25-31

CZU: 331.461(44)

Garabajii Ecaterina
Возможности использования механизмов государственно- частного партнерства для развития научного и инновационного потенциала Украины31-34

CZU: 001.895:338.22(477)

Samoilikov Alexei
Schimbarea condiţiilor pentru implementarea inovaţiilor în Republica Moldova în percepţia antreprenorilor34-39

CZU: 001.895:334.7.012.63/.64(478)

Maier Lidia
Aspecte din rezultatele activităţii sistemului bancar39-47

CZU: 336.713(478)

Morozniuc Ion , Colesnicova Tatiana
Aspecte din domeniul businessului moldovenesc47-52

CZU: 330.322.1:338(478)

Morozniuc Ion , Colesnicova Tatiana , Iaţişin Tatiana
Impactul costurilor serviciilor medicale asupra activităţii instituţiilor medicosanitare52-55

CZU: [614.2+368.9.06](478)

Copăceanu Cristina
Integrarea financiară europeană a Republicii Moldova55-58

CZU: 338(478):339.923:061.1EU

Duhlicher Grigore
Влияние инновационной политики и научно-технологического потенциала на экономическое развитие государств58-67

CZU: 001.895:338.1(478)

Шаргу Лилия , Грибинча Александр , Тодорова Людмила
Controlul aplicării normelor în cadrul organizaţiei internaţionale a muncii68-71

CZU: 341.1/.8:331.91

Larion Alina-Paula
Sistemul OSCE de prevenire a conflictelor şi de management al crizelor postconflictuale: avantaje şi oportunităţi71-74

CZU: 327.56+341.1/.8

Chirtoacă Natalia , Mătăşel Alina
Principiul neamestecului în treburile interne ale altor state: de la cadrul legislativ la practica internaţională74-77

CZU: 341.1/.8

Mătăşel Adrian
Caracterul revocabil al testamentului şi incidentele jurisprudenţiale77-80

CZU: 347.67

Bănărescu Iulia
Viciile de consimţământ în materia testamentului81-85

CZU: 347.67

Bănărescu Iulia
Eroarea de drept şi cunoaşterea antijuridicităţii faptei infracţionale85-90

CZU: 343.2.01

Mariţ Alexandru
Cunoaşterea şi previzibilitatea legii penale90-93

CZU: 343.2.01

Mariţ Alexandru
Conceptualizarea corupţiei prin prisma reglementărilor națonale si internaționale in contextul integrării în spațiul european93-95

CZU: 343.352(478+100)

Prodan Svetlana
Характеристика Судебной реформы 60-х годов XIX века в Бессарабии96-101

CZU: 34(478)(091)"XVIII"

Боршевский Андрей , Сосна Борис
Unele consideraţii cu privire la excepţia de la prezumţia proprietăţii în cazul posesiei bunurilor furate, pierdute sau ieşite din posesie fără voia posesorului, a banilor şi a titlurilor de valoare la purtător101-107

CZU: 347.2(478)

Bîtca Ion , Curarari V.
Vinovăţia sub formă de intenţie107-110

CZU: 343.21(478)

Mîţu Serghei
Retenţia - mod de garantare a executării obligaţiilor111-114

CZU: 347.466(478)

Şaptefraţi Cristian
Conflictele asimetrice îngheţate euroasiatice115-118

CZU: 327.5

Vieriu Eufemia
Les mecanismes de lexicalisation semantique des adjectives119-122

CZU: 81'367.62

Cubreacov Natalia
Aspecte ale tipologiei predicatului în limba română122-125

CZU: 811.135.1'367.332.7

Dodon Eugenia
Expresivitatea umorului american şi a celui englez 126-129

CZU: 811.111:82-7.09

Gîncu Irina
Titlul – componentă de bază a textului129-132

CZU: 801.82

Bîrca Valentina , Dodon Eugenia
Деловые медиа Украины в контексте евроинтеграционных процессов133-137

CZU: [327+070.19](477+4)

Dudcenko Ludmila
Украина-Европа, Украина-Россия: освещение в украинских и российских СМИ138-144

CZU: [327+070.19](477+470)

Koziri Iulia
Noile tehnologii media şi invaţamântul jurnalistic. Cum sa faci faţă provocării?144-147

CZU: 378.02:070.19

Enachi Valentina
Расплата за европейский выбор: медиа сумщины в процессе информационной войны148-152

CZU: 32.019.51:37(477)

Gavriliuk Inna
Научное наследие М.В.Ломоносова как один из источников ноосферных представлений153-156

CZU: 001(470)(092)

Kozikov Ivan , Стан Валентина
Доверие как основа социальной сплоченности общества: статистические показатели156-161

CZU: 316.334.2(477)

Гриненко А. , Кирилюк Владимир
Зарубежный опыт в построении моделей компетенций hr-специалистов161-168

CZU: 331.108.4:005.322.1(100)

Zaharcenko Iaroslav