IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(140) pentru cuvîntul-cheie "manager"
Preţul – un atribut important pentru managerul unei firme
Tacu Georgiana1, Vasile Matei2, Matei-Gherman Corina3
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-1343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea şi satisfacerea la locul de muncă – premise pentru formarea continuă a funcționarilor publici
Severin Alina
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-178. Vizualizări-1610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vocaţia inovatoare în perspectiva istorică a cunoaşterii economice
Pohoaţă Ion
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii psihologice de optimizare a managementului personalului
Briceag Silvia, Didilica Cristina
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-59. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competențelor manageriale la cadrele de conducere din instituțiile de educație timpurie
Sacaliuc Nina
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de identificare a problemei în cadrul activităţilor orientate spre proiecte educaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar
Cebanu (Slutu) Lilia
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea inteligenței emoționale – factor de eficientizare a procesului instructiv-educativ la nivel de instituție școlară
Cojocaru Victoria1, Doagă Nadejda2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-45. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managerul de proiect – competențe și roluri specifice
Nastasă Anca-Mihaela12
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-80. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitări conceptuale ale managementului
Istrate-Stefanescu Adriana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-82. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stilul de conducere al școlii în perspectiva eficienței educației: considerații conceptuale și praxiologice
Călin Iuliana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-53. Vizualizări-1081
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţătorul: autoritate, lider sau model de formare al personalității elevilor din clasele primare
Silistraru Nicolae1, Bundă Carmen2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-70. Vizualizări-1069
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme specifice negocierii în domeniul educațional
Mafteuţa Rodica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-1630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticarea nivelului competenței de negociere educațională a managerilor instituțiilor preuniversitare
Cojocaru Victoria, Mafteuţa Rodica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-1642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul negocierii în cadrul sistemului educaţional
Cojocaru Victoria, Mafteuţa Rodica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(6) / 2015 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-43. Vizualizări-1036
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul culturii manageriale şi liderismul în dezvoltarea organizaţională
Tofan Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-73. Vizualizări-883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea șanselor egale în sistemul Ministerului Afacerilor Interne și rolul managerilor în implementarea politicilor nediscriminatorii
Creanga Liliana, Suvac Corina
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente manageriale de evaluare a autorităţilor administraţiei publice locale în contextul integrării
Zamani Gheorghe
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 10 / 2010 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 31 October, 2016. Descarcări-23. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări contemporane ale motivării muncii
Postolachi Valentina
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 10 / 2010 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 30 October, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-969
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etapele analizei activităţii economico-financiare a entităţilor comerciale
Popa Alina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-54. Vizualizări-1003
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lexicul economic în limbile română şi engleză utilizat în industria turismului
Rudenco Galina, Rusnac-Frăsineanu Magdalena
Economie.
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 140