IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-18 16:26
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 3)
  2019  (3 din 2)
  2018  (2 din 2)
  2016  (3 din 3)
  2015  (3 din 3)
  2014  (4 din 3)
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • C (2019.07.09-2021.07.09)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole43569058192741531
Volume167533400
Total451765912327
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   601Descărcări   12

Conţinutul numărului de revistă

Sumar 4-6
FELICITARE Premiul la nominalizarea „Pentru realizări ştiinţifice valoroase ale savanţilor” (în domeniul ştiinţelor sociale şi economice) la USEM 8-10
Sedleţchi Iurie
Integrarea europeană – obiectiv strategic ireversibil al Republicii Moldova 11-13

CZU: 327(478+4)

Pîrţac Grigore
Dezvoltarea managementului resurselor umane în condiţiile creării societăţii cunoaşterii 14-20

CZU: 005.95/.96

Şuşu-Ţurcan Aurelia, Sedleţchi Nicolae
К оцениванию динамики финансирования научно-технической деятельности (НИР) в Украине в 2013-2014 гг. 20-26

CZU: 336.531.2:001.89(477)

Bulkin Igor
Educational cloud computing: applications and prospects 26-35

CZU: 378.147:004.75(549.1)

Manzoor A.
Социальные инновации в развитии экономики Украины 35-39

CZU: 001.895:338.22(477)

Cernenco S.
Программа реиндустриализации Новосибирской области: создание компонентов экономики знания как фактор развития инновационного сектора экономики 39-47

CZU: 332.1(470.21)

Унтура Г.
Teachers’ competencies for diversity education and their developing in training courses 47-55

CZU: 371.13(477)

Nesterenko G.
Analiza componentei demografice a potenţialului ştiinţific al Republicii Moldova. Articol de sinteză. 56-69

CZU: 331.108:001.89(478)

Şuşu-Ţurcan Aurelia
Estimation of underground economy using natural-valoric inter-branch balances 69-77

CZU: [330.101.541+338.27](478)

Ganciucov Valentina, Gutium Tatiana, Ceban Alina
Tendinţele de bază ale dezvoltării sectorului IMM-urilor în Republica Moldova prin prisma activităţilor economice 77-87

CZU: 334.012.63/.64:338(478)

Novac Alexandra, Ghiţiu Lilia
Типологические аспекты совершенствования сравнительного микроэкономического анализа 87-95

CZU: 005.52:005.33:658.14/.17

Щербатюк Василий
Procedura de înaintare a plângerilor individuale în faţa Comitetului pentru Drepturile Omului 96-102

CZU: 341.231.4(4)CEDO

Gîrleanu Lidia, Trifan V.
Система принудительного исполнения судебных решений нуждается в изменении 103-109

CZU: 347.952(478)

Сосна Борис, Pascalu Ina
Elements of formation and developement of Labour Law 110-114

CZU: 349.22:331.106(498+478)

Vieriu Eufemia, Suşchevici Daria
Victimizarea feminină sexuală raportată – vârful Iceberg-ului. 115-118

CZU: 343.541

Cheianu Silvia, Mocanu L.
Aspecte generale privind criminalul de drog din perspectiva psihologică 118-123

CZU: 343.575(478)

Cheianu Silvia
Les technologies de l'information et de la communication (tic) et la compétence réceptive, le cas des apprenants de l'alliance française de Tirana 124-132

CZU: 37.02:004

Toro Elona
A study of structural variation in phraseological units in English and Albanian 132-137

CZU: 811.111'373.7+811.18'373.7

Vora Rovena
Originea română “ BAIA” 137-143

CZU: 811.135.1'373.6

Rusnac George
Recenzii 144-145

CZU: 001.895:005

Cerinţe de prezentare a articolelor ştiinţific 146-147
Regulamentul cu privirea la recenzarea articolelor stiintifice 148-150