Analiza situației economice din Republica Moldova, prin prisma managementului de succes
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
256 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-03-27 13:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[338.1+005.322:316.46](478) (1)
Situație economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creștere (127)
Activități manageriale (154)
Procese sociale. Dinamică socială (177)
SM ISO690:2012
ŞUŞU-ŢURCAN, Aurelia. Analiza situației economice din Republica Moldova, prin prisma managementului de succes. In: Vector European. 2016, nr. 2, pp. 33-39. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2016 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Analiza situației economice din Republica Moldova, prin prisma managementului de succes

CZU: [338.1+005.322:316.46](478)
JEL: M00, J58, J24, J26
Pag. 33-39

Şuşu-Ţurcan Aurelia
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2016


Rezumat

Трудовые ресурсы управленческого уровня являются важным двигателем экономики. Они несут самый важный принцип развития - инновацию, без которой сегодня немыслима конкурентоспособность. Более того, они превращаются в главный вектор распространения инноваций на территории более широкой и более сложной структурно и функционально. Лидер также является новатором по сути, но и человеком, который следит за развитием проекта.

Forța de muncă de nivel managerial este un important motor al economiei. Ea poartă cel mai important principiu al dezvoltării –inovarea, fără de care competitivitatea actuală este de neconceput. Mai mult, ea se transformă şi în principalul vector al difuziei inovării într-un teritoriu cât mai larg şi mai complex structural şi funcţional. Un lider este totodată persoana inovatoare și cel care monitorizează evolutia unui proiect.

Workforce management level is an important engine of the economy. It bears the most important principle inovarea development, without which today is unthinkable competitiveness. Moreover, she turns and the main vector of innovation diffusion in a territory wider and more complex structurally and functionally. A leader is also innovative and the person who monitors the evolution of a project.

Cuvinte-cheie
sistem managerial, competitivitate,

manager,

lider, ascensiuni în carieră