IBN
Închide
Cerbu Olga
Cuvinte-cheie (27): semireflexive spaces (2), computing systems (1), produsul de dreapta a doua subcategorii. (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Abordari metodice în utilizarea algoritmilor iterative în construirea unei triangulatii Delaunay și implementarea în limbajul Java
Cerbu Olga1, Cerbu Florin2, Doncenco Ghenadie3, Veaceslav Iurco4
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol,
4 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Chişinău
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information security in IOT
Cerbu Olga1, Turetchi Gabriel1, Iordan Dan1, Ghiderman Valeria2
1 State University of Moldova,
2 Technical University of Moldova
Mathematics and IT: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 1 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lattice of factorization structures L(R)
Cerbu Olga1, Butnaru Dumitru2
1 State University of Moldova,
2 Moldova Tiraspol State University
Mathematics and IT: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflective functors and factorization structures
Cerbu Olga
State University of Moldova
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Aspecte cu privire la studierea criptografiei ın invatamantul superior
Cerbu Olga1, Cerbu Anatol1, Şuşu-Ţurcan Aurelia2, Pasecinic Irina3, Gonta Vadim3, Jalba Roman3, Luncasu Galina3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
3 Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3369-3-2.
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuzionarea fluxurilor de date eterogene transmise de senzorii vehiculelor aeriene fără pilot
Calalb Mihai1, Cerbu Olga2, Căpăţână Gheorghe2, Zubac Ion1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Despre asimptotele unor funcții
Cerbu Olga1, Ţurcanu Alina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de rezolvare a ecuaţiilor prin interpolare
Cerbu Olga1, Belischii Alexandr2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe exacte
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-229-8.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The cartesian product of two subcategories
Botnaru Dumitru1, Cerbu Olga2
1 Moldova Tiraspol State University,
2 State University of Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(6) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Elaborarea unei aplicații pentru e-educație în obținerea gradului didactic
Catruc-Inculeț Adriana, Cerbu Olga
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica de securitate a tehnologiilor informaţionale în administraţia publică centrală
Lazarenco Oxana, Cerbu Olga
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semireflexive subcategories and pairs of conjugate subcategories
Botnaru Dumitru1, Cerbu Olga2
1 Moldova Tiraspol State University,
2 State University of Moldova
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-68-244-2.
Disponibil online 8 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea instrumentelor de securizare a informaţiei
Scripnic Nadejda, Cerbu Olga
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Clasificarea metodologiilor de management al proiectelor IT
Scripnic Nadejda, Cerbu Olga
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode aplicate în criptografie
Baciu Vadim, Cerbu Olga
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de utilizare a instrumentelor de securitate a informaţiei
Chirpat Nicolae, Cerbu Olga
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Some Educational Problems in Informational Security
Căpăţână Gheorghe, Cerbu Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Information Technologies and Security 2012
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Categorial aspects of the semireflexivity
Botnaru Dumitru, Cerbu Olga
State University of Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 3(67) / 2011 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18