IBN
Închide
Naval Elvira
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 10
  • 3.1.4.Articole cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2021 - 3

Determinarea ritmului de creștere al produsului intern brut în condiții pandemice
Naval Elvira
Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 17 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gross domestic product evolution under COVID-19 persistence
Naval Elvira
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Mathematics and IT: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The evolution of the gross domestic product in a pandemic
Naval Elvira
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Evaluarea impactului indicatorilor de gen și sănătate asupra evoluției economice
Naval Elvira
Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The multiple criteria optimization model for the Republic of Moldova
Naval Elvira
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Application of the econometric apparatus for estimating some parameters in the field of gender equality on the Moldovan labour market
Naval Elvira1 , Colesnicova Tatiana2
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experience of the input-output models application to the Moldovan economy
Naval Elvira
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Previziunea Produsului Intern Brut în baza lanțurilor Markov
Naval Elvira
Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-67. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Computable general equilibrium model  for the Republic of Moldova
Naval Elvira
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construirea matricei de calcul social pentru Republica Moldova
Naval Elvira
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul diminuării discriminării de gen asupra creşterii sustenabile în Republica Moldova
Colesnicova Tatiana1 , Naval Elvira2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Elaborarea modelelor economice în baza balanţelor interramurale
Naval Elvira
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 August, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Input-Output model for Republic of Moldova
Naval Elvira1 , Ghereg Veronica2
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 State University of Moldova
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul interramural static de optimizare în condiţiile modificărilor structurale
Naval Elvira
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Modelarea impactului corupţiei avansate asupra creşterii economice
Naval Elvira
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 April, 2014. Descarcări-18. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Impactul şocurilor aleatorii asupra dezvoltării sectorului agro-industrial
Naval Elvira1 , Mocanu Natalia2
1 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea dezvoltării sectorului agro-industrial în condiţii de incertitudine şi risc
Naval Elvira1 , Mocanu Natalia2
1 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 March, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 6

Aplicarea aparatului matematico-statistic în scopul estimării indicatorilor de creştere inovaţională
Şuşu-Ţurcan Aurelia1 , Naval Elvira2
1 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
2 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application de la method statistique pour estimer la croissance de l'indice de l'innovation
Şuşu-Ţurcan Aurelia1 , Naval Elvira2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. I-a / 2012 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul sectoarelor C&D şi TIC asupra evoluţiei economice
Naval Elvira
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29