IBN
Închide
Iaţişin Tatiana Vladimir
Cuvinte-cheie (114): winemaking (2), venituri bugetare (2), turismul viti-vinicol (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Analiza nivelului de dezvoltare și creștere economică a sectorului vitivinicol din Republica Moldova
Timofti Elena1, Iaţişin Tatiana2, Cereteu Romeo1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Actual trends of wine sector in the world and EU
Iaţişin Tatiana1, Tirlea Mariana-Rodica2, Kozak Yurii3
1 National Institute for Economic Research,
2 „Dimitrie Cantemir”Christian University Bucharest,
3 National Academy of Sciences of Ukraine
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Evoluţia pieței de floarea-soarelui
Iaţişin Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-39. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Analiza și tendințele privind infracţiunea in Republica Moldova
Colesnicova Tatiana, Iaţişin Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova
Iaţişin Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 14 September, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remunerarea muncii in Republica Moldova: analiză și tendințe
Colesnicova Tatiana, Ciobanu Mihail, Iaţişin Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-66. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Unele aspecte privind activitatea instituţiilor financiare din Republica Moldova
Morozniuc Ion, Colesnicova Tatiana, Iaţişin Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 3 November, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Analiza cadrului legislativ al Republicii Moldova privind turismul viti-vinicol
Colesnicova Tatiana, Iaţişin Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 October, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza dezvoltării turismului viti-vinicol în lume
Colesnicova Tatiana, Iaţişin Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 12 November, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte din domeniul businessului moldovenesc
Morozniuc Ion, Colesnicova Tatiana, Iaţişin Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Vector European
Nr. Suplim / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 14 February, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bugetul de Stat – element primordial în dezvoltarea finanţelor publice
Morozniuc Ion, Iaţişin Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 28 April, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilizarea finanţelor publice – factor important pentru dezvoltarea economiei naţionale
Morozniuc Ion, Iaţişin Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 16 October, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Analiza sectorului vitivinicol în aspect socio-economic
Iaţişin Tatiana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Contabilitate
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-244-6.
Disponibil online 28 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţa Uniunii Europene privind reforma sectorului vitivinicol
Iaţişin Tatiana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectorul vitivinicol în aspect socio-economic
Iaţişin Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. II / 2013 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 25 November, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Достоинства и недостатки системы грейдов – объективной оценки должностных окладов и расчета заработной платы.
Колесникова Татьяна1, Цуркан (Шушу) Aурелия2, Savcenco Silvia1, Iaţişin Tatiana1
1 Национальный Институт Экономических Исследований АНМ,
2 Европейский Университет Молдовы
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. II / 2013 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 25 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Dezvoltarea forţei de muncă în sectorul vitivinicol a Republicii Moldova
Iaţişin Tatiana, Colesnicova Tatiana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica dezvoltării sectorului viti-vinicol în UE
Timofti Elena1, Iaţişin Tatiana2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismul vitivinicol – factor important în dezvoltarea viticulturii
Iaţişin Tatiana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 26 November, 2014. Descarcări-25. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19