Practica internaţională a relaţiilor de cercetare în colaborare între universităţi şi industrie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
429 1
Ultima descărcare din IBN:
2016-11-08 14:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.895:338(478+100) (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (693)
Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri (1133)
SM ISO690:2012
VICOL, Snejana; SEDLEŢCHI, Nicolae; ŞUŞU-ŢURCAN, Aurelia. Practica internaţională a relaţiilor de cercetare în colaborare între universităţi şi industrie. In: Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova. 2014, nr. IV(2), pp. 56-60. ISSN 2435-1114.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Numărul IV(2) / 2014 / ISSN 2435-1114

Practica internaţională a relaţiilor de cercetare în colaborare între universităţi şi industrie

CZU: 001.895:338(478+100)
Pag. 56-60

Vicol Snejana1, Sedleţchi Nicolae2, Şuşu-Ţurcan Aurelia2
 
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 22 ianuarie 2016


Rezumat

Aşteptările economiei şi societăţii de la comunitatea ştiinţifică sunt mari. De aici creşte şi importanţa cercetării în colaborare între universităţi şi industrie care duce la creşterea capacităţii de inovare. Apar numeroase iniţiative pentru a stimula colaborarea dintre institutele de cercetare şi întreprinderi, deoarece prin inovare ţările pot face un salt, la cea mai avansată etapă de dezvoltare economică.

Economy and society's expectations from scientific community are great. From here increases the importance of collaborative research between universities and industry, which increases the capacity for innovation. There are many initiatives to foster collaboration between research institutes and businesses through innovation because countries can leapfrog to the most advanced stage of economic development.

Cuvinte-cheie
Economia bazată pe cunoaştere, cercetare şi inovare, capacitatea de inovare, finanţarea învăţământului.,

educaţie