IBN
Închide
Bujor Tatiana
Cuvinte-cheie (109): Rata de creştere a populaţiei (2), rata șomajului (2), investments (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 4

Aspecte teoretico-metodologice ale dezvoltării durabile în spațiul rural
Bujor Tatiana, Bujor Igor, Beţivu Ala
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea atractivităţii investiţionale ȋn agricultură
Beţivu Ala, Bujor Tatiana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surse şi metode de finanţare a investiţiilor
Beţivu Ala, Bujor Tatiana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UE-China: cooperare în domeniul politicii de dezvoltare regională
Bujor Tatiana, Bujor Igor, Beţivu Ala
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Ocuparea forței de muncă în mediul rural al Republicii Moldova și factorii destabilizatori
Nirean Elena, Bujor Tatiana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(122) / 2019 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea bazei furajere în societățile cu răspundere specializate în producerea producției animaliere
Haruţa Dumitru1, Bujor Tatiana1, Bujor Igor1, Boiarscaia N.2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 SRL ,,Vealvit-Agro”, or.Chișinău
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 28 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Impactul optimizării dimensiunii exploataţiei agricole şi a structurii de producţie asupra mărimii profitului în societăţile cu răspundere limitată din sectorul agrar
Horjan Oleg, Haruţa Dumitru, Bujor Tatiana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

The increase of profit by optimizing  the production structure of limited liability companies
Ignat Vitalie, Bujor Tatiana, Nistiriuc Alexandru, Covali Sergiu
State Agrarian University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 30 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Evoluţia şi căile de stimulare a micului busines din sectorul agrar în vederea creşterii competivităţii
Şuşu-Ţurcan Aurelia1, Bujor Tatiana2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. V(1) / 2016 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 21 June, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici inovatoare pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii
Şuşu-Ţurcan Aurelia1, Bujor Tatiana2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentul și viitorul agriculturii Republicii Moldova. O scurtă schită statistică
Şuşu-Ţurcan Aurelia1, Bujor Tatiana2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 2 June, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Argumentarea mărimii creditului prin optimizarea programului de producție a societăților cu răspundere limitată
Mocanu Natalia, Ignat Vitalie, Bujor Tatiana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Antreprenoriatul– segmentul principal al inovaţiei
Grinciuc Liliana1, Bujor Tatiana2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Vector European
Nr. 1 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 16 February, 2016. Descarcări-26. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Aspecte clinico-evolutive ale infecţiei enterovirale
Cojuhari Lilia, Pântea Victor, Plăcintă Gheorghe, Cebotarescu Valentin, Iarovoi Liviu, Paveliuc Petru, Cucerova Irina, Bujor Tatiana, Mitriuc Mariana, Ungureanu Mirabela, Cadabniuc Marina, Cotruţă Cristina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-18. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia cererii şi ofertei de muncă din Republica Moldova
Bujor Tatiana, Ignat Vitalie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Aspectele clinice şi de laborator ale meningitelor meningococice la copii şi la adulţi
Semeniuc Stela1, Paveliuc Petru2, Vacarciuc Olga2, Sarjan Viorica2, Zubriţchi Alina2, Bujor Tatiana2, Ungureanu Mirabela2, Bujor Vasile2
1 Spitalul Clinic Republican de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(44) / 2012 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 16 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea rurală durabilă şi indicatorii de evaluare a ei
Bujor Tatiana, Grinciuc Liliana
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 11 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele evaluarii riscului inovational in sectorul agrar
Şuşu-Ţurcan Aurelia1, Bujor Tatiana2, Sturza Tatiana3
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
3 Academia de Studii Economice din Bucureşti
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Abordari privind atragerea investiţilor străine directe în vederea creşterii potenţialului economic al RM
Bujor Tatiana1, Şuşu-Ţurcan Aurelia, Gribincea Alexandru2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2009 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19